Ziraat Mühendisleri Günü

Ziraat Mühendisleri Günü
Ziraat Mühendisleri Günü

** Osmanlı Devleti döneminde zirai eğitim konusunda ilk teşebbüs 1848 yılında Yeşilköy’ de Mekteb-i Ziraat-i Şahane’nin kuruluşu ile gerçekleşmiştir. Ancak bu mektep çeşitli sebeplerle ikinci eğitim yılında kapatılmıştır.

** 1867 yılında yayınlanan bir kararname ile vilayet merkezlerinde birer ziraat mektebi ve numune çiftliği kurulması öngörülmüştür. Fakat 1884 yılına kadar bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

** Halkalı Ziraat Mektebinde ilk öğrenciler Mülkiye baytarı talebeleridir. 1889 yılında alınan ilk 25 öğrenci derslere Ahırkapı’da bulunan Tıbbiye-i Mülkiye Mektebi’nde, bu okulun talebeleri ile birlikte devam ederler. Bunlardan 19’u, 1891 yılında inşaatı henüz tamamlanmamış olan Halkalı’da ki okula nakledilir.

** Okulun resmi açılışı 13 Ekim 1892 Perşembe günü Ziraat Bankası Müdür-i Umumisi Celal Bey tarafından yapılır. Bu dönemde okulun adı Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi’dir.
1893 yılında okul ilk mezunlarını verir. Bunlar hazırlık sınıflarına Tıbbiye-i Mülkiye mektebinde başlamış ve 1891 yılında Halkalı’ya nakledilmiş talebelerdir. Bunların ikinci bölümü 1894 yılında mezun olurlar.

** 1908’de Meşrutiyetin yeniden ilanından sonra, ziraatin çeşitli dallarında ihtisas görmek üzere Avrupa’ya talebeler gönderilir. Bunlar Avrupadan döndükten sonra okulda ihtisasları ile ilgili şubelerde görev alırlar.

reklam

** I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılında diğer okullarda da olduğu gibi Halkalı Ziraat Mektebi’nde de derslere ara verilir. Öğretmen ve öğrencilerin büyük çoğunluğu cephelere koşarlar ve gazi olurlar, şehitlik mertebesine ulaşırlar. 1916 yılında savaş içerisinde zirai üretim, tohum muayenesi ve dağıtım gibi konularda duyulan ihtiyaç üzerine okul yeniden açılır.

** 1930 yılında Halkalı Ziraat Mektebi adı ile 3 yıl süreli orta dereceli meslek okulu olarak yeniden öğretime açılır. 1980 yılında öğretim süresi 4 yıla çıkartılır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile 2001-2002 Öğrenim yılından itibaren peyzaj ağırlıklı öğretim yapması uygun görülür ve okul Zirai Üretim İşletmesi ve Peyzaj Meslek Lisesi adını alır.

** 04.07.2005 tarih ve 2005/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile okul kapatılıp yerine Halkalı Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulur.

10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü olarak kutlanan Ziraat eğitiminin ülkemizde ki tarihi böyle. Tarım ve hayvancılıkta gelişme, büyüme, çoğalma yerine, ülkemizi tarım alanında, tarımsal üretim anlamında daha ileriye taşımak yerine dışa bağımlı bir duruma getirmişlerdir.

Ziraat Mühendisleri verimli topraklarımızı, üreten fedakar çiftçilerimizle birlikte avuc avuç işleyerek tarladan sofraya tarımın her alanında hayvancılıkla birlikte önemli gelişmeler sağlarken tarımda bağımsızlığımızı işbirlikçiler sayesinde kendi ellerimizle kaybetmiş durumdayız.

Her geçen gün tarım alanlarımız hayvancılığımız yok ediliyor. Dışa bağımlılıkta sınır tanımıyoruz. Verilen hibeler fonlar bizde günü kurtarırken, verdiğimiz tavizler küresel işbirlikçilerin, bizim üzerimizden tarım yapıp bize ait olanı bizden alıp, yeniden bize satmalarıyla sonlanıyor.

Salgın döneminde tarımsal üretimin, güvenli gıda tüketmenin, mevsiminde beslenmenin ne kadar önemli olduğunu, tarımsal üretimde kendi kendine yetinmenin ne kadar gerekli oldugunu acı bir reçeteyle anladık.

Bu anlamlı günü güzel sözlerle kutlamak yerine daha gerçekçi olup;

işsiz kalan, toprağından uzaklaştırılan Ziraat muhendislerini, açılan tarım okullarının boş sıralarını, Ziraat fakülteleri adı altında maaş alan ama bir tek öğrenciye eğitim vermeyen hocaları, kapatılan meraları, soyu tükenen hayvancılığı, ranta kurban edilen tarım alanlarını, yakılan, yaktırılan orman alanlarını, gdo’ya Hibrite yenik düşen yerel tohumları, toprağından koparılan üreten çiftçiyi, mahalle olan köyleri, unutturulan yaylaları, tarım ilaçlarıyla hem toprağı hem insanı zehirleyen zihniyeti, doldurulan dereleri, sahilleri, kesilen her bir zeytin ağacının hesabını sormak gerekmiyor mu?

1938’den itibaren büyük bir hızla tarım ve hayvancılık eğitimi, üretimi ve kooperatifleşme kesintiye uğradı. Zamanla batının istekleri doğrultusunda eğitim başta olmak üzere tarım ve hayvancılığımız da yok edildi.

Tarımsal Eğitim için, ABD ve AB nin desteklerine ve fikirlerine değil, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bakmamız, tarihimizi bilmemiz bize yeter.

Çağdaş anlamda tarım eğitimi için Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş felsefesini hayata geçirmemiz bize rehberlik eder.

Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ışığında,

“Milletimiz çiftçidir.Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız.”

Bu günü, gerçek anlamda kutlayacağımız günlerin uzak olmadığını umut ederek;

Kapatılmış olan uygulama okullarının yeniden açılmasını,

Ziraat fakülteleri bünyesinde veteriner, ziraat sanatları ve orman bölümleri açılmasını,

Ziraat fakültelerinin boş duvarlarının tarım rüzgarıyla yankılanmasını,

İlk okullarda uygulamalı tarım eğitimi verilmesini,

Tarım ve hayvancılıkta teknik bilgileri çiftçilere ulaştırmak ve teknik elemanlara yeni bilgiler vermek amacı ile kurslar açılmasını,

Zehirsiz tarım okullarının, var olan köylerde imecenin hayata geçmesini, köyün ve köylülügün yaşatılmasını,

Üreten köylünün yeniden milletin efendisi olmasını,

10 Ocak tarihinin muhataplarının, bu dilekleri hayata geçirmek icin mücadele vermesini dileyerek bu anlamlı günü kutluyoruz.

Ebru Oğuzhan Yeter

1967'de Ardahan Göle'de doğdu. 1985 yılında hayatımın üniversitesi dediği İş Bankası 'nda çalışmaya başladı. 2008 'de emekli oldu. O tarihten itibaren Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fethiye Yerel Tohumlar Derneği başta olmak üzere aktif olarak görev alıp çalışmaktadır.