Oda Tv de mi, İğfal edildi

Oda Tv de mi, İğfal edildi
Oda Tv de mi, İğfal edildi

Tarihin her döneminde haksızlığa ve kırıma maruz kalmış bu zavallı yoksul millet; muhalefet cilasıyla parlatılıp önüne konan herkesi ne yazık ki kucaklamaya devam ediyor ve kimileri Müslüman kisvesiyle, kimileri de Cumhuriyetçi ve Atatürkçü maskeli sınıfının ÜSTÜN HİZMETLİLERi (!) sayesinde aldatılmaya devam ediliyor.

Bu zihniyet sahipleri ve Lena UMAY Hanım!..

• Türk, en zayıf anında, sırtına Ermeni çetesinin hançerini yemedi, bu asil çeteler sayesinde nefes aldı diyorsunuz öyle mi?
• Türk, nankör bir barbar varlıktır, Nesiller boyu asla çetecilik yapmamış yüce gönüllü asil Ermeni çocuklarına ihanet etti öyle mi?
• Kıymetli arkadaşı Yunan ile nesiller boyu Osmanlı’ya hizmetleri saymakla bitmez, öyle mi?
• Ermeni çocuğu askerliğinde, yüksek görev anlayışıyla çok zor şartlarda Türk’e hizmet etti, ama ona onur madalyası verilmedi, öyle mi?
• Bu barbar Türk (!); tüm bu alicenaplığına rağmen, Ermeni nüfusa karşı yürütülen yok etme politikalarını güttü, öyle mi?

SİZ KİME NE ANLATIYORSUNUZ?…

Biliyoruz ve farkındayız ki; samimi olmayan gerçeklerden uzak, yalanlarla halkı aldatmaya cüret eden kişilerin maskeleri düşecek er ya geç fark edilecek.
Bu yüce ulus henüz ayağa kalkmadı ama kalkacak bunu da biliyoruz. Türk yürümeye başladığı an kimse durduramayacak, işbirlikçilerin kravatlı efendileri de gayet iyi bilir. Bu sorunu çözecek bu aziz ulus, kimsenin kuşkusu olmasın!
ODA TV’nin bazı kalemleri, gerçekleri çarpıtmaya, dayanağı olmayan mesnetsiz yazılar yazmaya devam ediyor. Bu yazı; ilk ve son olmayacak icraatlarından biridir.

KALDIRIN BU DAYANAĞI OLMAYAN ÇATAL DİLLİ, ÇİRKİN YAZIYI!..
YAZARKEN HADDİNİZİ HATIRLAYIN!…

Başta sayın Müyesser Yıldız hanımı ve bazı değerli kalemleri tenzih ederek söylemek istiyoruz ki; adına yazar çizer denilenlerin Türk milletine yeniden düzenlenen bu büyük suikastın neferleri kimlerdir biliyoruz.
Türk susuyorsa, hala hiddetle kalkmadıysa ayağa, acizliğinden değil asilliğindendir. Anlamalısınız!
Budur Türk’ün sözleri!..

Mehmet R Aşar, 29 Nisan 2021, Antalya

Konuk Yazar Köşesine Yazan Tüm Yazarlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.