Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer Yönetimi Nedir? Kariyer Yönteminin Avantajları Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik sorumluluğu ve kuruma olan katkısı nedeniyle aynı zamanda bölümün faaliyet kapasitesi genişletilmiştir. Bu büyümeden doğan stratejik planlar yapısal sistemlerle bütünleşmeye başlamış, büyüme ve yeni iş alanları ile yapısal sistemlerin önemi artmıştır. Bu entegrasyon nedeniyle ileri bir kariyer yönetimi modelinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kurum kültürünün gelişmesi ve insan kaynakları politikalarının değişmesiyle birlikte yenilikçi teknolojik adımları içeren stratejik insan kaynakları yönetimi ortaya çıkmıştır.

İnsan kaynakları alanının gelişmesi hızlı bir adaptasyon sürecinden geçtikten sonra bu anlayışa uygun bir kariyer yönetimi sistemi oluşturulmuştur. Bundan sonra atılan tüm adımlarda, kuruluşun insan kaynakları politikasından başlayarak kariyer yönetimi kavramı bir bütün olarak görülmeye başlandı. Günümüz koşullarında işletmeler için en önemli konulardan biri, şüphesiz insan kaynakları uygulamalarının bir parçası olan profesyonel kariyer yönetimidir.

Kariyer Yönetimi Nedir?
Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer Nedir?

Kariyer, esas olarak terfi veya çalışma hayatına uygun işleri ifade eder. İş hayatının, sorumlulukların, davranışların ve tutumların gelişmesine bağlı olarak kazanılan kişisel deneyimlerin toplamıdır. Başarılı bir organizasyonun ana unsuru nitelikli personeldir. Yetenekli çalışanların firmanın bir parçası olmaları ve şirket kültürüne uygun hareket etmeleri tüm organizasyonların hedeflerinden biridir.

Çalışanların temel ihtiyaçlar açısından belirlediği hedefler ile şirket hedefleri arasında koordinasyonu sağlamak için çalışanlara iyileştirme fırsatları sağlanmalıdır. İşte insanlarının bu fırsatları elde etme şekli, kariyer fırsatlarını oluşturur. Bir çalışanın kariyerine başarılı bir şekilde girmek için attığı her adım, aynı zamanda kuruluşun hedeflerine de katma değer sağlar. Kariyer, herkes için anlamlı ve önemli bir kavramdır çünkü çalışma hayatı, hayatımızın sadece çalışma saatleri ile kısıtlanan kısmını değil, tüm işi de etkiler.

Kariyer Yönetimi Sisteminin Avantajları

Kariyer yönetimi, çalışanların kendi kariyerlerini yönetme sorumluluğuna sahip olmalarını hedefler. Ayrıca bu yönetim, bu doğrultuda çalışanların kariyer hedeflerine, çeşitli kariyer geliştirme araçlarıyla organizasyonun sağladığı gerekli destek ve imkanlarla ulaşmalarını sağlayan bir süreç ve uygulamadır.

Günümüz iş ortamında iş ve işgücü yapısındaki değişiklikler, bu insan kaynakları bilinci altında yeni fırsatlar yaratmanın temelini atmıştır. Kariyer yönetimi şirketler için bu fırsatları sağlasa da kuruluşların şirketler ve insanlar arasında uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Kariyer yönetimi sadece organizasyon için değil, çalışanlar için de iyidir. Kariyer yönetimi, iş yapısını şekillendirmede ve güçlendirmede önemli bir rol oynar.

  • Personel terfisini sağlamak için kurumsal eğitim ve işe alım eğitim programları ile yetenek potansiyelinin ortaya çıkmasını ve çalışanların kariyer hedeflerini belirlemesini teşvik eder.
  • Gelecekte insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak için daha iyi bir temel sağlar.
  • Her departmanın veya işletmenin bireysel seviyesinin değişim planı dahil edildiğinden, temsilciler daha kapsamlı bir çalışma yürütürler ve daha büyük başarılar elde ederler.
  • İşletmeyle birlikte, işin farklı aşamalarında daha yüksek beklentileri tetikleme motivasyonunu ve sorumlulukların tanımını değiştirir.
  • Belirsiz ve keşfedilmemiş personelin ortaya çıkıp çalışmaya başlamasını sağlar.
  • İş motivasyonu ve verimliliği düşük çalışanların ihtiyaçları belirlenir ve çeşitli eğitim argümanlarının desteğiyle harekete geçmesi sağlanır.
  • Önemli yönetim pozisyonları için bir birleşme planı hazırlanmasını sağlar.

Kariyer Planlaması Neleri İçerir?

Yakın geçmişte, kariyer planlaması daha çok alandaki uzmanlara veya eğitmenlere özeldi. Günümüzün kariyer planlama yöntemlerini, psikolojik danışmanlık, kariyer alanı tercihleri veya belirli yeteneklerin daha iyi kullanılması gibi kriterlerle sınırlayamayız. Kariyer planlaması, bir dizi olay geldiğinde ortaya çıkabilecek bir kavramdır.

Kariyer planlamasının 3 farklı gelişim süreci vardır;

  • Arzu ve ihtiyaçlar
  • Kariyer planı oluşturma
  • Kariyer planını detaylandırma ve geliştirme

Kariyer planlama yöntemi benimsenirken, bu alanda rehberlik sağlayabilecek birçok kariyer merkezi ve danışmanlık firması hizmet vermektedir. Ayrıca koçluk eğitimi de bu yöntemlerden biridir.