İnsan Mühendisliği

İnsan Mühendisliği
İnsan Mühendisliği

İnsan Mühendisliği

Ulu Önder Atatürk’ün en büyük devrimlerinden biri olan Türk Harf Devrimi ile başlayan sürecimiz, önderimizin şu sözleriyle taçlanmıştı;
“Büyük Millet Meclisinin kararıyla Türk harflerinin kesinlik ve yenilik kazanması bu memleketin yükselmesi uğrunda bambaşka bir geçit olacaktır.” Türk alfabesinin, daha sade ve anlaşılabilirliği sayesinde daha kolay okuma yazma imkanı sağlanmıştır. Akıl ve bilim ile aydınlanma yolunda ilerlenmiştir.

Atatürk, eğitime ve eğitimcilere verdiği önemi her fırsatta vurgulamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, köy okulunu ziyaret ettiği sırada ayağa kalkan öğretmene, “Hayır, yerinizde oturunuz ve dersinize devam ediniz, eğer izin verirseniz biz de sizden faydalanmak isteriz. Sınıfa girdiği zaman Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir”. diyerek derse devam etmesini istemiş ve büyük saygı duymuştur.

“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır” diyerek Milletçe kendimizi ispatlamanın yolunun eğitimden geçtiğini vurgulamıştır.

“Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir” diyerek öğretmenliğin büyük özveri gerektirdiğini söylemiştir.

reklam

Her zaman öğrenmeye açık olan, kara tahta başında öğretmenlik yapan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tüm emektar öğretmenlerimiz sayesinde topluma insan kazandırılıyor. Birçok öğretmenimiz, öğrencilerini evlatları yerine koyarak, büyük fedakarlıkla eğitmeye, öğretmeye çalışıyor.

Öncelikle ailede başlayan eğitimin, okul ile desteklenerek devam edilmesiyle birlikte toplumun seviyesi yükseltilmeye çalışılmaktadır. Okulun, öğretmenliğin misyonu; tekdüze öğrencileri bünyesine alarak yetiştirmek değil, farklı bilince sahip olan çocukların, gençlerin de ötekileştirilmeden kucaklanıp, tek çatı altında eğitmek olmalıdır. Bu bilinçle eğitim veren öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Öncelikli görevi insan yetiştirmek olan, topluma vicdanlı, hoşgörülü, erdem sahibi iyi insanlar kazandıran, eğitimin önemini her fırsatta aşılayan kutsal meslek sahipleri öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, saygılarımı sunarım.

Ceren Büyükyarın

1989'da İskenderun'da doğdu. 2008 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden mezun oldu. Hemen ardından Anadolu Üniversitesi işletme fakültesine geçiş yaptı. İş hayatıyla birlikte okudu, mezun oldu. 2010 yılında Türk Telekom firmasında iş hayatına başladı. Görevini hala sürdürmektedir.