Magazin Haberleri Medyası

Magazin Haberleri Medyası
Magazin Haberleri Medyası

Magazin haberleri medyası, haberleri genel halka veya hedef kitleye ulaştırmaya odaklanan kitle iletişim araçlarının öğeleridir. Bunlar arasında yazılı basın (gazeteler, haber dergileri), yayın yapan haberler (radyo ve televizyon) ve son zamanlarda İnternet (çevrimiçi gazeteler, haber blogları vb.) bulunmaktadır. Yayın, ses ve video sinyallerinin (programların) büyük bir gruba ait bir dizi alıcıya (“dinleyiciler” veya “izleyiciler”) dağıtılmasıdır. Bu grup genel olarak kamuya açık veya kamu içinde görece geniş bir izleyici kitlesi olabilir.

Magazin Haberleri Medyası

Bu nedenle, bir İnternet kanalı dünya çapında metin veya müzik dağıtabilirken (örneğin) bir işyerindeki bir genel seslendirme sistemi, menzilindeki küçük bir popülasyona çok sınırlı ad hoc ses ısırıkları yayınlayabilir. Bir yayın sisteminde (televizyon), gazeteciler veya muhabirler, araştırmalarının yanı sıra çekilmiş video materyalini düzenlemeye ve hikâyenin görsel anlatısı üzerinde çalışmaya da katılırlar. Yayın muhabirleri genellikle video klibin başında veya sonunda haber hikayesinde yer alırlar.

Haber analistleri

Televizyon veya yayın gazeteciliğinde, haber analistleri (haber sunucuları veya haber sunucuları da denir) çeşitli bilgi kaynaklarından alınan haberleri inceler, yorumlar ve yayınlar. Magazin haberleri, genellikle gazetelerden ziyade hikayelere daha derinlemesine girerek okuyucuya sadece gerçeklerden ziyade önemli olayları çevreleyen bağlamı anlamaya çalışır. Çevrimiçi gazetecilik, İnternet üzerinden üretilen veya dağıtılan habercilik ve diğer gazeteciliktir. İnternet, haber öykülerinin ana akım medya kuruluşlarının yanı sıra bloglar ve diğer kendi kendine yayınlanan haber öyküleri aracılığıyla resmi ve gayri resmi olarak yayınlanmasına izin vermiştir.

Magazin haberlerinde, ister online isterse offline olan bir gazetenin magazin sayfası büyük ölçüde veya tamamen sosyal ve kültürel olaylara ve kapsanan yerle ilgili dedikodulara ayrılmıştır. Ancak geleneksel ve dijital medya arasındaki fark şudur ki, offline gazetede uzun geçmişli haberler yer alırken online gazetede son 24 saat magazin haberleri yer alabilmektedir. Magazin sayfasında sık sık görülen diğer özellikler, yardım etkinlikleri takvimi ve yerel, ulusal ve uluslararası ünlü kişilerin resimleridir.

Günlük medya haberleri, son 24 saat magazin haberleri eğlenceyi ve hayati olayları ele alarak, toplumun baskın kültürel, sosyal ve politik resmini şekillendirir. Medya ağlarının ötesinde, bağımsız haber kaynakları, dikkatten kaçan veya büyük hikayelerin altında yatan olayları bildirmek için gelişmiştir.

 

Detaylı bilgi için; https://www.babmagazine.com/fiskos/