İş Süreçlerini Anlık Olarak İzleyen Teknoloji

İş Süreçlerini Anlık Olarak İzleyen Teknoloji

İş Süreçlerini Anlık Olarak İzleyen Teknoloji

Son yıllarda çok sık duyulan ve uygulandığı alanlarda önemli kazanımlar sağlayan Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisi, canlı ve cansız her türlü nesnenin belirli bir mesafeden tanınmasına ve izlenmesine olanak sağlıyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmakta olan bu teknoloji; otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakende, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik ve turizm gibi birçok sektörde kullanılıyor. Operasyonel maliyetleri büyük ölçüde azaltan RFID teknolojisi, iş akışlarını hızlandırarak verimliliği ve kârlılığı artırıyor. RFID ve RTLS alanında 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Okyanus Teknoloji ise gerçek zamanlı konum izleme sağlayan Wipelot IoT Sistemleri ile tüm iş süreçlerini dijitalleştirerek kontrol altında tutuyor.

İş Süreçlerini Anlık Olarak İzleyen Teknoloji

Radyo frekanslı tanımlama (Radio Frequency Identification-RFID) teknolojisi hayatımızda önemli bir yere sahip. Canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasına ve izlenmesine imkân tanıyan RFID teknolojisi, dijitalleşmenin de etkisiyle son yıllarda çok sık karşımıza çıkıyor ve uygulandığı alanlarda önemli kazanımlar sağlıyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmakta olan bu teknoloji; otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakende, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor.

Kilometrelerce karelik alanlarda bile tam kontrol

RFID ve RTLS alanlarında 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan ve gerçekleştirdiği yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzde 100 yerli ürünler üreten Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme sağlayan Wipelot IoT Sistemleri ile iş süreçlerini dijitalleştirerek yatırımların geri dönüş hızını artırıyor. Wipelot IoT Sistemleri; GSM, GPS ve RFID gibi teknolojileri birleştirerek tüm süreçlerin anlık takip edilip izlenebilmesi için kablosuz bir nesne ağı kuruyor. Personel, ekipman ve araçlara uygun olarak geliştirilen akıllı cihazlardan gelen veriler Wipelot okuyucu ağı tarafından algılanıp işleniyor. Her etiketin konumu ve durumu tespit ediliyor, taşınan diğer bilgiler ile birlikte Wipelot yazılımları tarafından değerlendiriliyor. Kontrol, takip, raporlama, harita, alarm uygulamaları ve entegrasyonlar ile veriler anlamlı hale geliyor. Bu sayede Wipelot IoT Sistemleri ile özellikle havaalanları, şantiyeler, maden ocakları gibi kilometrelerce karelik alanlarda tam kontrol sağlamak mümkün hale geliyor. Böylelikle firmalar, çalışan güvenliğine ek olarak ciddi anlamda zaman ve maliyet tasarrufu ile verimlilik artışı sağlamış oluyor.

Wipelot, takip sistemleri ile iş süreçlerini dijitalleştiriyor

Depo süreçlerinin RFID teknolojileriyle desteklenerek iyileştirilmesiyle birlikte potansiyel zararların önüne geçmek mümkün. Çünkü RFID ile depolarda verimlilik, doğruluk, görünürlük ve güvenlik rahatlıkla sağlanabiliyor. Görünmeyeni görünür kılan teknolojilere imza atan Okyanus Teknoloji, her ihtiyaca cevap veren takip sistemleri ile iş süreçlerini hızlı, pratik ve verimli hale getiriyor. Şirketin geliştirdiği Wipelot Stok Takip Sistemi, depolardaki stokların anlık yerini ve bulunduğu rafı tespit ederek hızlı bir erişime imkân tanıyor. Bu sayede sayım ve sevkiyat süreçlerinde verimlilik artışı sağlıyor. Fabrikalarda ve depolarda bulunan ürünlerin sayımının hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlayan Wipelot Stok Takip Sistemi, giriş ve çıkış işlemlerinde insan müdahalesini en aza indirerek yönetilmesini de mümkün kılıyor. İzinsiz şekilde dışarıya çıkarılan veya depoya sokulan ürünler için de alarm durumlarının oluşturulmasına imkân tanıyor.

Fabrikalar ve depolarda ürünler ve yarı mamuller sıkı takip altında

Wipelot’un Ürün-Yarı Mamul Takip Sistemi ise fabrikalarda ve depolarda mamul, yarı mamul, kalıp ve konveyörlerin anlık konumunu, hangi aşamalardan geçtiğini, nerede ve ne kadar süre işlem gördüğünü ve bekleme sürelerini tespit ediyor. Bu sayede zaman kaybını önleyerek verimlilik artışı sağlıyor. Forkliftlere ve motorlu araç operatörlerine stokların doğru yerini ve en kısa rotayı bildiren Wipelot Ürün-Yarı Mamul Takip Sistemi, forklifte kurulu tablet üzerinden hangi stoktan kaç adet, hangi istasyona veya üretim hattına götürüleceği ve stokların nerden alınacağını da gösteriyor. Bu sistem ile ürün hattı, istasyon, forklift ve operatör bazında raporlar alınarak, planlanan ve gerçekleşen üretim planları da karşılaştırılabiliyor.

UWB Alliance’a üye olarak global arenadaki gücünü artırdı

Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan Wipelot; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Sahadan alınan gerçek zamanlı verilerden yola çıkarak analiz gerçekleştiren Wipelot, yakın zamanda Ultra Geniş Bant Teknolojisi (UWB) ile donanım ve çözüm üreten teknoloji firmalarının bir araya geldiği UWB Alliance’a üye olarak global arenadaki gücünü daha da artırmış oldu.