Güney Amerika ve Coronavirus

Güney Amerika ve Coronavirus

Güney Amerika ve Coronavirus

Kuzey ve Güney Amerika resmi verilere göre en çok vaka görülen iki kıta olarak salgının merkezi haline geldiler. Ancak Güney Amerika’daki durum Kuzey Amerika ve Avrupa’dan çok daha riskli gözüküyor. Bunun pek çok sebebi var. Siyasi istikrarsızlık, halihazırdaki mülteci krizleri ve daha zayıf sağlık sistemlerini bu sebeplerin başlıcaları olarak gösterebiliriz.

Öncelikle bu ülkelerin ABD ve Avrupa’ya oranla çok daha düşük test kapasiteleri var. Zaten güvenlik ve istikrar sorunları bu kadar fazlayken yüksek sayıda test yapılmasını hiç kimse bekleyemez. Meksika’nın belirli bölgelerinde güvenlik sorunları var. Bolivya’da yakın zamanda hükümet devrildi ve şu anda geçici bir yönetim var. Venezuela ve Nikaragua’da benzer şekilde yönetim sorunları var. Benzeri durumlar sebebiyle Latin Amerika ülkeleri bu salgına karşı daha savunmasız durumdalar.

Güney Amerika ve Coronavirus

Hükümetler salgına karşı yeterli önlemleri almamakla suçlanıyor. Ama unutmamız gereken şey pek çok Latin Amerika ülkesinde halihazırda ciddi bir gelir eşitsiziliği sorunu olduğudur. Yani ekonomiye darbe vurulması nüfusun önemli bir bölümünü açlık sınırına düşürebilir. Küresel ısınma da bu anlamda Güney Amerika’ya olumsuz etkiliyor. Çünkü su sıkıntısına neden oluyor.

En çok eleştirilen liderlerden bir tanesi ise şüphesiz Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro oldu. Kriz ortamında iki sağlık bakanı değiştirmesi kamuoyunda hoş karşılanmadı. Buna karşın valiler ve yerel yöneticiler bazı önlemler aldılar. Bu önlemler ise işletme sahipleri ve halk tarafından protesto edildi. Hatta Bolsonaro’nun kendisi de bu eylemlere destek verdi. Bolsonaro’nun ana odak noktası salgının sebep olabileceği işsizlik gibi gözüküyor. Öte yandan son yaptırdığı testin ardından Bolsonaro’da Covid-19 pozitif çıktı.

Salgına yakalan bir diğer isim Bolivya Geçici Başkanı ve başkan adayı Jeanine Anez oldu. Üç kabine üyesi de onunla birlikte Covid-19 pozitif çıktı. Üstelik Bolivya, yaklaşan seçimlere hazırlanıyor.

Güney Amerika ve Coronavirus

Pek çok lider almadığı önlemler için eleştirilirken Arjantin de iste tam tersi karantinaya karşı tepki var. Arjanti Başkanı Alberto Fernandez, salgın sürecini iyi yönettiği için bir süre popülaritesini arttırmıştı. Ancak aylarca süren ağır tedbirlerin ardından bu durum tersine dönmüş gözüküyor.

Bir diğer Latin Amerika ülkesi Peru nüfusuna oranla çok yüksek ölüm oranına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Sağlık sistemleri buna bağlı olarak çökmüş durumda. Bir diğer korkutucu tablo ise Ekvador’a ait. Resmi rakamlar düşük olarak görükse de çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Aynı şekilde Meksika’da da ölüm oranları yükselmiş durumda ve Coronavirüs ile bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor.