Tohumlar Türkü Söyler

Tohumlar Türkü Söyler

Tohumlar Türkü Söyler

Her bir tanesine emek verilen, Atalık yerel tohumlarımızı gözü gibi koruyup saklayan,

Çocukları aç kalmasın, kurdun kuşun da karnı doysun diye tohumları toprakla buluşturan,

Toprağa bir ekip, bin aldığına bereket diyen, şükür diyen,

Binlerce yıldır toprağın her karışına umut eken, umut biçen,

Anadolu topraklarından, dünyanın her yerine kavuşan tohumun hikayesini yazan,

Sazına, sözüne, kilimine, türkülerine bereket diye başakları işleyen,

Tan ağarmadan uyanıp, tarlasına çatlak topuklarıyla koşan,

Tohumlar Türkü Söyler

Kuruyan toprakları, nasırlı elleriyle sulayan,

Elinde çapası, sırtında balası, toprağın anası olduğunu da hiç unutmayan,

Umudunu arpasına, buğdayına katık eden,

Harman gününü, evlat düğünü ile taçlandıran,

Koyunu, kuzusuyla, ineği danasıyla, meleye meleye yayla yollarını aşan,

Her bir karışı için mücadele verilen Anadolu topraklarında çayırlar hep gülsün, buğdaylar özgürlük türkülerini hep söylesinler diye gecesini gündüzüne katan, Atamın baştacı ettiği, üreten Türk çiftçisi !!

Sen varsan; Dereler türkü söyler Çimenler Türk’ü dinler.

Rüzgarlar türkü söyler.

Bulutlar Türk’ü dinler.

Tohumlar türkü söyler.

Fideler Türk’ü dinler.

Yiğitler türkü söyler.

Düşmanlar Türk’ü dinler, Bu topraklar, senin varlığınla şenlenir, senin mücadelenle güçlenir.

Sen, her bir karışında üreten Anadolusun…

Ebru Oğuzhan Yeter