Mustafa Kemal Şeyh Sunusi ve Ali Erbaş

Mustafa Kemal Şeyh Sunusi ve Ali Erbaş

Mustafa Kemal Şeyh Sunusi ve Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumanın ne anlama geldiğini bilmiyor mu? Bilmiyor olamaz.

    İşte biz bu nedenle, Atatürk’ün İslâm dini ve dünyası için ne anlama geldiğini gösteren ilginç bir bilgiyi paylaşmak istiyoruz.

    Mustafa Kemal, İtalyanlara karşı savaşmak için 1911 yılında, Gazeteci Mustafa Şerif adıyla Mısır üzerinden Libya’ya(Trablusgarp) geçmiş ve 22 Aralık 1911’de Tobruk Savaşı’nı kazanmıştır. Derne’de İtalyanların 16-17 Ocak 1912’deki hava saldırısında gözünden yaralanmış, bir ay tedavi gördükten sonra, 6 Mart 1912’de Derne komutanı olarak başarılı savunma savaşları yapmıştır. Ve İtalyanlar sahilde bir şerit dışında iç bölgelere girememişlerdir. Bu savaşlarda, Osmanlı ordusuyla birlikte, gönüllü Türk ve Arap direnişçiler de Mustafa Kemal’in komutasında savaşmışlardır.

Mustafa Kemal Şeyh Sunusi ve Ali Erbaş

    Trablusgarp Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin, 8 bini Osmanlı askeri,

20 bini yerli gönüllü olmak üzere, 28 bin kişilik bir kuvveti vardı. Osmanlı Devleti’nin savaştaki kayıplarının sayısı şöyledir; 4.500 şehit asker ; 14.800 sivil şehit ; 5.370 yaralı.

    İtalyanların kayıplarının sayısal durumu ise; 4 bin ölü, 6 bin yaralı, 600 kayıp

    Bu savaşlar sırasında Mustafa Kemal ile Arap direnişçilerin lideri olan ve İslâm dünyasının büyük saygı duyduğu Şeyh Sunusi arasında derin bir dostluk oluşmuştur. Şeyh Sunusi, silâh arkadaşlığı yaptığı ve büyük saygı duyduğu Atatürk’e el yazması küçük bir Kur’an da hediye etmiştir.

    Savaştan sonra Şeyh Sunusi, bir gece rüyasında Hz. Muhammed’i görmüş, koşup elini öpmek istediğinde, Hz. Muhammet ona sol elini uzatmıştır. Şeyh Sunusi, ‘Ya Resulullah, neden sağ elinizi vermediniz?’ diye sorduğunda, Hz Muhammet. ‘Sağ elimi, Ankara’da Mustafa Kemal’e verdim’ yanıtını vermiştir.

    Şeyh Sunusi, bu rüyasını bir mektupla Atatürk’e bildirmiş, mektubu alan

Atatürk’ün gözleri dolmuş ve O da bir mektupla Şeyh Sunusi’yi Türkiye’ye davet etmiştir. Şeyh Sunusi halkın Atatürk’e destek olması için vaazlar vermiştir.

    Kurtuluş Savaşı sonunda Atatürk, Büyük Millet Meclisi’nde Şeyh Sunusi onuruna bir davet vermiş ve şunları söylemiştir; ‘Bütün Alem-i İslâm’ın hürmet ve muhabbetini kazanmış olan bu mümtaz liderini, Başkanı olduğum Büyük Millet Meclisi adına hürmetle selâmlar ve davamıza gösterdikleri derin ilgi ve bizi bu yolda mücadeleye devam etmemiz için teşviklerinden dolayı minnetle anarız. Eşsiz mücadeleleriyle bizlere rehber olmuş Sunusileri de, kalbimizden gelen en büyük takdir duygularıyla alkışlarız’

Fuat DUYMAZ – Kimliğini Kaybeden Türkiye-Kamer Yayınları – Sayfa 31