100 Yıllık Onurumuz

100 Yıllık Onurumuz

100 Yıllık Onurumuz

Ulusal egemenliğimizin ilanının 100. yılını kutluyoruz. Ulusal Egemenliğimizin ve bağımsızlık mücadelemizin, dünya çocuklarını bir araya getiren ilk ve tek bayram olan ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yıl dönümü.

Kurtuluş savaşı, ulusumuzun kaderini tayin eden, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün kararını aldıran Milli bir mücadeleydi. Büyük önderimiz, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, yurtta ve dünyada bağımsızlığın ve barışın koruyucuları olarak gördüğü dünya çocuklarına bu günü bayram olarak armağan etmiştir.

Dünyada hiç bir ülkede din, dil, ırk ayrımı yapılmadan çocukları bir araya getiren bir başka bayram ya da etkinlik yoktur. 23 Nisan’la sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli atılmadı; aynı zamanda yurtta ve dünyada barışın temeli de atılmış oldu ve en önemlisi de TBMM açıldı.

100 Yıllık Onurumuz

Meclisin açıldığı günün, çocuklara bayram olarak hediye edilmesi her Türk evladı için bir onurdur. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı Türk çocuklarıdır, Türk gençleridir İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem geçmişi sorgulama hem bu günü analiz etme şansımız oldu.

reklam

Sorunlarımızın temeli ekonomik, siyasal ve hukuksaldır. Geçen yüz yıl içerisinde, Cumhuriyetin kazanımları üzerine bir tuğla koymak yerine var olanları da satmış durumdayız. Üreten çiftçiyi tüketen durumuna getirdik.

Beyin göçünü kendi ellerimizle gerçekleştirdik. Emperyalizme uzanan eller içimizdeki işbirlikçilerin varlığından güç almaktadır. Yıllardır Cumhuriyetle, Laiklikle, Atatürk’le sorunları olanlar bugün bir kere daha şunu anlamalıdır ki çare, Atatürk İlke ve Devrimleri’ dir 23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kurulan TBMM, Türk Milletinin ‘’ULUS’’ olma onurudur.

Yaşadığımız tüm sıkıntılardan daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. 23 Nisan 1920; Bağımsızlığın tohumları bugün ekildi. Bugün Ulusal Eğemenliğin fideleri yetişti.

O günün çocukları, bağımsızlığın ürünlerini topladı. Tıpkı ayrık otları gibi, işbirlikçiler hep vardı!!

Ancak kahraman TÜRK ULUSU, bağımsızlık ateşini hiç söndürmedi… Türk Ulusu biliyor ki ; Atasının dediği gibi; ” TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”

Hiç bir siyasi güç, hiç bir emperyalist uzantı, hiç bir işbirlikçi bu gücü yıkamayacaktır. Yaşasın ULUSAL EGEMENLİK Yaşasın TÜRKİYE CUMHURİYETİ Yaşasın TÜRK MİLLETİ.

Ebru Oğuzhan Yeter

1967'de Ardahan Göle'de doğdu. 1985 yılında hayatımın üniversitesi dediği İş Bankası 'nda çalışmaya başladı. 2008 'de emekli oldu. O tarihten itibaren Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fethiye Yerel Tohumlar Derneği başta olmak üzere aktif olarak görev alıp çalışmaktadır.