Şerife Bacı ve İstiklal Yolu

Şerife Bacı ve İstiklal Yolu

Şerife Bacı ve İstiklal Yolu

Ortak Tarih; Bir milleti millet yapan ortak hatıralardır, ortak kültür, ortak tarihtir. O tarih; olaylarıyla, fikir ve duygularıyla, kahramanlarıyla zihnimizde, ruhumuzda, kalbimizde yazılı olmalıdır. Unutulmayan ortak değerlerdir ki, bizi biz yapar, bir araya getirir, bizi millet yapar.

21 Şubat 1921’de Kastamonu kışlası önünde donmuş olarak bulunan Şerife Bacı bizim milli kahramanımızdır. Bunu bilmenizi ve öyküsünü iyice öğrenmenizi çok iyi öğrenip gelecek kuşakara aktarmanızı isterim. Şerife Bacı hayatını vatan savunmasına adayan, bu yolda şehit düşen kadınlarımızın bir simgesidir.

Şerife Bacı üzerine aldığı vatan ve namus görevini canı pahasına yerine getirdi. Nasıl mı? Sivastopol’dan inebolu’ya içinde minik bebeği ve kurtuluş cephanesi bulunan kağnı arabasını, soğuk ve karlı kara kışın baskın bir gününde Kastamonu’ya kadar ulaştırdı.

Şerife Bacı vatan borcu için çıktığı yolda kendi canını   düşünmeden üstündeki kazağını bebeğinin ve cephanenin üstüne örter. Çünkü o cephane devletin malıdır. Ahlak sahibi Şerife Bacı cephaneyi kendinden daha çok korur ve kollar.

reklam

Genel Kurmay kayıtlarından öğrendiğimiz bu kahramanlık öyküsünün benim için en hazin yanı ise; Şerife Bacının nerede gömülü olduğunu bile bilemiyor oluşumuz. ( Cevizkabuğu programına davet edilen Cengiz Özakıncı şöyle bir cümle kurdu; Ermeni tehciri sırasında ölen Ermenilerin nerede öldüğü ve nerede gömülü olduğunu belirten listenin ABD arşivlerinde mevcut olduğunu söyledi. Bizim milli kahramanımız olan Şerife Bacının mezar yerini bilmemiş olmamız benim içimi acıttı.)

İnebolu-Ankara yolu Millî Mücadele tarihimizde hangi adla anılmaktadır?

İstiklal Yolu: İnebolu, gemi limanı barındıramayacak kadar küçüktü. Silah ve cephaneleri gemiden alabilmek için denk kayıkları kullanıldı.

Kayıklardan kağnılara yüklenen mühimmatlar, Ankara’ya her kilometresinde bir destan yazılarak taşındı.

İnebolu açıklarına gemilerle gelen silah ve cephane, açıktan ve her türlü hava şartlarında kahraman demirciler tarafından kayıklarla İnebolu kıyılarına çıkarılıyordu.

Şerife Bacı ve İstiklal Yolu

Bu malzemeler Kastamonu’nun kahraman kadınları, yaşlıları ve çocukları tarafından çok zor şartlarda Ankara’ya taşınıyordu. O dönemde Anadolu’nun eli silah tutan erkekleri cephelerde düşmana karşı çarpışıyorlardı.

Bu güzergahta yol alan nakliye kollarının ortak nitelikleri cephe gerisinde kalan çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşması idi. İşte bu sebeplerden, İnebolu’dan Ankara’ya uzanan bu zorlu yola “İSTİKLAL YOLU” denilmektedir.

Atatürk ilke ve inkılaplarına daima bağlı kalan, Türk olmakla her daim övünen, ülkesine ve milletine büyük bir sevgi ile bağlı. Hukuk ve Adalete güvenen, 6 Ok' a inanan ve Y-CHP ye asla inanmayan. Aydınlık, güzel günlerin geri geleceğine inanan biri.