Ahlakın Kaynağı

Ahlakın Kaynağı

Ahlakın Kaynağı

Atatürkçü düşünceye göre ahlak ilkesi ile ilgili bazı sorular sorarak yanıtlamaya calışacağız. Konu ile ilgili katkı yapmak isteyenler yorum bölümünden yazabilirler.

 • Atatürk’ün ahlakı hangi ahlaktır? Bu ahlakın kaynağı nedir?

Atatürk’ün ahlakı sosyal ahlaktır, ulusal ahlaktır.  Ahlak bireylerden ayrı, yüce bir kaynaktan doğar. O kaynak toplumdur, millettir. Ahlak bireylerin üzerindedir; o ancak toplumsal olabilir, ulusal olabilir.

 • Atatürkçülüğe göre “çalışmak”la “hak” kavramı arasında hangi ilişki vardır?

Atatürk’e göre çalışmakla hak kavramı arasındaki ilişki; bir hak anca çalışarak kazanılır. Sırt üstü yatıp, hiç bir iş ve eylemde bulunmayanların hiçbir hakkı da olamaz. Çalışmadan hiçbir hak kazanılamaz.

Ahlakın Kaynağı

Haksız kazanç elde edenler, çalışmadan hak sahibi olanlar; milletin ve insanlığın en büyük düşmanıdır. Ve toplumsal bir görevdir çalışmak, ayrıca kutsal bir haktır çalışmak.

reklam
 • “Herkes herkes için” sözü neden dolayı sosyal ahlakı ifade eder?

Çünkü; toplumu oluşturan bireyler öncelikle vicdan sahibi olmalı, karşılıklı ilişkilerde saygı ön planda olmalı.

Kişiler birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı duyarsa yalan iftira, haksız kazanç, hırsızlık, gibi pek çok ahlaki kötülüklere bulaşmadan iyilik ve güzelliğe yönelmeli.

Namuslu, güvenilir ve yüksek ahlak sahibi bireylerle çalışmak, onlarla yol almak, herkes herkes için var olmaya başladığında toplumda bir düzen ve toplumsal ilerleme başgösterir. Bu insani ilerleme sosyal ahlakı ifade eder.

Meltem Karakoyun

27.03.2020

Atatürk ilke ve inkılaplarına daima bağlı kalan, Türk olmakla her daim övünen, ülkesine ve milletine büyük bir sevgi ile bağlı. Hukuk ve Adalete güvenen, 6 Ok' a inanan ve Y-CHP ye asla inanmayan. Aydınlık, güzel günlerin geri geleceğine inanan biri.

1 Yorum

 1. Ağzınıza sağlık.
  Ahlaksıza, ahlaksız olduğunu hatırlatmazsanız gelir tepenize pisler.
  Akıl ve Vicdan sahibi olmayanlar Ahlak sahibi de olamazlar.
  Ahlak dinden doğan bir kavram değildir.
  Ahlak sonradan kazanılan, toplumlara göre değişen bir kavramdır.
  Toplumları ayakta tutan bir değerdir ahlak.

Comments are closed.