Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim

Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim

Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim – Kik Kararları

İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade etmektedir.

Kurum teşkilatı kamu ihale kurulu başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Kamu ihale kurumu kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yetkilerini kurul vasıtası ile kullanmaktadır.

Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim

Görevleri nelerdir?

Kurumun temel görevi; bütün ihale mevzuatını hazırlamak, geliştirmek, ve uygulamayı yönlendirmek, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen sürede idarelerce yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, haklarında yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Kamu ihale kurumu kararları nedir?

Kik (kamu ihale kanunu) kapsamında, yapılacak ihaleler ile ilgili olarak kurumun görev ve yetkileri vardır, bunlar şöyledir;
İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

reklam

Kamu ihale kurumu kararlarının dayanağı nedir?

-idare hukuki durumda değişiklik yaratan kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.
-hukuki durumda herhangi bir değişiklik yaratan kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan kuruma yapmaktadırlar.
-kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilmektedirler.

Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim

Kamu ihale kurulunun vermiş olduğu kararlara, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmesi kanunu, 4734 sayılı kanun kapsamındaki yönetmelikler, tebliğler, şartnameler, sözleşme, standart formlar ve ihale konusu işin ilgili olduğu mevzuat8 4857 sayılı iş kanunu, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu, 6762 sayılı Türk ticaret kanunu, sağlık bakanlığı genelgesi, 5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun vb.) dayanarak oluşturulmaktadır.

Kararların uygulanması

İhaleler ile ilgili idarelerin vermiş olduğu kararlardan bir hak kaybına veya zararına uğradığınız an ya da uğramanızın muhtemel olduğunu düşündüğünüz ihale kararlarını düzelttirebilir, yanlış bir karar alınmasını da önleyebilir veya lehinize karar verilmesini sağlayabilirsiniz.

İhale sürecinde muhtemel hataları önlemek adına, ihaleler ile ilgili idareler tarafından düzenlenen ihale dokümanlarındaki hatalı veya eksik ifadeleri düzelttirebilirsiniz.

İhale öncesi idareler tarafından istenilen yeterlilik kriterlerinin istenilip-istenilmeyeceğini fark edebilirsiniz. Kamu ihale mevzuatı konusunda merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz.

İhale eğitimlerinize katkı sağlayabilir ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Kamu ihale mevzuatı konusunda kendinizin veya personelinizin daha bilgisi olmasını sağlayabilirsiniz.

İdarelere şikayet başvurusunda bulunurken iddialarınıza yasal dayanak olarak kanıt gösterebilirsiniz.

Girdiğiniz ihaleleri kaybediyor iseniz neden hata yaptığınızı veya ihale sürecindeki uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız merak ettiğiniz daha birçok bilgiye ücretsiz bir şekilde ihaleciyiz.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Ekap nedir? Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim

Kamu ihale kurumu ve daha birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda yani Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP ve kurumların kendi internet sitelerinde ve yayınlanan ilanlı, ilansız ihale duyurularına ve şartnamelerine erişmenizi sağlayan ihale takip sistemidir.

Ücretsiz Kik Kararlarına Nereden Ulaşabilirim?

Ekapa kayıt olmak ücretsizdir. Elektronik kamu alımları platformuna kayıt için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Ekap Kayıt Süreci Nedir? Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim

İdareler EKAP üzerinden kayıtlarını gerçekleştirip protokolün çıktısını alacaklardır ve protokolü ıslak imzalı ve mühürlü olarak kuruma ulaştıracaklardır.

Kurum, kendisine ulaşan belgeleri ve EKAP kayıtlarını kontrol ederek kayıtlarına onay verecektir.

Onay işleminden sonra ise idareler kayıt sırasında girdikleri e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirileceklerdir.

İdarelerin kayıt sırasında tanımladıkları platform sorumluları onay işleminden sonra şifrelerini alarak EKAP a giriş yapabilecekler ve yeni kullanıcı oluşturabileceklerdir.

Hangi İdarelerin EKAP a Kayıt Olması Gerekmektedir?

4734 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu uyarınca harcama birimi olarak belirlenen tüm idarelerin EKAP a kayıt olması gerekmektedir.

Kanunlara tabi olarak ihale yapıyorlar ise EKAP a kayıt olmaları gereklidir.

EKAP üzerinden genel ve özel bütçeli kurumlar ile döner sermaye işletmeleri için idare kaydı yapılır iken Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kamu ihale kurumuna sağlanan saymanlık kodları ve kurumsal kodlar kullanılmaktadır.

Aynı idarenin farklı bir harcama birimleri için farklı kurumsal kodlar mevcuttur.

Eğer tüm alımlar bir daire başkanlığı ya da müdürlük tarafından yürütülüyor ise sadece o daire başkanlığı, müdürlük adına kayıt açılması ve protokolünün onaylanması yeterli olacaktır.

Eğer idare bünyesindeki harcama birimleri daire başkanlıkları, şube müdürlükleri, vs. Alımlarını bizzat kendileri yapıyorsa ayrı ayrı idare kaydı oluşturabilirler.

Alımı gerçekleştirilen her bir harcama biriminin ayrı ayrı idare kaydı yapması farklı harcama birimleri tarafından yürütülen ihalelerin takip edilmemesini sağlar.

Farklı harcama birimleri kendi platform sorumlularını ve kullanıcılarını oluşturabilirler.

Ancak idare taktir eder ise fiiliyatta işleri tek bir birim yürütse bile diğer daire başkanlıkları adına da kayıt açabilir, ve hepsine aynı kişiyi platform sorumlusu olarak tayin edebilir.

Yerel idareler tarafından elektronik ortamda kayıt oluştururken muhasebat genel müdürlüğünün kamu ihale kurumuna sağladığı kurum kodları esas alınmıştır.

Bu kod yerel idareler için tekli bir kod olup ilgili idarenin farklı harcama birimleri için değişkenlik göstermemektedir.

Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim

Birden fazla harcama birimi bulunan yerel idareler; belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri eğer alımlarını bizzat kendileri yapıyor ise her bir harcama birimi beş basamaklı kurum kodlarını girdikten hemen sonra harcama birim adını elle yazarak EKAP üzerinden idari kaydı oluşturabilmektedir.

Tüm alımların bir daire başkanlığına ya da müdürlük tarafından yürütüldüğü idarelerde ise o daire başkanlığı, müdürlüğü adına kayıt açılması veya protokolünün onaylanması yeterli olacaktır.

Döner sermaye işletmelerinin de EKAP a kayıt yaptırması gerekmektedir.

Döner sermaye işletmelerinin hizmet verdiği idareye örneğin üniversitelere ya da sağlık bakanlığına bağlı hastanelere ait alımlar için döner sermaye işletme kaydı kesinlikle kullanılmayacaktır.

Döner sermaye işletmelerinin hizmet verdiği idareler için gerçekleştirilecek olan alımlarda her idare için EKAP üzerinden ayrı kayıt yapılarak protokol oluşturacak olup bu idareye ait alımlarda bu idareye ait bir kullanıcı ile EKAP a giriş yapılacaktır.

Kurumsal kod, idarenin kendi saymanlık, muhasebe birimlerinden ya da strateji geliştirme bakanlıklarından öğrenilmelidir.

Ücretsiz Kik Kararlarını Nereden Bulabilirim

Platform sorumlularının değişikliği veya iletişim bilgilerinin değişmesi gibi işlemleri, idareler EKAP üzerinden yapabileceklerdir.

Bu konuda kuruma yazılı başvuru yapılmaması rica olunur.

E-posta adresinin değişikliği, e-posta adresinin yanlış girilmesi ve bunun sonucunda aktivasyon e-postalarını alamayan kullanıcılar için idare protokol durum izleme ekranından e-posta adres değişikliğini kendileri yapabilecekler ve yeni oluşturdukları e-posta adresinde aktivasyon e-postalarını tekrar gönderebileceklerdir.

Bu şekilde EKAP a giriş gerçekleşecektir. İhale, kamu ihale kurumu, EKAP a dair tüm merak ettiklerinizi ve sorularınızı ihaleciyiz.net sitesinden ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz.

https://www.ihaleciyiz.net/

Haber, Gündem, Siyaset, Tarih, Atatürk, Sağlık, Yaşam, Sanat, Teknoloji, Köşe Yazıları okumak için bizi seçmiş bulunuyorsunuz. O zaman tekrar hoşgeldiniz :)) Haber Galerisi Yönetimi