Antik Dünyada Moda

Antik Dünyada Moda

Antik Dünyada Moda Vizyonu

Hayvan derisi ve bitkisel malzemelerden yapılan kıyafetler çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından vücutlarını dışarıdaki maddelerden korumak amacıyla kullanılmıştır.

İnsanların kıyafetlerine dair ilk kanıtlar insanların örgütlenerek birlikte yaşamaya, yazının kullanılmaya, sanat ve kültürün şekillenip gelişmeye başladığı dönemlere dayanır.

Bu gelişmelerin ilk yaşandığı yerler ise Sümerlerin, Babillilerin ve Asurluların yurdu olan ve dünya medeniyetlerinin beşiği olarak bilinen Mezopotamya toprakları ve Mısır’dır.

Bu uygarlıkları Akdeniz çevresini yurt edinmiş Girit, Yunan, Etrüsk ve Roma uygarlıkları takip etmiştir.

Antik Dünyada Moda

Antik Dünyada Moda

Yüzyıllar Süren Değişim

Çeşitli stillerin kısıtlı bir zaman diliminde çoğunluk tarafından kabul görmesi ve kullanılması anlamında kullandığımız moda antik çağda karşımıza çıkan bir sosyokültürel olgu değildir.

O dönemlerde her kültürün kendine özgü bir giyim tarzı vardı ve yeniliktense gelenek ön plandaydı.

Elbette zaman içinde bu tarzlarda değişiklikler yaşanıyordu ama büyük değişikliklerin gerçekleşmesi yüzyıllar sürüyordu.

Antik dünyada giyim konusundaki vizyon erişilebilen malzemeler ve zamanın teknolojisiyle sınırlıydı.

Antik Çağda Kullanılan Formlar ve İklimin Rolü

Antik çağın farklı uygarlıklarında farklı formlar ve öğeler ön plana çıkmıştır.

Kıyafet tarihçileri çok az dikişle ya da dikişsiz bir şekilde vücuda sarılarak giyilen kıyafetler (draped) ve biçilip dikilerek giyilen kıyafetleri (tailored) farklı kategoriler olarak ele almaktadır.

İlk kategoride uzun ve dokunmuş kumaşlar kullanılmış ve bu kıyafetler daha çok vücudu sarmayacak şekilde rahat kesimlerin konfor sağladığı sıcak iklimlerde tercih edilmiştir.

İkinci kategorinin, yani kumaşların biçilip birbirlerine dikilerek kullanılmasının ise tek ve büyük bir parça halinde elde edilemeyen hayvan derilerinin kullanılmasıyla birlikte ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Bu kategorideki kıyafetler vücuda oturacak şekilde dikilmiş ve daha çok soğuk iklimlerde tercih edilmiştir. Bu bilgilere dayanarak iklim koşulları hem kullanılan malzemeyi hem de formu etkilemiştir denilebilir.

Antik Çağda Kıyafetlerde Kullanılan Malzemeler Ve Sosyal Sınıflar

Antik çağda kadınların temel uğraşlarından biri yünü dikdörtgen şekilde dokuyup giyecekleri kıyafetler için kumaş üretmekti.

Dokunan bu yün kumaşlar şallar, tunikler ve temel kıyafetler için kullanılırdı. Kumaşlar çoğunlukla şekiller ve işlemelerle süslenirdi.

Bölgeye ve kişinin varlık durumuna göre ipek, pamuk, keten gibi farklı kumaşlar da kullanılmaktaydı. Farklı sosyal sınıfların tercih ettiği kumaşlar gibi kıyafetlerindeki süslemeler de farklılık göstermekteydi.

Berin Softa

...love was just a glance away