Türkiyedeki Mülteci Sorunu

Türkiyedeki Mülteci Sorunu

Türkiyedeki Mülteci Sorunu

Gözlemde Analiz ve Sentez

Her olguyu bir bütün (küme) olarak düşünürsek, analiz o bütünü, ögelerine ayırma işlemidir. Niçin analiz yapıyoruz?

Bütünü oluşturan ögeleri belirlemek, yakından tanımak, ögeler arasındaki ilişkileri görüp betimlemek için. Bilimsel araştırmada, başlıca iki tür analiz kullanılır: Statik analiz, dinamik analiz.

Statik analizde olgu; belli bir anda ve belli bir bakış açısından ögelerine ayrılır. Statik analiz bir nesnenin fotoğrafını çekmeye benzer.

Dinamik analizde ise bir hareket, bir süreç ögelerine ayrılır. Amaç olguların sebep sonuç ilişkileri çerçevesinde art arda sıralanışını belirlemektir. Dinamik analiz bir olgunun filmini çekmeye benzer.

Türkiyedeki Mülteci Sorunu

Gözlem konusu olguya ait ögelerin (bütünü oluşturucu parçaların) sistemli olarak yeniden bir araya getirilmesi işine sentez adı verilir.

Genellikle her analizi bir sentez işlemi izler. Sentez, gözlemde, üç aşamalı olarak açıklanabilir:

Ögeleri ayırma, inceleme ve yeniden bütünleştirme.

– Araştırma konusu olgu (bütün, küme) analiz edilir, ögelerine ayrılır.

– Ögeler belirlenir (tanımlanır, sınıflanır); ögelerin sırası, ögeler arasındaki ilişkiler kaydedilir.

– Ögeler aynı düzen içinde yeniden bir araya getirilir.

Sentez araştırmacıya “gözlem keskinliği ve derinliği” sağlar. Bu işleme araştırma konusu olguyu daha yakından tanımak için, ögelerin olgu (küme) içindeki yerini ve rolünü, olgunun yapısını ve işleyişini öğrenmek için başvurulur.

KAYNAK; http://www.cihandura.com/tr/makale/goezlem-verler-nasil-lenr

***

Ülkemize akın akın gelen Suriyeliler konusu her kesimden insanımızı rahatsız etmeye başladı.

Bu konuyu biraz analiz etmeye çalışalım.

Sanırım konuya girerken ilk başta olayın kaynağına gitmeliyim.  Güneydoğu Anadolu sınırlarımızda 1 milyon 150 bin metrekarelik alan neden temizlendi?

Bu alanın temizlenmesinin ülkemize maliyeti neydi?

Sınırların temizlenmesi ve tarım arazisine çevrilmesi yalanının asıl sahibi kimler?

Sınırlar temizlenirken vermis olduğumuz can (asker,sivil) kaybı nedir?

Sınırlarımız temizlendi ve tarım arazisine çevrilmedi bunu artık tüm dünya biliyor. Bir tek ülke insanı olayı kavrayamadı, peki neden, asıl sebep neydi?

Büyük Ortadoğu planının bir parçası mı yoksa bir  piyonumuyuz?

Ülkemizde tam anlamıyla kaç milyon Suriyeli var, bu rakamlar neden kamuoyuna net bir şekilde bildirilmiyor?

Her gün nüfusu artan ve ülkenin her bir yanına dağılan Suriyelileri kontrol etmek mümkün mü? Yüzde kaçı terör örgütlerine üye ve hangi eylemlerde kimler bulundu, bilmek mümkün mü?

Ülkemizin demografik yapısı hızla değişirken yetkililer ne yapıyor?

Kaç sığınmacıya Türkiye Cumhuriyeti kimliği verildi?

Bu sığınmacılara ayrılan para miktarı ne, Osmanlı döneminde olduğu gibi ayrıcalıklara sahipler mi?

Bu sorularla fotoğraf mı çektim yoksa film mi bilemiyorum. Bildiğim bir gerçek var o da; düşman içeride, o yüzden kapı kilit tutmuyor.

Yurttaşlık kavramına sahip olmayanlara karne verir gibi kimlik veriliyor. Ulusal varlığımız tehdit ediliyor ve hızla bizler kimliksizleşiyoruz.

Türkiyedeki Mülteci Sorunu

‘’Türkiye’ye gelen Suriyelilerin hemen tümü Suriye’nin Kuzeyi’nden geldi. Bu da kendiliğinden oluşan bir göçmen akını değil, ABD’nin düzenlediği bir insan sevkiyatıdır.

Kuzey Suriye boşaltılıp PYD’ye teslim edilirken, Türkiye Arapların oluşturduğu bir sığınmacı deposu haline getirilmiştir.

Gövdesini ‘Türk, Arap ve Kürtlerin oluşturduğu bir ‘azınlıklar federasyonunun alt yapısı’ oluşturulmaktadır.’’ ( Metin Aydoğan )

Hedef Türkiye 100 yıllık düşleri gerçekleşiyor. Bizi bölüyorlar ve yutmak istiyorlar.

Meltem Karakoyun

07.02.2020