Güçlü Devlet

Güçlü Devlet

Güçlü Devlet

Birinci görev okulu derslerimiz devam ediyor. Soru sormaya ve cevaplamaya devam edeceğiz…

  1. a) Ilımlı devletçilik ekonomide hangi esasların uygulanmasını gerektirir?

Sorumuza doğru cevap verebilmek için kavramların anlamlarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Devletçilik Cumhuriyetimizin dayandığı temel ilkelerdendir. Devletçilik; devletin ekonomik hayata müdahale etmesi, ekonomik hayatta rol almasıdır.

Ilımlı Devletçilik; özel girişimi “esas” kabul eder, ama toplumun genel yararının gerektirdiği her noktada devleti görevli sayar. Bu sistemde devlet bireye karşı olmadığı gibi, birey de devlete karşı olamaz. Önemli olan, devlet ve bireylerin birbirini tamamlamalarıdır.

Ekonomi; Güçlü Devlet

– Ekonomi (iktisat) insan ihtiyaçlarını tatmine yönelik faaliyetlerin tümüdür.

Atatürk’e göre ekonomi demek, her şey demektir, hayat demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, kuvvetli bir devlet için, insanın varlığı için ne lazımsa, onların tamamı demektir. Tarım demektir, ticaret demektir, çalışmak demektir. Ilımlı devletçilik ekonomide şu esasların uygulanmasını gerektirir:

  • Ekonomide bireylerin faaliyetleri temel olacaktır.
  • Büyük bir devletin bütün ihtiyaçları, birçok şeylerin yapılmamış olduğu göz önünde tutularak ülke ekonomisini devlet eline alacaktır.
  • Kesin zorunluluk olmadıkça piyasalara müdahale edilmeyecektir.
  1. b) Sizce, ülkenin kalkınması bakımından bu esaslardan hangisi daha önemlidir?

Büyük Atatürk bu soruya şu sözleri ile yanıt vermiştir. ‘’Yeni Türkiye devleti; temellerini süngü ile değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracak, bir iktisat devleti olacaktır.’’

Genç ve fakir bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması, çağı yakalayarak teknolojiyi kullanması ve herşeyden önce sosyal ahlaka sahip bireylerle özveri içinde çalışarak mutlaka başarıya ulaşması gerekiyordu.

Bu konuda öncü ise devlet olmalıydı.

Ve öylede oldu. Devletçilik ilkesine bağlı kalarak devlet büyük ve önemli işlere başladı. Çünkü ülkenin kalkınması ön koşuldu. Bu da ancak güçlü ve planlı  ekomomi ile gerçekleşebilirdi.

Meltem Karakoyun

25.11.2019

Atatürk ilke ve inkılaplarına daima bağlı kalan, Türk olmakla her daim övünen, ülkesine ve milletine büyük bir sevgi ile bağlı. Hukuk ve Adalete güvenen, 6 Ok' a inanan ve Y-CHP ye asla inanmayan. Aydınlık, güzel günlerin geri geleceğine inanan biri.

1 Yorum

  1. Bu yüzden Emperyalist güçler Ulus Devletleri parçalayarak küçük devletçikleri yarattılar. Ulus Devleti bilinci tam bağımsız olmayı gerektiriyor. Tam bağımsız olabilmek içinde kalkınmış, ekonomisi kendine yeterli hale gelmiş olması gerekir. Atatürk’ün hedefi zaferle sonuçlanan Kurtuluş savaşını çağdaş, gelişen, Sanayi, Tarım ve Hayvancılıkta kendine yeterli bir Devlet oluşturmaktı. Savaşı takip eden 15 yıl içerisinde zamanın en hızlı kalkınan ülkesini yaratmayı başarmıştır.

Comments are closed.