Yanlış Politikalar

Yanlış Politikalar

Yanlış Politikalar

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini dış politika kapsamında şöyle uyarıyor:

“Güçlü ile zayıfın ittifakı; dış şekli ne olursa olsun, kuvvetsizin kuvvetliye tabi olması, onun emri altına girmesi gibi bir olaydır. Türkiye için, Batı ile uyuşmak kaçınılmaz olarak köleleşme anlamına gelir.” [Ataname/ Uluslararası İlişkiler, 5]

*

Size bir soru:

Atatürk’ün bu uyarısına rağmen, büyük devletlerle ittifak anlaşmaları yapılmıştır. Sonuçta hangi ilke, nasıl ihlal edilmiştir?

reklam

*

Açık ve seçik olarak söyleyebilirim, tam bağımsızlık ilkemiz ihlal edilmiştir.Tam bağımsızlık sözcüğünün Atatürk’e göre  tanımı: “Tam bağımsızlık demek, siyaset, iktisat, maliye, adalet, askerlik, kültür gibi bütün alanlarda karar alma ve uygulama serbestliği demektir.”

Ders notlarımıza göre kısaca Tam Bağımsızlık; Milletin dışa karşı bütün kararlarını, kendi çıkarları yönünde serbestçe kendisinin alması demektir.

*

Atatürk’ün tüm uyarılarına rağmen ‘’Tam Bağımsızlık’’ nasıl yok edilir?

Emperyalizm, hedef aldığı ülkelerin bağımsızlığını üç durumdan faydalanarak yok eder:

  1. A) Askerî işgal ve antlaşmalar
  2. B) İşbirlikçi ve zayıf karakterli yöneticiler
  3. C) Halkın bilinçsizliği
  4. A) Askerî işgal ve antlaşmalar; Günümüzde, Atatürk’ün yaptığı uyarılar ve bıraktığı vasiyet yerine getirilmemiştir. Onbeş yıl boyunca uygulanan, sınır komşuları dahil dünyanın tüm ülkelerine güven veren, bağımsız ve bağlantısız Kemalist dış politikadan vazgeçilmiş ve yeniden “Batıya bağlanma” sürecine girilmişti.

Yurdun dört bir yanına ABD’nin üsleri  konuşlanmış, Türk ordusu, ABD’ lerinin ileri karakolu haline getirilmiş ve talimatlarla bölgeye yönelik tehditlere karşı önlem alıyor ya da operasyon yapabilir haldedir. Askeri bağımsızlığı kalmayan Türk Ordusu bugün emperyalizmin güdümündedir.

  1. B) İşbirlikçi ve zayıf karakterli yöneticiler; iç ve dış düşmanlar. En tehlikelisi olan ise iç düşmanlardır. İşbirlikçi ve zayıf karakterli yöneticiler; Başımızın üstüne çıkarttığımız yöneticiler 11 Kasım 1939’dan beri ülkemizin çıkarlarını göz etmeden kişisel çıkarları için varlık gösteriyorlar.
  2. C) Halkın bilinçsizliği; Halk ise Batı ve Arap kültürü arasına sıkıştırılmış. Özgün bir iş ve gelecek planı yapamaz durumda. Bilinçli bir geriye dönüş planı ile eğitim kurumları akıl ve bilimden uzaklaşmış. Bağnaz dincilerin elinde halk tüketilmekte. Bilinçsiz insan yığınları geleceğe asla yön veremez.

Bir devletin bağımsızlığını yitirmesinin önemli bir sebebi halkın millî egemenlik ve bağımsızlıkla ilgili bilinç eksikliğidir. Başka bir deyişle, milletin kendi gücünün farkında olmaması, o gücün önemini ve işlevini bilmemesi, ona sahip çıkmamasıdır.

*

Geçmişte imzalanan üçlü ittifak anlaşmasıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden yanlış dış politika ile tam bağımsızlık ilkesinden oldukça fazla ödün verilmiştir. Ülke kendi gücüne dayanamaz bir duruma gelerek, Batı’ya siyasi, askeri ve ekonomik ödünler vermiştir.

Terörle mücadele  konusunda alınan yanlış kararlar sonucu sınırlarımız terörist yuvasına dönmüş durumda. Yoğun göç ile Türkiye Cumhuriyeti’nin  geleceği de tehlikeye atılmıştır. Bu durumda Türk Milleti yok sayılmakta ve tarih tekerrür etmektedir.

Tam bağımsızlık bilincinden yoksun bir halk;  millî egemenliğine ve tam bağımsızlığına sahip çıkamaz. Kısaca, milletin kendi gücünün farkında olmaması, o gücün önemini ve işlevini bilmemesi, ona sahip çıkmamasıdır.

Sonuç:

-Türkiye bağımsızlığını koruma ve kalkınmasını, olabildiğince kendi öz gücüne dayanarak gerçekleştirme yolundan vazgeçmemelidir.

– Farklı inanç ve politik görüşlere sahip olsa da namuslu ve yurtsever kişiler; inanç ve görüşlerinden fedakârlık etmeksizin, vatanı kurtarmak için, Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi bir araya gelmelidir.

– Bunun için iki koşul gereklidir: Bilinçlenme ve örgütlenme… Emperyalizm’e karşı direnmek ve başarılı olmak; halkı, tam bağımsızlık ve ulusal kurtuluş yolunda bilinçlendirmeyi, aynı durumda olan diğer ülkelerle işbirliğini zorunlu kılar.

14.11.2019

Meltem Karakoyun

 

Kaynak : https://drive.google.com/file/d/1mpG36QuDhfthuUmU3HG0xE9mZoO_kY9L/view?fbclid=IwAR0tT6UYAsvvPBW2QZmSFchflfXLQzF_mJJTAP2YbRhqfijzkRxT1q2nCvI

Atatürk ilke ve inkılaplarına daima bağlı kalan, Türk olmakla her daim övünen, ülkesine ve milletine büyük bir sevgi ile bağlı. Hukuk ve Adalete güvenen, 6 Ok' a inanan ve Y-CHP ye asla inanmayan. Aydınlık, güzel günlerin geri geleceğine inanan biri.

1 Yorum

Comments are closed.