Doğu ve Güneydoğuya Tam Teşvik

Doğu ve Güneydoğuya Tam Teşvik

Doğu ve Güneydoğuya Tam Teşvik

Cumhurbaşkanlığının 1402 Sayılı Kararı; Yatırım Teşvik Kararının 18 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’a eklenen geçici 13 üncü madde ile birinci ve ikinci bölgelerde hazır giyimderi ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari 100 kişi istihdam sağlanması koşuluylasigorta primi işveren hissesi desteğisigorta primi ve gelir vergisi stopajı teşviklerinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanacakları düzenlenmiştir.

İller : Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi : 3

Sigorta Pirimi Desteği : 3

reklam

Gelir Vergisi Stopajı Desteği :

 

İller : Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi : 4

Sigorta Pirimi Desteği : 4

Gelir Vergisi Stopajı Desteği :

Doğu ve Güneydoğuya Tam Teşvik

İller : Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, İğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi : 5

Sigorta Pirimi Desteği : 5

Gelir Vergisi Stopajı Desteği :10

 

Giyim eşyası imalatına Bölgesel teşvik verilmesi için 1402 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 19 uncu maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-2A sayılı Tablosu uyarınca yatırım tutarı, bölegeler itibariyle en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge V.Bölge VI.Bölge
2.000.000 200.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000

 

Kaynak : 07.08.2019 tarihli 30855 nolu resmi gazete.

Dayanak : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190807-2.pdf

Selçuk Softa

 

İhracat Faturalarında Kapanış/İntaç Tarihi nedir isimli yazımı BURADAN okuyabilirsiniz.

 

Hepimiz hayat öğrencileriyiz. Öğrendiğimiz o dersleri ihtiyacı olanlara öğretmek de hayata, ailemize, arkadaşlarımıza, ülkemize, insanlara borcumuz. Bu sebeple hepimiz aynı zamanda bir öğretmeniz. -- İnsan "DeNiZiN" olmadığı yerde... "UmuT" adına MARTI olmalı... Olmalı ki kararmasın yarınlar.