Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Bankadan Ödeme Zorunluluğu – Maliye bakanlığın kayıt dışı işlemleri önleyebilmek adına 7.000 TL’yi aşan ödemelerin banka, finans kuruluşları ve PTT aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirdi.

Tebliğe ulaşmak için, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151224-6.htm

Fatura almak ve vermek zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnafların tamamı bu uygulamaya tabiidir.

Firmaların 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin; Bankadan Ödeme Zorunluluğu

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile ispat edilmesi zorunludur.

Bankadan Ödeme Zorunluluğu


Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL’lik haddi aşması durumunda, İşlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Örnek: İspat zorunluluğu kapsamında olan Xyz Ltd.ŞtiVyz A.Ş.’ne sırasıyla;

  2.000 TL 02.09.19
  4.000 TL 03.09.19
  4.000 TL 06.09.19
     
10.000 TL – Tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir.

Tevsik zorunluluğu kapsamında olan Xyz Ltd.Şti’nin Vyz A.Ş.’nden yaptığı mal alımları toplamı 06.09.19 günü gerçekleştirdiği 4.000 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, artık tahsilat ve ödemelerin ibraz zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

Yani; 03.09.19 tarihine kadar firma dilediği gibi tahsilat veya ödemeyi nakit olarak gerçekleştirebilirdi. Ancak 06.09.19 günü kestiği/aldığı 4.000 TL’lik fatura işin içine dahil olduğu için artık bu cari hesap 7.000 TL sınırını aşmış ve dolayısıyla 1 TL dahi nakit işlem yapabilme sınırı geçilmiştir.

06.09.19 gününden itibaren artık aralarındaki hesap kapanana kadar 1 TL de olsa 7.000 TL de olsa banka, çek senet, ptt, kredi kartı ile tahsilat/ödeme yapılabilir.

Ceza hangi kuruma uygulanacak?

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde ibraz zorunluluğuna uyulmaması durumunda Xyz Ltd.Şti’nin Vyz A.Ş’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

Şirket ortakları ile şirket arasında yapılan her türlü nakit tahsilat/ödeme için de 7.000 TL’lik zorunluluk vardır.

Sadece; Tapu, Noter, Döviz Bürolarında zorunluluk bulunmamaktadır ve nakit işlem sınırsızca yapılabilmektedir.

Şöyle ki bir araç satın aldığınızı düşünelim, bu aracın ödemesini veya tahsilatını noter’in önünde 100.000 TL dahi nakit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ama aynı aracı bir bayiden alırsanız aracın değeri zaten 7.000 TL’nin üstünde olduğu için tüm işlemler banka kanalı ile gerçekleştirilecektir.

Tapu, Noter, Yetkili Döviz bürolarındaki durum:

Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler elden nakit olarak yapılabilir.

Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler elden nakit olarak yapılabilir.

Yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler elden nakit olarak yapılabilir.

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının ibraz zorunluluğu kapsamında 7.000 TL’lik haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Bu zorunluluğa uymayanlara işleme esas tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
(2019 yılı için uygulanacak ceza tutarı, birinci sınıf tüccarlar ve Serbest meslek erbabı için 1.900 TL’den az olamaz. VUK Mük.Mad.355/1)
(Birinci sınıf tüccarlar; Ltd.Şti., A.Ş. ve bilanço esasına tabi şahıs firmaları)

Bankadan ödenme zorunluluğu olmasına rağmen nakit olarak yapılan her bir işlem için ayrı ayrı ceza kesilmektedir. Üstelik cezanın üst sınırı çok yüksektir. Birden fazla işlemin tespit edilmesi halinde her bir işlem içi ayrı ayrı ceza ile muhatap olabilirsiniz.

Selçuk Softa

Diğer yazılarım için bu linki kullanabilirsiniz https://www.habergalerisi.com/author/ssofta/

 

Yasal Uyarı: Web sitemizdeki ve bu yazımızdaki bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Habergalerisi veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir. Ekibimize, yazarlarımıza ve sitemize hiçbir hukuki sorumluluk yüklenemez.

 

2 YORUMLAR

  1. Haber için teşekkürler, gerçekten çok aydınlatıcı olmuş. Bu yazdığınızı her seferinde anlattık mükelleflerimize, yok efendim o öyle değil 7.000 TL’yi öyle değerlendiremezsiniz vs diyor. Bir türlü kabul etmiyor. Çünkü; işine gelmiyor. Ancak; bunu koyan biz mali müşavirler değiliz ki. Bunlar kanun, yani uymaya zorunluyuz. Bazı kanunlarında ayrıca sana göre yorumu bu ise bana göre bu değil gibi tartışabilirliği yoktur. Baktı mükellefimiz bizi ikna edemiyor, bu seferde arkadaşımın defterini tutan mali müşavir buna izin veriyor sen de ver diyor. Haydaaa pazarlık. 🙂 Kısacası yazıdaki haber % 100 doğrudur. Tekrar teşekkürler.

    • Teşekkür ederiz Nurettin bey, aynı fikirde olmamız güzel. Biz de okurlarımız için en doğruyu vermeye devam edeceğiz. İyi günleriniz olsun.

Comments are closed.