Milli Egemenlik Bilinci

Milli Egemenlik Bilinci

Milli Egemenlik Bilinci

Birinci Görev Okulu derslerimize değerli hocam Prof. Dr. Cihan Dura’nın Atatürkçü eğitim programı ile devam ediyoruz. Ders notlarımdan derlediğim; Millî Egemenlik Bilinci konusu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Konuya şu soru ile gireceğim. Bir ülkede Millî Egemenlik bilinci hangi faktörlere bağlı olarak oluşur? Bir ülkede, örneğin Türkiye’de Millî Egemenlik bilincini belirleyen etmenler neler olabilir?

Soruyu cevaplamadan önce Milli Egemenliğin tanımını hatırlayalım: Sayıca insan çokluğu (nüfus); coğrafya, geniş ve çeşitli doğal kaynaklarla, kültür birikimleri, ekonomi, düşünce ve duygu hazineleri ile bir araya gelerek muazzam boyutlarda maddî ve manevî bir güce hayat verir ki, bu güce “Milli Egemenlik” adı verilir.

Peki Millî Egemenlik Bilinci nedir?

“Millî egemenlik bilinci” kısaca Millî Egemenlik (ME) diye bir gücün var olduğunu bilmek ve o gücün gerektirdiği şekilde davranmaktır.

reklam

Millî Egemenliği idrak etmiş, kavramış olan bir Atatürkçü şunları bilir:

– Millî Egemenliğin (ME), millete ait muazzam bir güç olduğunu bilir. ME’i oluşturan güçleri bilir:

 • Nüfus,
 • beyin gücü,
 • ekonomi,
 • sosyal ahlak.

– Millî egemenlik niteliklerini bilir:

 • Millî egemenlik birdir,
 • bölünemez,
 • devredilemez,
 • paylaşılamaz
 • ve terk edilemez.

– Millî egemenliğin işlevini, faydasını bilir:

 • Millî egemenlik, milleti ayakta tutar.
 • Millî İrade’yi yerine getirir.
 • ME oldukça, milletin, dolayısıyla bireylerin varlığı ve geleceği güvence altındadır.

*

Egemenlik bilinci yaşamsaldır.

Bir ülkenin 10 milyon nüfusu varsa ve bu nüfus nitelikli değilse yani iyi bir eğitim almamışsa ve baskılar altında tüm iradesi yok sayılmışsa. Egemenlik bilincini idrak etmesi de o denli güç olur. Geçmiş ve günümüz bu örneklerle doludur.

İşte tam bu noktada yurtsever aydınların sorumluluğu çıkıyor karşımıza. Ey Kemalist, senin sorumluluğun da… Çünkü senin ahlakın yüksektir. Peki, ne yapacaksın? Çevreni, kamuoyunu bu konuda sürekli aydınlatacaksın, tehlikeyi haber vereceksin, uzmanları harekete geçireceksin, anlatacaksın, usanmadan anlatacaksın.

*

Her yurttaş kendini  bir birey olarak görür. Fakat aynı zamanda devasa bir kitlenin, yani milyonlardan oluşan milletinin bir parçası olduğunu da bilmelidir. Kendini yalnız bir birey olarak değil, aynı zamanda millet olarak da görmeli, o bilinçle yaşamalıdır.

Bilinçli yurttaşlar:

Birey zayıf bir varlık olmadığını, aslında çok güçlü bir varlığın oluşumuna katıldığını görecektir. Bütün bireyler kendilerini böyle hissedecektir. O zaman milyonlarca birey, yani millet; kendi varlığını en etkili şekilde kendisi koruyacak, egemenliğini ve bağımsızlığını kendisi sağlayacaktır. İşte millî egemenlik bilinci budur.

Aksi halde bireyler iç ve dış düşmanların bir avı, bir menfaat sağlama aracı haline gelir, sömürülür

Millî Egemenlik bilinci nasıl güçlendirilmelidir? Her şey öğrenmeye, bilmeye bağlıdır. İnsan ancak bildiği, tanıdığı şeye karşı ilgi ve yakınlık duyar. Bu bilme durumunun gerektirdiği şey nedir? Şudur: Millî Egemenlik bilinci hakkındaki bilgimizi sürekli genişletmeli, derinleştirmeliyiz.

İlk yapacağımız şey; milletimizin sahip olduğu maddî ve manevi kuvvetleri çeşitli yönleriyle iyi öğrenmektir.

İkinci olarak Millî Egemenlik bilincinin faydalarını öğrenmektir.

Meltem Karakoyun

19.07.2019

Atatürk ilke ve inkılaplarına daima bağlı kalan, Türk olmakla her daim övünen, ülkesine ve milletine büyük bir sevgi ile bağlı. Hukuk ve Adalete güvenen, 6 Ok' a inanan ve Y-CHP ye asla inanmayan. Aydınlık, güzel günlerin geri geleceğine inanan biri.