Türk Milliyetçiliği Anti Emperyalisttir

Türk Milliyetçiliği Anti Emperyalisttir

Türk Milliyetçiliği Anti Emperyalisttir – Türk milliyetçiliğinin anti-emperyalist olmasının iki sonucu nedir ? Atatürk Türk milliyetçiliğini şöyle tanımlar: “Türk milliyetçiliği Türk toplumunun kendine özgü karakterini ve bağımsız kimliğini korumak demektir. Ancak aynı zamanda ilerleme ve gelişme yolunda, bütün çağdaş uluslarla uyum içinde yürümek demektir.”

Buna göre; Türk milliyetçiliği bir kültür milliyetçiliğidir; iki, Türk milliyetçiliği anti-emperyalisttir.

*

Emperyalizm genel olarak “bir devletin yayılmacı bir dış politika izlemesi, yani diğer devletler aleyhine sınırlarını genişletmesi veya o ülkeleri siyasi, ekonomik veya kültürel bakımdan etkisi altına alması olgusu”dur.

Emperyalizmin üç şeklinden söz edilebilir: Siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm… Günümüzde hala İngiltere, ABD, Almanya, Fransa emperyalist ülkelere örnektir.

Atatürk diyor ki: “istilacı, mütecaviz, saldırgan olan emperyalist devletler; yerküreyi kendilerinin malikânesi kabul etmekte ve insanlığı, kendi hırslarını tatmin için çalışmaya mahkûm esirler olarak görmektedir… Sadece meşru savunmalarını yapan milletleri kendi yurtlarında tutsaklığa düşürmek istiyorlar, zulüm yapıyor, baskılar uyguluyorlar.”

*

Emperyalizme karşı verilen ilk savaş Türk Mileti’nin vermiş olduğu destansı Kurtuluş Savaşımızdır.

O yüzdendir ki; Türk Milliyetçiliği, bir mazlum milletler milliyetçiliğidir; dolayısıyla anti-emperyalisttir, sömürgeciliğe şiddetle karşıdır.

Bir Türk Milliyetçisi yabancı güçlere karşı devletimizin tam bağımsızlığını, hak ve çıkarlarını her zaman, her yerde ödünsüz olarak savunur.

*

Günümüzde emperyalizm; emperyalist ülke olarak bildiğimiz ülkelerinde tekelinden çıkarak tek dünya devletinin hayalcisi ulus- ötesi şirketlerin tekelindedir. Bu küresel unsurlar yani ulus-ötesi şirketlerde ulus-devlete karşıdır.

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ulus-devlet olarak kurmuştur. Türk Milliyetçiliği Emperyalizm’e karşıdır, karşı olmak zorundadır. Çünkü bizzat Emperyalizm ona karşıdır, onu yok etmeye çalışmaktadır.

Türk Milliyetçiliği Anti Emperyalisttir

Ulusal benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin avı olur.

Ülkemizin aydınları halka iniyor, bizlere düşen görev ise aydınlarımıza yaklaşabilmek için çok çalışmak, düşünmek, soru sormak ve sorgulamak.

Birinci görev okulu ders notlarım ve Cihan Dura hocamın eşsiz katkıları ile bu yazıyı gerçekleştirebildim. Değerli Cihan hocama sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum.

Geçmişimizi bilmeden bu günü anlamamız imkansızdır.

Meltem Karakoyun

26.06.2019

2019 Yılı Türkiyeden Genel Durum Ve Görünüş isimli yazımı okumak için TIKLAYIN