Seçimler ve Sonuçları

Seçimler ve Sonuçları

Seçimler ve Sonuçları – Bir ülkede seçimler neden yapılır? Bu soruya hep beraber bir cevap arayalım.

Toplumlar 18. yy da demokrasi rejimi ile tanıştılar. Böylece egemenliğin bölünemez ve kimseye devredilemez fikri ortaya çıktı.

29 Ekim 1923 yılında Türk milleti Cumhuriyet rejimine kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi esasına dayanan bir devlettir. İrade ve egemenlik millete, halka aittir.

Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘’Cumhuriyet bir halk idaresidir. Demokrasi esasına dayanır. Cumhuriyet demokrasi ile özdeştir. Milli Egemenlik en iyi Cumhuriyet ile gerçekleşir.’’

Bu sözden anlıyoruz ki; Halk kendi iradesini kendi seçtiği yetkililere teslim edebilmesi için adil ve liyakatlı bir seçimin yapılması gerekiyor. Cumhuriyetin ve demokrasinin bir gereği olarak yapılan seçimlerde seçilecek kişilerde aranacak bazı özellikler; ulusal bilinçi yüksek, dürüst ve ahlaklı kişiler olmalı. (Cumhuriyetçilik İlkesi)

reklam

Başımızın üstüne çıkartacağımız kişilere yetkiyi halk olarak seçimler aracılığı ile veriyoruz.

Halkın, halk tarafından, halk için için yönetilmesi. (Halkçılık İlkesi)

Şimdi yapılan seçimlerin sonucunun anlamına bir cevap arayalım: Seçim sonuçlarında milli iradenin gerçekleştiğini görürüz. Günümüzde sandık demokrasisi sadece kirli bir düzeni temsil etmektedir.

Cumhuriyet’te hükümet millettir, millet de hükümet. Meclis ve hükümet milletin iradesiyle oluşur. Bulundukları yerde, mecliste, hükümette halkı temsil ederler. Yalnızca halkın isteklerini gerçekleştirmek için çalışırlar.  (Hükümet)

Bu hususta Atatürk şöyle diyor: Kendilerine Milletimizin kaderi emanet edilmiş olan millet vekilleri, Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri, sizi iktidara ve yetkili makamlara getiren iradenin ve egemenliğin sahibi Türk milletidir. İktidar mevkilerine saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirildiniz. Milletin kudretini yalnız ve ancak yine milletin hakiki ve sağlanabilir menfaatleri yolunda kullanmakla yükümlüsünüz.

Halkçılık ilkesinin benimsediği demokrasi rejiminde ülkeyi yönetenler yalnızca halkın çıkarlarını sağlamak ve korumak için görevlendirilmiştir. Yalnızca milletin çıkarları için çalışır, yalnızca halkın hizmetinde bulunurlar. (Halka Hizmet)

Seçilmişlerin görev süresi ise Atatürk’e göre kısa olmalıdır. Uzun süre iktidara sahip olanlar Milli İrade’den uzaklaşırlar. (Meclisin Görev Süresi)

İktidara seçimlerle gelenler seçimlerle gitmeliler. Yeni seçilmişlerin akıllarından bir an olsun çıkartmamaları gereken şey ise; sadece Türk Milleti’ne hizmet için geldikleridir.

Meltem Karakoyun

17 Nisan 2019

Ord. Prof. Dr Aydın Sayılı isimli yazım için TIKLAYIN

Atatürk ilke ve inkılaplarına daima bağlı kalan, Türk olmakla her daim övünen, ülkesine ve milletine büyük bir sevgi ile bağlı. Hukuk ve Adalete güvenen, 6 Ok' a inanan ve Y-CHP ye asla inanmayan. Aydınlık, güzel günlerin geri geleceğine inanan biri.