SS Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruldu

SS Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruldu

SS Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruldu – S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi altı yıllık bir emeğin, inançlı bir mücadelenin, ekip çalışmasının, toprağa bağlılığın ve en çok da bağımsızlıktan yana birleşen yüreklerin çabasıyla kuruldu.

Önce inanç, güven, sevgi, eşitlik, şeffaflık ve emek gücüyle çalışırsak başaracağımıza inanarak kuruldu.

Hedefimiz yerel-atalık tohumlardan üretim yapan, doğru üretim yaparken, doğal gübre, doğal ilaç kullanan, ürettiklerine yeterince pazar bulamayan küçük aile çiftçilerini bir araya getirmek, kooperatif çatısı altında buluşturmaktı amacımıza ulaştık.

Çiftçilerimizin tarımla ilgili sorunlarına çözüm aramak, onlara her türlü eğitim, seminer, konferans, panel düzenlemek.

Tarım konusunda onlarla birlikte güç birliği yapmak, bu örgütlenme ile başka oluşumlara örnek olmak amacıyla yola çıktık ve bu konuda bir çok kişiye örnek olduk.

reklam

Kooperatifimiz öncelikle cesur kadınlarımızın isteği ile, kadın erkek birlikte mücadele etmenin önemini kavrayan emekçi vatanseverlerle kuruldu.

Yerel-atalık tohumlardan üretilen sağlıklı ürünlerin sadece ailemize, bölgemize değil ülkemizin her köşesine ulaşmasını hedeflediğimiz için kuruldu.

Bizim bilerek tükettiğimiz, çocuğumuzun özellikle yemesini istediğimiz ürünlerin aynı titizlikle tüm halkımıza ulaşmasını istediğimiz için kuruldu.

Köylü pazarında satılan yerel ürünlerin aynı eş değer fiyat üzerinden kooperatif kanalıyla herkese ulaşmasını sağlamak için kuruldu.

SS Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruldu

Çiftçilerin güçlü örgütlere sahip olarak, her alanda söz hakkı sahibi olmalarını, haklarını aramalarını, emeklerinin karşılığını sonuna kadar almalarını desteklemek için kuruldu.

Ürettiği ürünleri zor şartlarda pazara getiren, soğukta, sıcakta üç kuruş kazanmak için ayakta ter döken, beli bükülen çiftçimiz pazar kaygısı duymadan, evinde oturup daha çok üretsin.

Emeğinin karşılığını alsın, çocuklarına, torunlarına daha çok zaman ayırsın ve onlara tarımda, üretmenin zor olmadığını, emeğinin karşılığını aldığını anlatsın diye kuruldu.

Köylerde yerel-atalık tohum üreticilerinin tarım girdileri ile ilgili sorunlarını çözmek, imece desteği vermek.

Onların her türlü sorunlarıyla ilgilenip üretici-tüketici dostluğunu yaşatmak için kuruldu.

Ülkemizde tarımın hem üretici, hem de tüketici yararına olacak şekilde geliştirilmesi ve örnek bir Kooperatifçiliği hayata geçirmek istediğimiz için kuruldu.

Kapitalizme karşı, yanlış tarım politikalarına karşı üretici ve tüketiciyi emeğin çatısı altında buluşturmak için kuruldu.

Her ne kadar olumsuz örnekleri insanların gözünü korkutsa da, ülkemizde başarı sağlayan, önemli işler yapan kooperatifler de var.

Bunlardan biri olmak, yeni hedeflerle, projelerle daha büyük işler yapmak için kurudu.

Yerel-atalık tohumlardan üretim yaparak, katma değer oluşturulmasını, kentlere göç edenlerin, özellikle de köylerden uzaklaşan gençlerin bu işi sahiplenmelerini amaçladığımız için kuruldu.

Bu çalışmaları yaparken en başından beri, hiç bir dış desteğe ve hibeye baş vurmadan, ihtiyaç duymadan, kendi imkanlarımızla ve tamamen gönüllü olarak verdiğimiz bir emeğin sonucunda kuruldu.

Elbette bu aşamaya gelene kadar bir çok zorlukla karşılaştık, inancımızı hiç yitirmeden bildiğimiz yoldan dönmedik.

Çiftçinin zorluklarını, çalışma şartlarını, onlarla birlikte mücadele ederken kavradık.

Tarımsal girdilerden nasıl sıkıntı yaşadıklarını hazır tohum, gübre kullanmak zorunda kaldıklarını, bunlardan nasıl vazgeçeceklerine, yerel tohum ürünlerine nasıl pazar bulacaklarına birlikte çözümler bulduk.

Buraya kadar örgütlü bir çalışmanın emekleri sonucunda bir kooperatifin nasıl ve hangi amaçla doğduğunu okudunuz.

Türk çiftçisinin başarabileceğine, örgütlü gücün yenilmeyeceğine olan inancımızla. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi, gücümüzü birleştirerek, maddi ve manevi kuvvetlerimizi, zeka ve yeteneklerimizi birleştirerek. yerel-atalık tohum üreticilerimizi S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya getirdik.

Sağlığımız için, Geleceğimiz için, Bağımsızlığımız için destek olmaya siz de var mısınız ?

Ülkemize, Milletimize, Fethiye’mize hayırlı olsun.

“Kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak , maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Ebru Oğuzhan Yeter

1967'de Ardahan Göle'de doğdu. 1985 yılında hayatımın üniversitesi dediği İş Bankası 'nda çalışmaya başladı. 2008 'de emekli oldu. O tarihten itibaren Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fethiye Yerel Tohumlar Derneği başta olmak üzere aktif olarak görev alıp çalışmaktadır.