Yerel Atalık Tohumlar Tükenmez

Yerel Atalık Tohumlar Tükenmez

Yerel Atalık Tohumlar Tükenmez – ”Hibrit tohumlar, hem kısır tohum olup hem de, tarım zararlılarına karşı dayanıksız tohumlardır.

Başta kanser olmak üzere bir çok hastalığa sebep olmaktadır.

Dünya da tohum tekelleri, küresel şirketler bu tohumları satarken, hem tarım ilaçlarını hem de insanlarda oluşan hastalıklarının ilaçlarını da satmaktadır.

Tarımda dünyaya yetecek topraklara ve üretime sahip bir ülke iken, yediğimiz her şeyi, tohumu, gübreyi, ilacı, samanı bile ithal eder duruma geldik.”

Yerel Atalık Tohumlar Tükenmez

Bunları sayısız kere okuduk, paylaştık.

reklam

Toplum olarak sağlıklı beslenme konusunda herkesin kendi imkanları dahilinde bir arayış içinde olduğunu biliyoruz.

19 Ekim 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile ilgili çok çeşitli yorumlar yapılıyor.

Küçük üreticiye, yerli tohum üreten ve kullanan çiftçiye, yerel tohumları yaşatmak için mücadele eden derneklere, kurumlara ne gibi yaptırımlar getireceğini zaman gösterecek.

Sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilere destek vermemek yerli tarımı, yerli tohumu bitirmeye zorlamaktır.

Atalarından kalan tohumları ve ürettikleri ürünleri, fideleri geçimlerini sağlamak için satan üreticilerin suçlu olarak görülmesi kabul edilemez.

Yerel-atalık tohumlar, hastalık ve zararlılara dayanıklıdır, bizim toprağımızın bizim insanımızın damak tadına, sağlığına, alışkanlıklarına en uygun en sağlıklı tohumlardır ve YAŞATILMALIDIR.

Türk köylüsü, çiftçisi var oldukça yerel tohumlar tükenmez. Buna olan inancımızı kaybetmiyoruz.

Yerel tohumların satışını yasaklamak, onların üretilmesini, çoğaltılmasını, paylaşılmasını yasaklamak İsrail tohumuna meydanı bırakmak demektir.

Yerel Atalık Tohumlar Tükenmez

*Bunun tersine çevrilmesi hiç de zor değil.

*Ekilmeyen topraklarımız tarıma açılsın,

*Küçük üreticiye tarımda üretim desteği verilsin,

*Yerli malı üretmenin ve kullanmanın önemi okullarda ders olarak okutulsun,

*Her okulda tarım ve çiftçilik konusunda özel eğitimler verilsin,

*Çocuklarımıza, gençlerimize tarımın neden bağımsız olması gerektiği öğretilsin.

*Özellikle çiftçi çocukları topraklarından kopmadan, tarım alanında eğitim almalarına imkan verilsin,

*Yerel Tohumları yaşatmak için mücadele eden, kurumlar, dernekler desteklensin, onlarla ülke çapında bir çalıştay oluşturulsun,

*Kooperatifleşme yolunda ciddi adımlar atılsın,

*Örnek projelere yerli destek verilsin

*Yerli tohumları koruyan, ekip çoğalmasını sağlayan, kendi tohumunu üretip, ürünlerini satan üreticilere ayrıcalık sağlansın.

*Üreticilerin kendi atalık- yerli tohumlarından fideler üretilip her bölgede çiftçilere ücretsiz fide desteği verilsin.

*Her yörenin kendine özgü yerli-atalık tohumlarının korunması yaşatılması için var olan örgütlenmelere destek verilsin, olmayan yerlerde yeni oluşumlar kurulsun.

*Yerel-Atalık tohum demek, kendi toprağını seven, bire-bin veren sağlıklı, devamlılığı olan tohum demektir.

*Yerel tohum üretip eken, çoğaltan küçük üreticiye Sertifikalı tohum dayatması yapılmasın.

*Yerel tohumları korumak ve yaşatmak ise amaç o zaman ithal tohumların yurda girmesi, ekilmesi, satılması yasaklansın.

*Yıllardır dışa bağımlılığımızdan kurtulmanın ilk şartı yerli-atalık tohumlara özgürlüktür.

Yerel-Atalık tohumları kısıtlamak, yasaklamak, yok etmek kendi geleceğini yok etmektir.

Biz, Cumhuriyet Kadınları Derneği – Fethiye Yerel Tohumlar olarak neler mi yapacağız??

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden, daha emin ve güçlü adımlarla devam edeceğiz.

Yasakların, onları koyanlarla sınırlı olduğunu unutmayacağız.

Üreten Köylünün, her bir tohumuna, bir avuç toprağına canı pahasına sahip çıkacağına olan inancımızla,

Güçlü olmanın yolunun örgütlü olmaktan geçtiğini unutmayacağız. Biliyoruz ki; Toprak anadır, analar devrimcidir.

Ebru Oğuzhan Yeter

1967'de Ardahan Göle'de doğdu. 1985 yılında hayatımın üniversitesi dediği İş Bankası 'nda çalışmaya başladı. 2008 'de emekli oldu. O tarihten itibaren Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fethiye Yerel Tohumlar Derneği başta olmak üzere aktif olarak görev alıp çalışmaktadır.