Ne Mutlu Türküm Diyene

Ne Mutlu Türküm Diyene

Ne Mutlu Türküm Diyene – Bu yıl, 29 Ekim’de Cumhuriyet’imizin 95. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Tüm yasaklara, engellemelere, tartışmalara rağmen coşkuyla kutlayacağız.

Cumhuriyetle sorunu olanların bugünlerde ki en önemli meselesi; Andımız!!

2009 yılında, Mazlum-Der’in başlattığı bir kampanya kapsamında, Diyarbakır’da bir vatandaş (Mehmet Rauf Çiçek) Andımız’ın okullarda okutulmaması için Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine bir dava açtı.

Bunun üzerine MEB, Danıştay 8’inci dairesine savunma metni gönderdi.

Bu savunmada şunlar yazılıydı; ‘’ÖĞRENCİ ANDI’ nda yer alan ifadeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırılık taşımamaktadır.

reklam

ÖĞRENCİ ANDI’nda ki : ‘Ülküm Yükselmek İleri Gitmektir’’ Ey Büyük Atatürk! Açtığın Yolda, Gösterdiğin Hedefe Durmadan Yürüyeceğime Ant İçerim’’ ifadeleri Anayasa’nın 2. Maddesiyle doğrudan bağlantılı ve ilintilidir.

Devam ediyor; ‘’Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni Kuran Türkiye Halkına Türk Milleti Denir’ ifadesi bunun en belirgin ifadesidir.

Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, öğrenci andında geçen, her Türk, Türk’üm Vb. kelimelerin yalnız bir ırka özgü, ırkçı söylemler olmadığı açık ve net olarak anlaşılmaktadır.

Kastedilen yalnızca Türk ırkına mensup insanlar değil, Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan halkımızdır.

‘’ Ne Mutlu Türküm Diyene ’’

ifadesi de, Türkten başka ırkları yok sayan, bir ırkı yüceltip diğerlerini küçümseyen bir söylem değil, aksine bütün toplumu kucaklayan bir ifadedir.

O tarihte bu savunmayı yapan iktidar, PKK ile yapılan ‘AÇILIM ‘ sürecinde ‘’KAFATASÇI’’ olduğu gerekçesi ile 8 Ekim 2013’te ANDIMIZ’ı yasakladı.

Sonuçta ‘’TÜRK DEVLETİNE VATANDAŞLIK BAĞI İLE BAĞLI OLAN HERKES TÜRK’TÜR’’

Şimdi Danıştay bu yasağı kaldırdı. Şartlar artık 2013 şartları değildir.

Açılım bitti, İktidar kendini her şeyin üstünde tutarak istediği her şeye ayar vermeye çalışıyor.

Anayasa hala yürürlüktedir. Andımızın okullarda okutulmasına karşı çıkmak, Anayasa’da vücut bulan; Atatürk ve Vatan sevgisine karşı çıkmaktır.

Anayasa’da tek millet yoktur, Türk Milleti vardır. Anayasa’da tek devlet yoktur, Türk Devleti vardır.

Anayasa’da tek dil yoktur, Türk dili vardır. Bütün bunlar Ulus Devlet olmanın gerekleridir.

Bir kez daha Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak, Türk olmaktan gurur duyuyoruz.

Bayramlarımızı kutlamaktan, andımızı okumaktan korkmuyoruz.

Atamızın dediği gibi; TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ KURAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİR.

Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken, onurla ve gururla haykırıyoruz; NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

Ebru Oğuzhan Yeter

1967'de Ardahan Göle'de doğdu. 1985 yılında hayatımın üniversitesi dediği İş Bankası 'nda çalışmaya başladı. 2008 'de emekli oldu. O tarihten itibaren Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fethiye Yerel Tohumlar Derneği başta olmak üzere aktif olarak görev alıp çalışmaktadır.