E Arşiv Zorunluluğu 2019

E Arşiv Zorunluluğu 2019

E Arşiv Zorunluluğu 2019 E Arşiv Zorunluluğu 2019 E Defter E Fatura – Haber Galerisi

GİB, e-faturaya kayıtlı şirketleri ilgilendiren taslak tebliğ yayımladı. e-faturaya kayıtlı olan mükellefler, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-arşiv fatura ve e-irsaliye’ye geçmek zorunda olacak. Taslak tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kâğıt fatura ve kâğıt irsaliye devri bitiyor

Resmi Gazete’de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılan taslak tebliğde, e-faturaya kayıtlı olan mükelleflerin, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-arşiv fatura ve e-İrsaliye’ye geçme zorunluluğuna vurgu yapıldı. Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan tüm şirketlerin e-fatura ve e-arşiv faturaya geçmeleri zorunlu hâle gelecek. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen, toplam tutarı 50 bin TL ve üzerinde olan faturalar da e-arşiv fatura olarak düzenlenecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayımlayan mükelleflere de e-arşiv fatura zorunluluğu gelecek. Bunun yanında, Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere yazılı bildirim suretiyle e-fatura ve e-arşiv fatura zorunluluğu getirecek.

60 bin mükellef e-arşive geçecek,

reklam

Güncel rakamlara göre, e-faturaya kayıtlı kullanıcı sayısı 74 bini geçti. e-arşive kayıtlı kullanıcı sayısı yaklaşık 14 bin. Bu doğrultuda 60 bin mükellefin e-arşive geçmesi bekleniyor. e-faturaya kayıtlı 74 binden fazla mükellef de e-İrsaliye’ye geçecek.

E Arşiv Zorunluluğu 2019

e-Arşiv Nedir?

Özetle ifade etmek gerekirse, hem e-fatura hem e-arşiv elektronik faturalama sistemine ait iki fatura türüdür.

“Ben hangisine geçmeliyim, hangisi benim işime daha çok yarar?” diyorsanız aradaki farkı şöyle anlatmak isterim: e-fatura ve e-arşivin görsel olarak pek bir farkı yoktur.

Aralarındaki tek fark faturanın kime gönderildiği ile ilgilidir. e-Fatura, elektronik fatura sistemine kayıtlı iki firmanın birbirine gönderdiği fatura çeşididir.

Fakat iki firmadan biri elektronik fatura kullanıcısı diğeri değilse gönderilen fatura çeşidi e-arşiv faturadır.

Örneğin, siz elektronik fatura kullanıcısı iseniz ve elektronik fatura kullanmayan bir firma ya da son tüketiciye fatura kesiyorsanız bu kestiğiniz fatura e-arşiv faturadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus bir işletmenin hangi şartlar altında e-arşiv kullanabileceğidir.

e-Arşiv Faturayı Kimler Kullanabilir?

Öncelikle e-arşiv kullanmak için e-fatura kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Yani e-fatura kullanmadan e-arşiv kullanma gibi bir durum şimdilik söz konusu değil. Bununla birlikte zorunlu ya da gönüllü olarak e-faturaya geçiyorsanız e-arşive de geçiş yapabilir, dijital dönüşümün sunduğu bu iki farklı fatura türünden de yararlanabilirsiniz.

e-Arşiv faturadan bahsederken e-ticaretten de bahsetmek isterim. Burada süreç biraz daha farklı işliyor.

Diğer sektörler için e-fatura zorunlu geçiş cirosu 10 milyon iken e-ticaret sektörü için bu rakam 5 milyondur.

Yani 5 milyonun üzerinde ciro yapan ve internetten satış yapan firmaların e-fatura uygulamasına geçmesi zorunludur.

e-Arşiv Uygulamasında Neler Değişiyor?

2018’le birlikte e-arşiv kullanımında bazı değişiklikler söz konusu. GİB’in yayınlamış olduğu taslak tebliğe göre e-ticaret sektörü için e-arşiv uygulamasında değişiklikler olacak.

Daha net ifade etmek gerekirse cirosu 1 ila 5 milyon arası olan ve internetten satış yapan firmalar e-arşive zorunlu geçiş yapacaklar. Bu firmalar e-faturaya da gönüllü geçiş yapabilecek.

Cirosu 5 milyon üzeri olan firmaların ise önceden olduğu gibi hem e-fatura hem e-arşiv sistemlerine geçiş yapmaları gerekecek.

e-Defter Nedir?

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

Kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır. Bu uygulamayla birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim amaçlanmıştır.

Vergi usül kanununa göre 10 milyon üzeri cirosu olan firmaların zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte e-defter sistemine gönüllü geçiş de mümkündür. e-Deftere gönüllü geçiş yapmak isteyen bir firmanın elektronik fatura kullanıcısı olmasına gerek yoktur.

Zorunlu geçiş yapması gereken firmalar sene başında, gönüllü geçiş yapanlarsa dönem içerisinde e-defter uygulamasına geçiş yapılabilir. Şahıs firmaları ve tüzel firmalar e-defter kullanıcısı olabilirler.

e-Defterin Avantajları Nelerdir?

  • e-Defter uygulamasıyla birlikte dosyalarınızı güvenli bir ortamda saklamış olursunuz.
  • Sayfa adedine göre kağıt bastırmanız ve de notere onaylatmanız gerekmez.
  • Mürekkep masrafınız ortadan kalkar.
  • Defterler için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmaz.
  • Arşiv maliyeti ortadan kalkar, zaman ayırmanıza gerek kalmaz.
  • Doğayı korumuş olursunuz.

Özet olarak e-defter gibi hızlı ve düzenli bir sisteme geçiş yaparak baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtulur, para ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

e-İrsaliye Zorunlu mu ?

e-İrsaliye, e-Fatura kullanıcıları için 1 Ocak 2019 itibarıyla zorunlu oluyor. 6 Nisan’da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı hazırlandı.
Taslakta; e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalar yer alıyor.
Tebliğde şu cümlelere yer verildi: “01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur.
Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanır.”

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen bir modeldir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar.

Burayı biraz daha açmak gerekirse; kağıt olarak 2 tip irsaliye bulunur. Biri sevk, diğeri taşıma irsaliyesidir. e-İrsaliye daha çok sevk irsaliyesi yerine geçecek, yani malı teslim alan kişiye iletilecek.

Bununla birlikte araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecek.

e-İrsaliyeye Kimler Geçmek Zorunda?

e-İrsaliyeye e-fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların geçiş yapması zorunludur. Bununla birlikte şahıs ve sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler. GİB’in taslağında yer alan bilgiye göre zorunlu geçiş yapacak firmalar 1 Ocak 2019 itibariyle, gönüllü geçiş yapmayı düşünen firmalarsa herhangi bir tarihte e-irsaliye kullanıcısı olabilirler.

e-İrsaliye Nasıl Gönderilir?

e-İrsaliye gönderebilmek için her iki tarafın da sisteme kayıtlı olması gerekir. Şayet taraflardan biri e-irsaliye kullanıcısı diğeri değilse e-irsaliye gönderilemez. e-Arşiv ya da kağıt(sevk irsaliyesi) üzerinden irsaliye gönderimi yapılabilir.

e-İrsaliye gönderebilmek için önce e-faturayı düzenleyip göndermek gerekiyor. e-Faturanın gönderilemediği durumda ise e-irsaliye gönderimi de yapılamıyor.

e-İrsaliyenin Farkı Nedir?

e-İrsaliyeye geçiş yaptıktan sonra kağıt irsaliyeye farkla işlerinizde pratiklik kazanırsınız.

Özellikle mevcutta e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı iseniz dijitale taşıdığınız faturalama süreçlerini e-irsaliye ile daha da rahat bir hale getirebilirsiniz.

Kağıt, yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi durumlar olmaz. Fatura ve irsaliyenizi elektronik ortamda hazırlayıp karşı tarafa iletebilirsiniz.

Bu anlamda zaman ve maliyet olarak da sizin için olumlu etkileri olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra kağıttan tasarruf ederek doğayı da korumuş olursunuz.

Fatura Kargolamak

Faturalarımızı önceleri PTT ile gönderiyorduk. Her faturanın bize maliyeti KDV dahil 1,25 TL oluyordu. Ama birçok müşterimiz faturalarının ellerine geçmediği ile ilgili şikayetler yağdırmaya başladı.

Müşterilerimizin %10-%25’inin eline faturaları asla ulaşmadı. Bazı faturalar PTT tarafından, bize geri ulaştırılsa da çoğu şu an Bermuda Şeytan Üçgeni’nde bir yerlerde dolanıyor olmalı.

Müşterilerimizi daha mutlu etmek için kargo kullanmaya karar verdik. Ancak bir faturanın kargo maliyeti KDV dahil 3,5 TL’ye gelmeye başladı. Yani çok daha pahalıydı.

Bir de bunun üstüne faturayı plastik zarfa yerleştirme işi eklendi. Faturanın adresine ulaştırılma oranı yükseldi mi? Evet biraz daha yükseldi ama hala faturalarımızın %10’u geri dönüyordu.

Kağıt fatura kesmekle ilgili daha pek çok can sıkıcı hatıramız var. Kağıt sık sık yazıcıya sıkışıp faturayı zedelerdi sonuçta faturayı yeniden yazdırmak zorunda kalırdık.

Kimi zaman fatura kağıdımız zarfımız veya kartuşumuz biterdi, kimi zaman da hepsi. Faturalamaya devam edebilmek için eksiklerimizin tamamlanmasını beklemek zorunda kalırdık.

Biz de sıkıntı içinde faturalamaya devam ederdik.

Kabul etmekten nefret ediyorum ama birey olarak biz bile hala pek çok faturalama hatası yapıyoruz Bazen faturayı bastıktan ve zarfa koyduktan sonra onları kaşeleyip imzalamadığımızı fark ediyoruz.

Böylece zarfları açıp, kaşeleyip imzalayıp, yeniden zarflamak zorunda kalıyoruz. Ne saçma bir zaman kaybı! Kimi zaman imzalanmamış bir dizi faturayı müşterilerimize gönderiyoruz.

Faturaları sıralı bastığımız için “İptal” edip yeniden yazdırmak zorunda kalıyoruz. Bir defasında 80 tane faturayı hatalı sırada bastık…

Neyse ki muhasebecimiz bir tür büyüyle bu sorunu düzeltti ve bizi tüm faturaları tekrar yazdırmaktan kurtardı.

İşimiz büyüyüp müşteri sayımız arttıkça, faturalamanın verdiği baş ağrısı da artıyordu.

Ta ki elektronik faturalamaya geçene kadar…

Haziran 2015’te e-Fatura kullanmaya başladık, sonrasında da e-Arşiv kullanmaya başladık. Yani artık faturalarımızı %100 elektronik gönderebileceğiz.

Artık daha fazla yazdırmak, imzalamak, kaşelemek, katlamak, zarflamak, postalamak ve beklemek yok!

Bir tuşa basıyoruz ve faturamız gönderiliyor. Faturalama hatalarından korkmamıza gerek yok çünkü program olası hataları otomatik kontrol ediyor.

Fatura maliyetimiz 4,5 TL’den 16 Kuruş’a kadar düştü.

e-Faturanın bize sağladığı rahatlığı ve ekonomiyi kendi kullanıcılarımıza da sunuyoruz.

Kullanıcılarımız hiçbir entegrasyon ve kurulum süreci ya da başvuru ücreti ile uğraşmadan program üzerinden 2 gün içerisinde e-Fatura kullanıcısı olabiliyor ve bizim ulaştığımız bu rahatlığa onlar da ulaşabiliyor!

Ayrıca elektronik arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2019 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 bin TL ve üzerinde olması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv uygulaması kapsamında “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmesi zorunlu oluyor.

Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının belirlenen hadleri aşması durumunda, faturaların her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi /alınması zorunluluğu bulunuyor.

İlgili Tebliğ;

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: …….)

Madde 1- 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin “2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler” başlıklı bölümünün.

(a)Birinci paragrafının (a) bendinde yer alan “2014” ifadesi “2017” olarak, “brüt satış hasılatı” ifadesi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)” olarak, “10 Milyon TL” ifadesi ise “5 Milyon TL” olarak.

(b)İkinci paragrafında yer alan açıklamalar;

“(a) bendindeki şartı, 2017 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2019 tarihinden itibaren, 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın başından itibaren.

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen lisans alımı veya ÖTV mükellefiyet tesisini 2018 yılında gerçekleştirenler 1/1/2019 tarihinden itibaren, 2019 ve müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı.

Veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından (bu suretle hesaplanan tarih ile yıl sonu tarihi arasındaki sürenin 3 aydan az kalması veya hesaplanan tarihin ertesi yıla sarkması halinde.

Ertesi yılın başından) itibaren elektronik fatura (e-Fatura) ve elektronik defter (e-Defter) uygulamalarına geçmek zorundadır.

Dileyen mükellefler bu sürelerden önce de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçebilirler.” şeklinde.

(c)1 numaralı Örneği,

“(A) A.Ş. 2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 5 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır.

Bu durumda (A) A.Ş.’nin 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde.

(d)2 numaralı Örneği, “1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 5 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır.

Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, 1/1/2019 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde.

(e)3 numaralı Örneği, “(C) A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde bulunması sebebiyle EPDK’dan 1/8/2018 tarihinde lisans almıştır.

Buna göre, 2018 yılında lisans alan (C) A.Ş.’nin 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak.

1/1/2019 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde.

(f) 4 numaralı Örneği,

“ (E) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2019 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir.

Buna göre, 2019 yılında ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (E) A.Ş.’nin, mükellefiyet tesis ettirdiği Ekim/2019 ayını izleyen dördüncü ayın başı (1/2/2020), 1/1/2020 tarihinden sonraya sarkması nedeniyle.

1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmek zorundadır.” şeklinde.

(g)5 numaralı Örneği, “(F) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/8/2019 tarihinde EPDK’dan LPG Dağıtıcı Lisansı almıştır.

Bu durumda, 2019 yılında gerçekleşen lisans alımı nedeniyle (F) A.Ş., lisans aldığı Ağustos/2019 ayını izleyen dördüncü ayın başı (1/12/2019) ile 31.12.2019 tarihi arasında 3 aydan az bir süre kaldığından 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2- Aynı Tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan Satışlar-Bavul Ticareti- dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar.

Bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlarda ise 1/1/2019 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden (bavul ticareti kapsamında fatura düzenleyecek olanlar 1/1/2019 tarihinden) itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar (Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan bavul ticareti
kapsamındaki satışlarda ise 1/1/2019 tarihine kadar) matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Selçuk Softa

Hepimiz hayat öğrencileriyiz. Öğrendiğimiz o dersleri ihtiyacı olanlara öğretmek de hayata, ailemize, arkadaşlarımıza, ülkemize, insanlara borcumuz. Bu sebeple hepimiz aynı zamanda bir öğretmeniz. -- İnsan "DeNiZiN" olmadığı yerde... "UmuT" adına MARTI olmalı... Olmalı ki kararmasın yarınlar.