Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 11

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 11

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 11

KURUMLAR 3

Siyasetin temel ve etkin unsuru Siyasal Partilerdir.

Siyasal partilerin sahip olması gereken temel unsurlar kanunla düzenlenmediği sürece, bozukluk temel ve etkin unsurlardan başlayacak demektir.

Şu anda da siyasal partilerin olması gereken temel unsurlardan yoksun olduğu unutulmamalıdır.

reklam

PARTİLER

Siyasi partilerin kanun ve tüzüklerinin, zorunlu ortak özellik ve maddeleri olmalı.

(Bayrak birliği, Vatan birliği, Millet birliği, Dil birliği, Laiklik, Cumhuriyet, Demokrasi tüzüklerinde yer almalıdır.)

Irkçılık ve silahlı teröre karşı olmak tüzüklerinde yer almalıdır. Irka ve dine dayalı siyasi parti kurulamamalıdır.

Tek adam partisinin ve ya kişiye ait parti anlayışının önlenmesi gerekir. Eş başkanlık sistemi getirilmelidir.

Meclise giren partilere aldıkları oy oranına göre seçim yardımları verilmelidir.

Bu yardım yüksek olmamalıdır. Yardımlar YSK ve Sayıştay’ın denetiminde olmalıdır.

Örgütlenmenin ve tabana yayılmanın sağlanması için partiler, üyelerin bağışları ile ayakta kalmalı.

Bir defalık ve sürelik bağış miktarları sınırlandırılmalıdır.

Fikir özgürlüğü kapsamında tüm siyasi partilere medyada yer verilmeli.

Milletvekili adayları sadece Türkiye’de doğmuş Türk vatandaşı olmalı, çifte vatandaş olmamalıdır.

Partiler silahlı teröre destek verdikleri, kınamadıkları ve Laikliğe aykırı davrandıkları zaman kapatılmalıdır.

Hükümeti siyasal yöntemlerle devirmek her siyasi partinin görevidir.

Siyasi partilere hükümete darbe diye suç isnat edilemez.

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 11

Üç genel seçime üst üste katılmayan parti kapatılmalıdır.

Bir partinin seçimlere katılabilmesi için parti yönetiminin ve parti teşkilatının en az 1/3 kadın olması zorunlu olmalıdır.

Siyasi partiler MYK denetiminde, kendi adlarını taşıyan televizyon kanalı kurabilmeli, gazete çıkartabilmeliler.

Siyasi parti genel Başkanlık yarışlarında hiçbir kongreye tek adayla gidilmemelidir.

Milletvekili adayları en az dört yıllık üniversite mezunu olmalıdır.

Siyaset okulları kurulmalı, tüm partilerin delegeleri bu okullardan geçirilmelidir.

Seçime girecek her aday seçimlerden 1 ay ile 2 yıl önce aralığında, Kurtuluş Savaşı, Türk devrimleri, Dünya Siyaseti, Türk Siyaseti, Toplum siyaseti ve Psikolojisi konularından sınava girmiş ve seminer almış, brife edilmiş olmalıdır.

Bu eğitim seçim dışı zamanlarda da parti başkanından, milletvekillerinden, il, ilçe başkanlarına, Belediye başkanlarına, delegelere kadar uygulanmalıdır.

EKONOMİ

Kemalist Ekonomi Sistemine geçilmelidir. AB ve Gümrük Birliğinden çıkılmalıdır.

Ekonomi Üretim ekonomisi olmalıdır.

Yerli üretim desteklenmeli, ithalat kısıtlanmalı ve ihracat artırılmalıdır.

Tekel ve Kartel kaldırılmalıdır. Milli markalar üretilmeli ve desteklenmelidir.

Üretim ve yatırıma yönelik krediler artırılmalı, tüketime yönelik krediler kısıtlanmalıdır.

Bankalar 1-Yerel, 2-Bölgesel ve 3-Ulusal olmalıdır.

Yerel ve bölgesel bankalarda yabancı ortaklığı bulunmamalıdır.

Ulusal bankalardaki yabancı ortaklığı %10 dan fazla olmamalıdır.

Devlet ve Özel Bankaların dışında Üretim ve yatırıma dayalı, yabancı ortaklığının olmadığı, devletin ortaklığının bulunduğu, üreticilerin kurduğu ve desteklediği yerel ve bölgesel bankalar kurulmalıdır.

Örneğin: Maden Bank, Sanayi Bankası, Enerji Bankası, Tarım ve Hayvancılık Bankası, Tütün Bank, Pamuk Bank, Üzüm Bank, Konut Bank vs gibi.

Yani her ilde, o ilde yaşayanların ortak olacağı, çok ortaklı, o illerde yatırım yapacak yatırım bankaları kurulmalıdır.

(KÜP) Köylü Üretim Programı oluşturulmalı, köylünün Tarım, Hayvancılık, yerel ürünler, El sanatları vs. konularında teknolojik olarak eğitilmeli ve üretime katılması sağlanmalıdır.

Devlet destekli ve ortaklı, köylülere ait işletmeler kurulmalıdır.

Kooperatifçilik desteklenmeli ve artırılmalıdır.

Köy Enstitülerinin ekonomik versiyonu modern şekliyle hayata geçirilmelidir.

Toprak reformu çıkartılmalıdır. Üretime dönük büyük tarım alanları bölünmemeli ve korunmalıdır.

Korunacak ve desteklenecek ürünlere, gümrük vergisi, mütekabiliyet esası dikkate alınarak artırılmalıdır.

Hiçbir şirket için yapancı payı %20’dan fazla olmamalı. Stratejik şirketlerde yabancı ortaklığı olmamalı.

Ortaklık üretime dayalı şirketlere olmalıdır.

Vergi borcundan ve vergi kaçırmaktan ceza alan biri seçimle gelinen herhangi bir makama aday olamamalı, oy kullanamamalı.

Veri borçları affa uğratılamamalı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki personelin maaşları, asgari ücrete bağlanmalıdır.

(Asgari ücret 1 birim ise diğerleri bunun katı olarak oranlanmalıdır.

Örneğin (1,1), (1,58), (2,23) gibi. Zam sadece asgari ücret üzerinden yapılmalıdır. Ödenek ve tazminatlar hariç.)

Bor, Uranyum, Toryum, Contorium vs. gibi stratejik madenler sadece devlet tarafından işletilmeli, özelleştirilememeli, koruma altına alınmalıdır.

Özelleştirilenler kamulaştırılmalıdır.

Teknolojisi bizde var olan ürünler için yabancı ortaklığı bulunmamalıdır.

Teknolojisi olmayan üretimlerde teknoloji karşılığı %30 a kadar ortaklık verilmelidir.

Sosyal yardım fonu ve destek adı altında halka maddi yardımda bulunmak yerine, bu maksatla ayrılacak para, üretime ve istihdama yönelik fabrika kurulumuna ayrılmalı ve yardıma muhtaç kişilere iş sağlanmalıdır.

KİT lerin özelleştirilmeleri durdurulmalı, Stratejik yatırımlar ve işletmeler devletleştirilmelidir.

Medya, Madenler, askeri şirketler, stratejik şirketler yabancı ortaklığına açılamamalı.

Yabancıya şirket, toprak ve liman satışları durdurulmalıdır.

Gelecek Yazımda çeşitli kanunları ele almak üzere,

Sağlık ve sevgi ile kalın.

Talha Kumcu

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 10

"Bize verilen yaşamın dakikaları sayılıdır ve boş olarak verilmiştir. İsteyin yada istemeyin, o'nu şu ve ya bu biçimde doldurmak zorundayız. Bu nedenle yaşamın özü o'nun kullanılışında yatar." İlkesini kavramış biri olarak yaşamını Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile yaşayan Laik, Demokrat, Akıl ve Bilimden yana yaşamaya çalışan bir yurttaş.