Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 10

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 10

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 10

KURUMLAR 2

Bir ülkeyi ve milleti çağdaş medeniyetler, çağdaş ülkeler seviyesine çıkaracak yegâne unsur EĞİTİM ve EĞİTİMLİ BİREYLERDİR.

Eğitim bir ülkenin ve milletin temelidir, temel taşıdır. Elbette ki ÇAĞDAŞ fakat MİLLİ olmak şartı ile.

YÖK VE ÜNİVERSİTELER

reklam

YÖK TAM BAĞIMSIZ, Üniversiteler YÖK’e bağlı ÖZERK bir kurum olmalıdır.

YÖK başkan ve üyelerini; tüm üniversitelerin Rektör, Dekan, Öğretim ve Araştırma görevlileri tarafından seçilmelidir.

Üniversitelerin Rektör ve Dekanları kendileri tarafından seçilmeli.

Seçime son sınıf öğrenci temsilcileri de dâhil edilmelidir.

Başkan ve üyelerin, Rektör ve Dekanların görev süreleri dört + dört olmalı üçüncü kez seçilememelidir.

Devlet, Vakıf ve Özel olmak üzere üç tür üniversite olmalıdır.

Üniversite sayısı 500 ün üzerine çıkartılmalıdır.

Açık öğretim üniversiteleri sınavsız ve herkese açık olmalıdır. (mezunları örgün öğretim ile aynı haklara sahip olamaz.)

Üniversitelerde branşlaşma (uzmanlaşma) yaygınlaştırılmalıdır.

Vakıf ve Özel Üniversiteler en az yedi kişi, kurum ve ya şirket tarafından kurulmalıdır.

Hiçbir üniversiteye hükümetçe kayyum atanamamalı, faaliyetleri durdurulamamalı, el konulamamalı, malları haczedilememeli ve kapatılamamalı.

Her ilde üniversite öğrencilerini barındıracak yeterli sayıda devlet tarafından yapılmış (TKY) Toplu Konut Yurtları olmalıdır. Özel yurtlar yasaklanmalıdır.

Tütün, alkol, eğlence, spor, medya, petrol gibi kaynaklardan üniversite öğrencileri için burs kaynağı oluşturulmalıdır.

YÖK ün Televizyon kanalları olmalı. (YÖK TV ve eğitim kanalları) Apolitik ve tarafsız olmalıdır.

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) birimleri olmalıdır.

Dinden, Siyasetten ve ırkçılıktan arındırılmalı, LAİK bir kurum olmalıdır.

Başkan ve üyeleri laikliği benimsemiş olmalıdır.

EĞİTİM SİSTEMİ

Eğitim; Anaokulu (2 yıl süreli – 5 ve 6 yaş) + ilköğretim, kesintisiz (8 yıl – 7 yaş, en az 78 aylık) + Lise (İlk yıl sadece yabancı dil 1 + 3 yıl) ve KARMA olmalıdır.

İlkokul 4 e kadar sınav yapılmamalıdır.

İlkokul 1 den itibaren lise sona kadar LAİKLİK, Demokrasi, Ahlak eğitimi, Sosyal ve Toplumsal Bilinç, Farkındalık dersleri okutulmalıdır.

Eğitim sistemi ezber değil, araştıran ve sorgulayan eğitim sistemine dayanmalıdır.

İnanç (Din) Bilimleri dersi sadece liseden itibaren tüm dinlerin tarihini anlatan genel kültür dersi olarak okutulmalıdır. (İnanç Bilimleri Lisesi hariç)

Sekizinci sınıfta liselere giriş sınavı uygulanmalıdır.

Liseler, branşlar halinde ayrılmalıdır.

Her bölüm, üniversitede sadece kendisi ile ilgili bölümleri seçebilmelidir.

Lise ikinci sınıf sonunda seçtiği bölümü başaramayan ve sevmeyenler doğrudan temel liseye geçirilmelidir.

Not, ahlak, devamsızlık ve disiplinden sınıfta kalma ve okuldan atılma getirilmelidir.

Ders geçme notu %50, Sınıf geçme notu %51 ortalama olmalıdır.

Eğitim sistemi, Laiklik anlayışına uygun, hukuka saygılı, özgürlüklerine düşkün, bireye ve topluma saygılı, haksızlığa itiraz eden ve hak arayan, araştıran ve sorgulayan, ahlaklı, toplu hareket edebilen, sosyal bireyler olarak eğitmeli ve yetiştirmelidir.

Eğitim MİLLİ olmalı ve diğer ülkeler adına ve işletiminde okullar olmamalıdır. (Amerikan Lisesi, Fransız Lisesi gibi.)

Her ilde o ildeki Lise eğitimindeki öğrenciler için yeterli sayıda Milli Eğitim Yurtları olmalıdır.

Özel yurtlar yasaklanmalıdır.

Lise türleri: (Her birinin ayrı ayrı alt ve yan bölümleri olmalıdır.)

1-Temel Lise (Her ilde yeterli sayıda)

2-Fen Bilimleri Lisesi (Her ilde en az 1 adet –Yüz bin nüfusa bir lise)

3-Eğitim Bilimleri Lisesi (Her ilde en az 1 adet- Yüz bin nüfusa bir lise)

4-Uzay ve Havacılık Bilimleri Lisesi (Ülke genelinde en az 10 lise)

5-Hukuk ve Adalet Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

6-Sosyal ve Siyaset Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet- Yüz bin nüfusa bir lise)

7-Basın ve Medya Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

8-Ticaret, Finans ve Ekonomi Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

9-Spor Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

10-Sağlık Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

11-Güzel Sanatlar Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

12-Yabancı Diller Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

13-Askeri Eğitim Bilimleri Lisesi (Mezunları doğrudan (MSÜ) Milli Savunma Üniversitesine alınmalıdır.  GKB lığına bağlıdır. Sayısı GKB lığınca belirlenir.)

14- Polis Eğitim Bilimleri Lisesi (Mezunları doğrudan (PÜ) Polis Üniversitesine alınmalıdır.) (sayısı iç işleri Bakanlığınca belirlenir.)

15- Gıda ve Aşçılık Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

16-Tarım Ziraat ve Orman Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

17-Deniz Bilimleri Lisesi (Uygun sahil illerinde yeterince)

18-Su ve Deniz Ürünleri Bilimleri Lisesi (Uygun sahil illerinde yeterince)

19-Fitoterapi ve Botanik Bilimleri Lisesi (Ülke genelinde yedi lise)

20-Hayvancılık ve Besicilik Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

21-Meslek Bilimleri Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

22-Teknik Bilimler Lisesi (Her ilde en az bir adet lise)

23-İnanç (Din) Bilimleri Lisesi (Ülke genelinde elli adet lise, yıllık öğrenci kontenjanı elli kişi) Diğer dinler de öğretilmelidir. Mezunları sadece İnanç Bilimleri Üniversitesine gidebilir.

Türkiye’de sadece üç tane İnanç (Din) Bilimleri Üniversitesi (İlahiyat fakültesi) olmalı ve kontenjanları sınırlı tutulmalıdır.

İnanç Bilimleri Üniversitesi mezunları, Dr – Yrd Doç – Doç ve Prof unvanlarını alabilmesi için Fizik-Kimya-Biyoloji-Matematik-Astroloji-Sosyoloji-Felsefe dallarından her bir unvan için bir dalda yüksek lisans zorunlu olmalıdır.

Arapça dışında en az bir yabancı dili çok iyi seviyede biliyor olmalıdır.

Kapasiteli fabrika, firma, sanayi alanlarına kendi özel meslek okullarını açmaları sağlanmalıdır.

Hiçbir eğitim kurumuna kayyum atanamamalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığının 0-7 yaş, İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerine yönelik eğitim ve öğretim Televizyon kanalları olmalıdır. Kanallardan ikisi dershane işlevi görmelidir.

(KEP) Köylü Eğitim Programı uygulanmalıdır.

(Birkaç köyün, köylülerinin katılabileceği ortak noktalarda, köylülere yönelik eğitim ve kurs programları uygulanmalıdır.

Eğitim ve Üretime yönelik program ve kurs içerikleri kanunla belirlenmelidir.

Eğitim olarak, köylülerin okuma yazma, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi tamamlama programları ile sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık, demokrasi, Laiklik, genel hukuk, hak arama ve sorgulama, kadın hakları ve Din alanlarında köylünün eğitim düzeyi yükseltilmelidir.

Program YÖK tarafından uygulanmalı ve yürütülmelidir. (Köy Enstitülerinin modern versiyonu hayata geçirilmelidir.)

TÜBİTAK

YÖK e bağlı Özerk bir kurum olmalıdır.

TÜBİTAK Başkanı, YÖK başkan ve üyeleri, tüm üniversitelerin Rektör, Dekan, Öğretim görevlileri tarafından seçilmeli.

İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite düzeyinde ödüllü bilimsel yarışmalar ve araştırmalar düzenlemeli.

Eğitim kanallarında yayınlanmalı.

Her ilde şubeleri olmalı. İl Milli Eğitim Müdürleri ile ortaklaşa çalışmalı. (İl Müftülükleri kaldırılarak TÜBİTAK a devredilmelidir.)

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) birimleri olmalı ve ödül bütçesi yüksek tutulmalı.

Televizyon kanalı olmalı. (Bilim Tv) Apolitik ve tarafsız olmalıdır.

Dinden ve ırkçılıktan arındırılmalı, LAİK bir kurum olmalıdır.

Başkan ve üyeleri laikliği benimsemiş olmalıdır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ((YİK) Yüksek İnanç Kurulu başkanlığı) ile ilgili önerilerimi daha önce bir yazı ile yayınlamıştım. Konuyu tekrar etmemek için buraya almadım. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.habergalerisi.com/2017/12/20/ah-su-diyanet/

Gelecek Yazımda Siyasal Partiler ve Ekonomiyi ele almak üzere,

Sağlık ve sevgi ile kalın.

Talha Kumcu

"Bize verilen yaşamın dakikaları sayılıdır ve boş olarak verilmiştir. İsteyin yada istemeyin, o'nu şu ve ya bu biçimde doldurmak zorundayız. Bu nedenle yaşamın özü o'nun kullanılışında yatar." İlkesini kavramış biri olarak yaşamını Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile yaşayan Laik, Demokrat, Akıl ve Bilimden yana yaşamaya çalışan bir yurttaş.