Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 9

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 9

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 9

KURUMLAR 1

MEDYA YÜKSEK KURULU

Şurası bir gerçek ki günümüzdeki siyasette Medya sadece dördüncü kuvvet değil, zaman zaman en güçlü kuvvet halini almıştır.

Medya gücü kullanılarak iktidarlar devrilebildiği gibi, yine Medya gücü kullanılarak sivil diktatörlükler oluşturulabilmektedir.

Bu nedenle Medya gücünün ülkenin ve milletin yararına kullanılması öncelenmeli ve düzenlemesi buna göre yapılmalıdır.

Her şeyden önce yeni bir Kurum olarak anayasal TAM BAĞIMSIZ (MYK) MEDYA YÜKSEK KURULU oluşturulmalıdır. 

MYK Başkanı seçimi: 4 turlu seçim olmalıdır. 1nci turda tüm adaylar 3/2 oy, 2nci turda en çok oy alan 3 aday katılmalı 3/2 oy, 3ncü turda en çok oy alan 2 aday katılmalı 3/2 oy, 4ncü turda en çok oy alan seçilmelidir.

Başkan ve üyelerin görev süreleri beş + beş olmalı üçüncü kez seçilememelidir.

MYK Başkan ve üyeleri Medya Delege Kurulu (MDK) ve Medya Ahlak Kurulu (MAK) tarafından seçilmelidir.

(MYK, MDK ve MAK üye sayıları ilk seçimde medya üyelerince belirlenir.)

Cumhurbaşkanını, Meclis Başkanını, Başbakanlığı temsilen birer danışman; Milli Güvenlik Kurulu, Yüksek Hukukçular Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hâkimler Kurulu, Savcılar Kurulu, Genel Kurmay, Milli İstihbarat Teşkilatı, YÖK, Yüksek İnanç Kurulu adına bir üye ve TBMM deki partilerden birer üye Medya Yüksek Kurulunun doğal üyesi olmalıdır.

Televizyonlar, yazılı basın, internet medyası sahiplerini temsilen belirli sayıda üye seçilmelidir.

Medya ve basın mensuplarını temsilen belirli sayıdaki üyeler MYK üyesi olmalıdır.

(Medya ve basın mensuplarının temsil sayısı mutlaka diğerlerinin toplamından fazla olmalıdır.)

MDK (Medya Delege Kurulu), MAK (Medya Ahlak Kurulu) başkan ve üyeleri; Basın yayın ve medya sahipleri, sarı basın kartı sahipleri tarafından seçilmelidir.

Hiçbir seçim tek adaylı olmamalıdır.

TRT Medya Yüksek Kuruluna devredilerek özerkleştirilmeli.

Tüm medya kuruluşlarının ortak olduğu özerk MEDYA TV kanalı olmalıdır. (TRT hariç)

Medya ve basın kurmak için ortaklık en az 5 kişi olmalı.

(Televizyon, Gazete, Radyo, Dergi, İnternet haber siteleri dâhil. TV, Radyo, Gazete ve Dergiler Ulusal, Bölgesel ve Yerel olarak ayrılmalı. İnternet siteleri 1, 2 ve 3ncü sınıf olarak ayrılmalı )

Bir kişinin payı (Ulusal ve 1nci sınıflar için)  en az %10, en çok %39 olmalıdır.

Ulusal medya kuruluşlarında yabancı medya ortaklığı %10’u geçmemeli, bölgesel ve yerel medya kuruluşlarında yabancı ortaklığı bulunmamalıdır.

Medya yöneticileri ve hissedarları milletvekili ve adayı olamamalı.

Medya hissedarları, ( Bir ve ikinci derece akrabaları dâhil.) hiçbir devlet ihalesine girememeli.

Medya hissedarları, Medya dışında başka bir ticari iş kolu ile uğraşamazlar.

Medya mensupları göreve dönük suçlarından dolayı ancak tutuksuz olarak yargılanmalı.

Yalan haber yapan medya mensubu MYK tarafından cezalandırılmalı.

Hiçbir medya kurumuna kayyum atanamaz, malları haczedilemez, yayınları durdurulamaz, TMFS ye devredilemez.

Televizyon ve basın kuruluşlarını kapatma ve cezalandırma yetkisi sadece MYK da olmalı.

Bu yetki ancak silahlı terör eylemi ve ya halkı silahlanmaya çağrı, teşvik ve ya bu eylemleri destekleyen, kınamayan, siyasi partilere açıkça destek veren medya kuruluşlarına uygulanmalı.

Hükümetçe Medya ve basın yayın kuruluşlarına yayın yasağı getirilemez.

(Ancak ülkenin ve milletin yüksek menfaatleri dikkate alınmalıdır. Bundan MYK ve Kurumları sorumludur.)

Medya, Ülkenin, ulusal birliğin, Ulusal menfaatlerin, Halkın, haklının, doğrunun, toplumsal ve bireysel özgürlüklerin savunucusu olmalıdır.

Şiddeti ve terörü teşvik etmediği sürece hiç kimse eleştiri, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı soruşturulamaz, tutuklanamaz.

Seçim mitingleri ve seçim konuşmalarını, ulusal, bölgesel ve yerel kanallar ayrı ayrı konuşmalara yer vermeli.

Seçimlerde Parti Liderlerin karşılıklı en az bir kez, üç farklı liderle tartışmaları mecburi olmalı.

Başbakan ve Bakanlar her dört ayda bir ‘İcraatın İçinden’ programını canlı ve tüm medya mensuplarına ve sorularına açık olarak yapması zorunlu olmalıdır.

Kitap, Dergi ve Gazetelerden Ötv ve Kdv alınmamalı.

Her kamu kuruluşu, ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerden tiraj olarak en yüksek 15 gazeteden herhangi 10’nu, kurum büyüklüğüne göre en az birer adet, günlük olarak almak zorunlu olmalıdır.

Hiçbir medya kurumu, Laiklik karşıtı, dini ve ırkçı yayın yapamamalı.

Dinden, Siyasetten ve ırkçılıktan arındırılmalı, LAİK bir kurum olmalıdır.

Din ve Irka dayalı yayın kuruluşlarına izin verilmemelidir.

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) birimi olmalıdır. Apolitik ve tarafsız olmalıdır.

Başkan ve üyeleri laikliği benimsemiş olmalıdır.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

Meclis emrinde, meclisin adına Başbakan’a bağlı olmalıdır. Meclis adına emirleri Başbakandan almalıdır.

GKB seçimi: MGK’da, GKB teklifi ile üç kuvvet komutanı (Kara, Hava, Deniz) arasından, CB, MB, BB, HYKB, TSKDMB, AYMB, MİTM, GKB, YÖKB oyları ve oy çokluğu ile seçilmelidir. CB tarafından atanır.

GKB görevden alınması: BB, MB ve ya CB’nın (üçünden birinin) teklifi ile MGK’da CB, MB, BB, HYKB, TSKDMB, AYMB, MİTM, YÖKB oyları ve oy çokluğu ile CB tarafından görevden alınır.

TSK küçülmeli ve profesyonelleşmeli. Vurucu gücü artırılmalıdır.

Özel Milli Savunma şirketleri oluşturulmalı ve büyük şirketler belli oranlarda ortak edilmelidir.

General sayısı 200 ün altına çekilmeli.

Jandarma iç işleri bakanlığına bağlanıp İç güvenlik ve Kırsal Polis gücü olarak kullanılmalı.

Kara yerine hava ve deniz kuvvetleri güçlendirilmeli.

(MSÜ) Milli Savunma Üniversitesi Kurulmalı ve personelini bu üniversiteden almalı.

YÖK’e değil doğrudan Gen. Kur. Bşk. lığına bağlı olmalıdır.

MSÜ mezunları Astsubay olarak nasb edilmeli. Son bir yılları kıtada staj olarak geçmeli.

Subaylar, En az iki yıllık, en çok altı yıllık Astsubaylardan sınavla alınmalı ve MSÜ de iki yıllık yüksek lisansa tabi tutulmalıdır.

Kurmaylar en az beş yıllık, en çok dokuz yıllık Subaylardan sınavla alınmalı ve Kurmay Akademisinde eğitilmeli.

Kurmay Albay ve üstündeki rütbelerin terfileri MGK da yapılmalıdır.

Yedek subaylık kaldırılmalıdır. Uzman erbaşlık statüsü devam ettirilmelidir.

25-45 yaş arasındaki her erkek Türk vatandaşı, her üç yılda bir 10 günlük askeri eğitime alınmalıdır.

Bunun için özel eğitim birlikleri kurulmalıdır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DANIŞMA MECLİSİ (TSKDM)

Dış ülkelerde kullanılmak üzere, TSK kontrolünde, hükümet emrinde (TSKDM) Türk Silahlı Kuvvetleri Danışma Meclisi kurulmalıdır.

TSKDM kullanımında, özelleştirilmiş, (ÖSSK) özel sivil silahlı güçler oluşturulmalı.

(Bireysel, Tim ve Takım seviyesinde) TSKDM Başkanı ve ÖSSKK’nı MGK’da (Emekli Or. Gen.) atanır.

Kendine ait dış istihbarat birimi olmalıdır. Personelinde yaş ve cinsiyet sınırı olmamalıdır.

Emekli olan GKB, Kuvvet komutanları ve Ordu Komutanları isterlerse, üç yıl süre ile TSK DANIŞMA MECLİSİ nde (TSKDM) sivil olarak görev yapmaya devam etmelidir.

Başkanı MGK da temsil edilir.

Ülke dışında, istenilen her fikri yapıya bürünebilmeli, her türlü organizasyonu ve operasyonu yapabilmeli.

Ülkeye dönük dinden, Siyasetten ve ırkçılıktan arındırılmalı, LAİK bir kurum olmalıdır.

Ülkeye dönük, dini ve ya siyasi hiçbir organizasyona katılamamalı. (Kurum ve personel olarak)

Siyasetin dışında ve üstünde bir kurum olmalıdır.

Apolitik, Ulusalcı ve Milliyetçi, Ülkeden ve Milletten taraf olmalıdır.

Tüm rütbedeki üyeleri laikliği benimsemiş olmalıdır.

Dış istihbarat birimi olmalıdır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İç İşlerine Bakan’ına bağlı bir kurum olmalıdır.

YÖK’e bağlı Polis Üniversitesi Kurulmalı ve personelini bu üniversiteden almalıdır.

Polis Üniversitesi mezunları Polis olarak nasb edilmeli. Son bir yılları toplumda staj olarak geçmeli.

Komiserler, en az iki yıllık, en çok altı yıllık polislerden sınavla alınmalı.

Baş Komiserler en az iki en çok altı yıllık Komiserler arasından sınavla alınmalı.

Baş Komiserlik için Polis Kurmay Akademisinde iki yıl eğitilmeli.

Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürleri Baş Komiserlerden Müdürlüğe terfi ettirilenler arasından İçişleri Bakanlığınca atanmalı.

Kendi iç ve dış istihbarat birimi olmalıdır.

Başkan ve üyeleri laikliği benimsemiş olmalıdır.

MİT (MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI)

İç ve Dış olmak üzere iki ayrı kurum olmalı

Doğrudan Başbakana bağlı olmalı, Cumhurbaşkanı bilgi alabilmeli.

Dış istihbarat TSKDM ile koordineli çalışmalıdır.

Dinden ve ırkçılıktan arındırılmalı, LAİK bir kurum olmalıdır.

Tüm üyeleri Ulusalcı, Milliyetçi, laikliği benimsemiş olmalıdır.

Gelecek Yazımda YÖK ve Eğitim sistemini ele almak üzere,

Sağlık ve sevgi ile kalın.

Talha Kumcu

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 8