Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 7

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 7

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 7

HÂKİMLER KURULU, SAVCILAR KURULU, YARGITAY, DANIŞTAY, SAYIŞTAY

Bu gün ele alacağımız kurumlar bunlar.

                Bugüne kadar kurulan hükümetlerin ve gelen iktidarların hemen hemen hepsi sıkıştıkları, zorda kaldıkları durumlarda hukukla ilgili kurumlar ile oynamalar yapmışlar istedikleri ve ya istemedikleri yönde kararlar aldırmışlardır.

Kısacası iktidarlar ve hükümetler zaman zaman hukuku, hukukçuları ve hukuk kurumlarını tehdit unsuru ve ya silah olarak kullanmışlardır.

reklam

Ne yazık ki ceketinde düğme olmayan hukukçularımızın, bir kısmı bazı siyasiler karşısında cüppe iliklemek zorunda kalmıştır.

Adaletin ağır basması gereken yerde bazen baskı, bazen cüzdanlar ağır basmıştır.

Yargıtay 1. Başkanı Mehmet Uygun tarafından 1998 de “Bilinmelidir ki; vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışan hâkimin kararının tam ve en sağlıklı olacağını düşünmek, insan aklına ve doğasına ters düşer.”

Sözleri bu konudaki gerçeği açıkça ortaya koymaktadır.

Bu nedenle hem hukuk ile ilgili kurumların hem de hukukçuların özgür ve tam bağımsız olduğu bir sistem aslında siyasetin de milletin de garantisi konumundadır.

Öyleyse aşağıdaki hukuk kurumlarının da ortak özellikleri belirlenmelidir.

YARGITAY, HÂKİMLER KURULU, SAVCILAR KURULU, DANIŞTAY, SAYIŞTAY kurumları her şeyden önce HYK ya bağlı ÖZERK kurumlar olmalıdır.

Bu kurumların Başkanlarını, kurullarını ve üyelerini HDK, (Hukukçular Delege Kurulu), hukukçulardan seçmelidir.

Bu kurumların Başkanlarının seçimleri 4 turlu seçim olmalıdır.

1nci turda tüm adaylar 3/2 oy, 2nci turda en çok oy alan 3 aday katılmalı 3/2 oy, 3ncü turda en çok oy alan 2 aday katılmalı 3/2 oy, 4ncü turda en çok oy alan seçilmelidir.

Hiçbir seçim tek adaylı yapılmamalıdır.

Başkan ve üyelerin görev süreleri beş + beş olmalı üçüncü kez seçilememelidir.

Başkan ve Üyeler seçildikleri tarihte kırk bir yaşından gün almış, yetmiş bir yaşından gün almamış olmalıdır.

Hükümetin hiçbir üyesi, bu kurumların, Başkanı, üyesi, gözlemcisi ya da katılımcısı olamamalıdır.

Dinden, Siyasetten ve ırkçılıktan arındırılmalı, LAİK kurumlar olmalıdır.

Dini ve ya siyasi hiçbir organizasyona katılamamalı.

Seçimlerine Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı dışında hiçbir siyasi davet edilememelidir.

Hiçbir siyasetçi önünde eğilemez, ayağa kalkamaz, alkışlayamaz, siyasetçiyi öven cümle kuramaz, siyasileri sosyal medyadan takip edemez, siyasetçiyi karşılayamaz, ağırlayamaz.

Siyasetin dışında kurumlar olmalıdır. Apolitik ve tarafsız olmalıdır.

Tüm üyeleri laikliği benimsemiş olmalıdır.

Gelecek Yazımda SEÇİM SİSTEMİNİ ele almak üzere,

Sağlık ve sevgi ile kalın.

Talha Kumcu

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 6

"Bize verilen yaşamın dakikaları sayılıdır ve boş olarak verilmiştir. İsteyin yada istemeyin, o'nu şu ve ya bu biçimde doldurmak zorundayız. Bu nedenle yaşamın özü o'nun kullanılışında yatar." İlkesini kavramış biri olarak yaşamını Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile yaşayan Laik, Demokrat, Akıl ve Bilimden yana yaşamaya çalışan bir yurttaş.