Merhamet ve Kapitalizm

Merhamet ve Kapitalizm

Merhamet ve Kapitalizm

Merhamet; bir başkası için hissedilen en güzel duygudur.

Bunun için ne paraya, ne makama, ne de bir dine ihtiyacımız var.

Sadece insan olabilmeye ihtiyacımız var.

İnsan olabilmek ise bedava…

reklam

Bir başkasının yarasına ilaç olan, acısına ortak olan, açlığına el uzatan her yürek bir merhamet demektir.

Bazen sokakta gördüğümüz, hiç tanımadığımız masum bir yüze takılır kalırız.

Onu kendi kardeşimiz, kendi anne babamız yerine koyar merhamet ederiz.

Benim gözlerim de; okula gitmeyen, ellerinden tamirci çırağı olduğunu anladığım çocuklara takılır hep…

Alamadığı giysileri, oturamadığı kafeleri, hayalini kurup sofrasına koyamadığı yemekleri düşünürüm.

Yani masumiyet, bizi kendimizle yüzleştiren bir duygudur.

 ******

Merhametle iç huzuru yakalayabilen insanlar mutlu aileleri, mutlu ailelerde mutlu toplumları yaratırlar, bunu da zalimler asla istemezler çünkü amaçlarına giden yolda yapılması gereken senin değerlerini yok edip seni insanlıktan çıkarmaktır.

Parayla makam; makamla güç elde edenlerin yüreğinde merhamet, yüzlerinde masumiyet göremezsiniz.

Bugün masumiyeti bir tek çocuklarda ve hayvanlarda görebiliyorsak eğer, demek ki masumiyet herkeste var olan ama paraya ve güce sahip oldukça kaybedilen bir duygu…

Bu nedenledir ki, dünyadaki birçok hastalık, açlık ve savaşlar, birilerinin dünyanın yeraltı ve yerüstündeki bütün zenginliklerini kontrolleri altına alıp, güce sahip olma hırsları yüzünden yaşanıyor.

Zengin kaynaklara sahip olan ülkeler ya teknolojik olarak geride bırakılıyor ya da diktatörlere teslim ediliyor.

Çünkü silah üretenlerin savaşa, ilaç üretenlerin hastaya ihtiyacı var.

Bu kısır döngü içine düşen ülkeler de ya ekonomisi ya da demokrasisi zayıf olan ülkeler oluyor.

******

Kapitalizm; sömürü, baskı, zulüm, bencillik, sahtekârlık ve yalancılık demektir.

Dünyanın bütün kaynaklarını ve doğayı kar amacıyla talan edip insanlığı ve geleceği tehdit etmek demektir.

Doğa sömürüsü emek sömürüsü ile metalaştırılırken, bunları modern hayatın bize sunduğu nimetler olarak algılıyoruz.

İnsanoğlunun en büyük hatası; her istediğini karşılayan bu sistemin kendisine hizmet ettiğini sanmasıdır.

Aslında durum tam tersi, insanoğlunun doymak bilmez istekleri yüzünden bugün AVM’lerdeki yüzlerce mağazalarla, TV’lerde tekrar tekrar dönen reklamlarla, tüketime dayalı kapitalist sistemin tuzağına düşerek biz onlara hizmet ediyoruz.

Mesela;

Bir arabayı yükseltmek, havaya kaldırmak için krikoya ihtiyaç duyarız işte o araba kapitalist sistem; kriko da kapitalizme hizmet edendir.

Kriko ‘’ Ben olmazsam seni havaya kimse kaldıramaz’’ dese de arabaya hizmet ettiği gerçeğini değiştiremez…

2 ineğin var diyelim…

Sosyalizm; 2 ineğini alır ondan süt üretir ve sana süt verir.

Komünizm; 2 ineğinin 1 tanesini alıp başkasına verir eşitlik sağlar.

Kapitalizm; 2 ineğini alır sana sütünü satar.

Kapitalizm; dünyada herkese yetecek kadar yer varken evsiz insan demektir, bütün açları doyurabilecek kadar gıdaya sahipken sokaktaki aç insan demektir, okul çağında olmasına rağmen elleri yağ içindeki o masum yüzlü işçi çocuk demektir.

Yani kapitalizm insan odaklı değil para odaklıdır.

Nefsinin her istediğini yapmayı özgürlük sandığımız, merhameti unutup sistemin bize dayattıklarının bağımlısı olduğumuz gün den beri insanlık can çekişiyor.

******

Kendi işçi sınıfını, masum halkların emeğiyle kanıyla besleyen emperyalistlerle ve emperyalistler sayesinde varlığını sürdüren kapitalizmle mücadeleyi, kendi içimizde bölünüp parçalanarak yapamayız.

Hepimizde var olan masumiyet duygumuzu bu sisteme kurban etmeden, herkesin doğuştan eşit haklara sahip olduğu gerçeğini unutmadan, ortak aklı ve barışı hedefler, merhametimizi ne kadar çok kişiye yayarsak işte o zaman insanlık kazanır.

Kızılderili Şef Seattle’ın 1853 yılında söylediği bu sözü hala özümseyebilmiş değiliz.

‘’ Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. ‘’

MASUMİYETİNİ KORUR, MERHAMETİNİ ESİRGEMEZSEN İNSANLIK KAZANIR.

Sevgiyle kalın

İlkay Atila

Bir önceki yazım için TIKLAYIN

Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak, Unutma, aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak...