Her Fabrika Bir Kaledir

Her Fabrika Bir Kaledir

Her Fabrika Bir Kaledir

1923-1925 yılları arasında, Emperyalistler ülkemizi adeta bir hammadde deposu olarak kullanıyor ve ihtiyaçları olan krom, bakır, kurşun, tütün, deri, bitkisel yağ, yün, hayvan ve daha bir çok ürünü ithal ediyorlardı.

Bu önemli ürünleri üstelik çok düşük fiyatlarla alıyorlardı. Pazarın büyük bölümüne Amerikalılar el atmıştı.

Yabancıların temel faaliyet alanları banka, ticaret ve taşımacılıktı.

1923 Şubatında İzmir’de düzenlenen kongrede Kemalistler ilk kez ekonomide ki hedeflerini belirlemişlerdi.

Kongrede delegelerin konuşmalarının içeriği, genel olarak Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının sağlanması ve ülkede ulusal sermayenin gelişmesine yardım edilmesine yönelikti.

Mustafa Kemal kongrede yabancı sermayenin ülkenin iç yasalarına bağlanmasını istiyordu.

İşçi temsilcileri de yoksul köylüye toprak verilmesi, işçilerden alınan vergilerin azaltılması, iş yasası çıkarılması, işçi örgütleri özgürlüğü sağlanması, sigortanın yürürlüğe girmesi, çalışma ücretlerinin arttırılmasını talep ediyorlardı.

Türkiye’de 1924 Ekimine kadar kibrit ithali ve ticareti serbestti.

Daha sonra Hükümet bu alanda devlet tekeli oluşturarak, sermayesinin en az %50 si ve çalışanların yarısı Türk olan kibrit fabrikası kurmak için bir Türk şirketi oluşturdular.

Kurulan bu şirket uzun yıllar varlığını sürdürürken, ülkede bir yandan da şeker sıkıntısı çekiliyordu.

1923 yılında, Çekoslavak ‘’Skoda’’ firması ‘’Uşak Terraki Ziraat A.Ş.’’ şirketini kurmuş, 1926 yılında fabrikayı açmış, Alpullu fabrikasının yapım hazırlıklarına başlayacak olan ikinci bir şeker ortaklığı ‘’İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları TAŞ’’ kurulmuştu.

14 Nisan 1925’te şeker fabrikatörlerinin ayrıcalığına ilişkin bir yasa yayınlanmıştı.

Bu yasaya göre Türk fabrikalarında üretilen şeker, sekiz yıl boyunca tüketim vergisinden muaf tutuluyordu.

Şeker fabrikası kuracak olanlara beş hektara kadar karşılıksız arazi verileceği ve üretilen şekerlerin devlet demiryollarında indirimli olarak taşınacağı da yasada öngörülüyordu.

Her Fabrika Bir Kaledir

Bugün geldiğimiz nokta da 14 şeker fabrikamız acımazsızca satılıyor.

Yokluk, yoksulluk, imkansızlık içinde açılan elimizde kalan son fabrikalar satılıyor.

Ülkemiz savaşta, ekonomik zorluk içinde, işsizlik, yoksulluk, sığınmacılar, terör, taciz, tecavüz gibi sayısız sorunlarımız arasında, sessiz sedasız milli değerlerimiz satılıyor…

Şekerin yerine koydukları, Glikoz, yani Mısır Şurubu, mısır nişastasından üretilen bir tür tatlı zehirdir.

Avrupa’da Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 2 olarak uygulanırken, ülkemiz de yüzde 25-50 olarak uygulanmakta göz göre göre toplum zehirlenmektedir.

Normal şekerden daha tatlı ve ucuza mal edildiği için de ekonomik olan mısır şurubu sağlığımız için büyük bir tehlikedir.

Glikoz şurubu insan vücudunda şeker dengesini alt üst eden, hormon sistemini bozan ve uzun vade de kullanıldığında kanser başta olmak üzere bir çok hastalığa yol açan bir zehirdir.

Vücutta özellikle kanser hücrelerini besliyor.

Astım gibi hastalıklara neden olabileceği gibi, karaciğeri yağlandırıcı etkisi de var.

Vücutta yağ depolamasına neden olduğu ve doyma hissini yok ettiği için kilo alımına ve zamanla obeziteye neden olmaktadır.

Böbreklerde taş oluşumuna, Alzheimer hastalığına neden olmaktadır.

Şeker fabrikalarının satışı derhal durdurulmalıdır.

Her Fabrika Bir Kaledir

Nişasta bazlı şeker üretiminden vazgeçilip, şeker pancarı üretiminin desteklenmesi gerekmektedir.

Pancar üreticileri, işçiler, köylüler, üreticiler topraklarına, emeklerine sahip çıkmalıdır.

Tüketiciler, Nişasta Bazlı Şeker içeren hiç bir besin maddesini kullanmamalıdır.

Şeker fabrikalarımız satılırsa ekonomimiz daha da çıkmaza düşecek, çiftçilerimiz, işçilerimiz işsiz kalacak, tüketiciler daha pahalı şeker tüketmek zorunda kalacaktır.

En önemlisi de dışa bağımlılık artacak, tam bağımsızlık sadece söylem olarak kalacaktır.

Satılan sadece 14 şeker fabrikası değil, hepimizin geleceğidir.

Ulu önderimiz, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki;

‘ ’Her Fabrika Bir Kaledir ’’ Kaleler satılırsa vatan satılır.

Ebru Oğuzhan Yeter

Yararlanılan Kaynak//Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri 1923/1960

”Denizler Tükenmez” isimli yazımı okumak için TIKLAYIN