Gentile Bellini Fatih Sultan Mehmet

Gentile Bellini Fatih Sultan Mehmet

Gentile Bellini Fatih Sultan Mehmet

1480 yılı Osmanlı sarayında sünnet düğünü şenlikleri var.

Sarayda iki ay sürecek olan bu şenliğe Venedik’li bir ressam davet edilir.

Gentile Bellini Venedik’te 1429 yılında Rönesans döneminin ortalarında ressam bir babanın oğlu olarak dünyaya gelir.

Babası Jacopo Bellini her iki oğlunuda kendi açtığı okulda iyi birer ressam olarak yetiştirir.

Baba ve iki oğul uzun yıllar aynı atölyede birbirlerinden esinlenerek birçok eser meydana getirirler.

Gentile Bellini San Marco okulu çalışmalarından sonra Venedik senatosu Dükler Sarayının süslenmesi işini alır ve  bireysel olarak çalışmaya başlar.

İstanbul’un Fethi sonrası Venedik ve Osmanlı’nın ticari ve siyasi bağları 20 yıl kadar kesilir.

Resim sanatına ve şiire meraklı olan Fatih, Rönesans dönemi gelişmelerini de yakından takip etmeye başlar.

Barış döneminde karşılıklı elçiler gönderilerek Osmanlı Sarayı ile Venedik arasında ilişkiler düzelmeye başlar.

Fatih 1479 da Dük Giovanni Mocenigo bir mektup yollar ve oğlunun düğününe davet eder, ayrıca ressam, heykeltraş ve bir de madalyon ustası  göndermesini ister.

Dük en iyi ressamı Gentile Bellini’yi senatonun kararı ile İstanbula yollar.

Gentile Bellini saraydaki işini kardeşi Giovanni Bellini’ye bırakarak İstanbul’a gelir.

Aslında Osmanlı Sarayının ilk resmi ressamı olarak düşünmeliyiz.

İstanbul’da büyük bir törenle karşılanan Gentile Bellini daha sonra Padişah Fatih Sultan Mehmet’in huzuruna çıkartılır.

Saray tarafından hoş karşılanan Gentile Bellini, Bizans eserlerini inceler ve sarayın çevresindeki insan ve yapıları tuvaline aktarmaya başlar.

Bizans ve Osmanlı kalıntılarından, Osmanlı minyatür sanatından oldukça etkilenir.

Tüm bu etkileri ölümünden önce yapmış olduğu Haç Mucizeleri eserlerinde gözlemleyebiliriz.

Gentile Bellini Fatih Sultan Mehmet

‘’Oturan Katip ‘’ adlı eserinde minyatür sanatının örneklerini görebilmekteyiz.

Gentile Bellini bu eserde desen konusundaki ustalığınıda gözler önüne serer.

Fatih Sultan Mehmet Han, Gentile Bellini’nin resim çalışmalarından çok etkilenir. Onunla uzun sohbetlerde bulunur.

Hafızalarımıza kazınmış bir Fatih Sultan Mehmet portresi vardır.

Kemerli bir yapı altında, başındaki büyük sarığıyla resmedilmiş portreyi hepimiz biliriz.

Sağ ve sol üst köşede üst üste bindirilmiş üç taç görürüz. Bu üç taç Fatih’in fethettiği üç krallığı sembolize eder.

Fatih’in bilinen bu portresi bir çok ressama ilham vermiş ve benzerleri çokca yapılmıştır.

Bellini bu eseri 25 Kasım 1480 yılında bitirir ve resmin birde kopyasını kendisi için yapar.

Eser : Yağlı boya kanvas üzerine  69,9 X 52,X1 cm olarak tamamlanmıştır.

Gentile Bellini Osmanlı sarayında 16 ay kadar yapmış olduğu çalışmaları bitirir ve Venedik’e geri dönmeden önce Fatih’ten bir tavsiye mektubu ister.

Bu mektupla Venedik’e dönen Bellini’ye, Venedik Dük’ü ömür boyu maaşa bağlar.

Bellini İstanbul’dan ayrıldıktan 6 ay sonra Fatih Sultan Mehmet vefat eder.

Vefatının ardından oğlu II. Bayazıt Fatih’in yaptırdığı tüm sanat eserlerini yok eder ve orjinal portre bu dönemde yakılarak yok edilir.

Kimine göre Fatih’in sanata ve edebiyata ilgisi ve hayranlığı onun  gizli bir ‘’ Hıristiyan  oluşunun kanıtıdır’’.

Bu yüzden saray erkanı ölümünün ardından onun sanatsal çalışmalarını yok ettiler diye yazıyor bazı kaynaklarda.

Fakat Fatih’in (II.Mehmet ) çocukluk döneminden kalma çizim defterleri günümüze kadar ulaşmıştır.

Bellini’nin II. Mehmet adını verdiği bu meşhur portre çalışmasının, kendisi için yapıp Venedik’e giderken yanında götürdüğü bu sanat eseri, bugün hala Londra’da Ulusal Portre Galerisinde sergilenmektedir.

Eser sık sık farklı ülkelere götürülerek birçok sanatseverle buluşturuluyor.

Rönesans resmine motifler Gentile Bellini ile girmeye başlar ve tüm Rönesans ressamlarınca kullanılır.

Gentile Bellini 1507 yılında ölür.

Bellini’nin birçok eseri çıkan yangınlarda yanmıştır. O yüzden günümüze ulaşan pek az eseri vardır.

Fakat II.Mehmet tablosu onun gerçekten büyük bir usta olduğunun kanıtıdır.

Bir diğer ünlü portre çalışması ise 1472 yılında yaptığı Kardinal Bessanon’nun portresidir. Bugün bu eser kayıptır.

Gentile Bellini’yi ölümsüz kılan, haç mucizelerini konu alan eserlerdir.

Bugün bu eserleri Venedik Akademisi Galerisinde sergilenmektedir.

Sırasıyla bu eserler; San Markos Meydanına İlerleme (Procession in St. Mark’s Square)

Gentile Bellini Fatih Sultan Mehmet

347 X 770 cm ‘dir 1496 yılında tamamlanmıştır.

Rialto Köprüsündeki Haç Mucizesi (Miracle of the Relic of the Cross at the Ponte di Rialto)

Gentile Bellini Fatih Sultan Mehmet

365X 389 cm. Bu eserde 1496 yılında tamamlanmıştır.

Lorenzo Köprüsündeki Haç Mucizesi (Miracle of the Cross at the Bridge of S. Lorenzo)

323 X430 cm boyutundaki bu eser ise 1500 yılında tamamlanmıştır.

Gentile Bellini’nin bu üç eseri dikkatle incelendiğinde bir çok tedayı içerdiğini göreceksiniz.

En dikkat çekici yanı ise dev boyuttaki bu eselerde perspektif ve mimari yapılardaki inceliklerdir.

Bu tarz resim çalışmalarını aslında ilk kez İstanbul’da bulunduğu dönemlerde yapmaya başlamış olması Osmanlı Minyatür sanatlarından etkilendiğini göstermektedir bize.

Daha pek çok esere imza atan Gentile Bellini adını Rönesansın ünlü ressamlar bölümüne yazdırmayı başararak tarihe geçmiştir.

Ne yazık ki bir çok eseri yangınlardan sağ kurtulamamıştır.

Bizlere bıraktığı en büyük eser ise II. Mehmet portresidir.

Bu esere sahip çıkmasaydı belki bugün Fatih Sultan Mehmet’in neye benzediğini hiç bilemeyecektik.

Resim sanatı tarihin görsel kanıtlarıdır, sanatsız kalmayınız…

Meltem Karakoyun

21 Şubat 2018

Bir önceki yazımı okumak için TIKLAYIN