Diktatörleri Yaratan Omurgasızlar

Diktatörleri Yaratan Omurgasızlar

Diktatörleri Yaratan Omurgasızlar

Hiç düşündünüz mü, diktatörler nasıl diktatör oluyor?

Nasıl oluyor da, tek bir kişi, milyonlarca kişiye hükmedebilir hale geliyor?

Nasıl oluyor da, milyonlarca kişi, tek bir kişiyle başa çıkamaz hale geliyor?

Yanıtı çok basit; asli görevini yapmayan ve dik durmayan omurgasız kişiler ve kuruluşlar sayesinde…

reklam

Yargı camiasındaki bütün hâkim ve savcılar, istisnasız, yasalara uygun kararlar alsa; birilerinin kirli işlerini örtbas etmese…

Meclisteki milletvekillerinin hepsi yalnızca milletin vekili olarak çalışsa, milletin yararına olmayan yasalara onay vermese…

Başbakan başbakanlığını, bakanlar bakanlığını yapsa…

Tüm bürokratlar, istisnasız, asli görevlerini yapıp yasal olmayan işlere izin vermese…

Asker halkın askeri, polis halkın polisi olsa, asli görevlerini layıkıyla yerine getirse…

Üniversitelerin tümü gerçekten bilimin ve özgür düşüncenin yuvaları olsa…

Bilim insanlarının hepsi, yalnızca bilimin ışığıyla halkı aydınlatmaya çalışsa…

Bütün medya kuruluşları ve gazeteciler hep birilerinin lehine yalan haberler vermek yerine, halka yalnızca doğruları yansıtsa…

Ülkede gerçek ve sağlam bir muhalefet olsa…

Sanatçıların hepsi gerçekten halkın sanatçısı olsa…

Yani, devletin en tepesindeki kişi, kirli işlerini örtbas edecek bir hâkim-savcı ya da polis, halkın yararına olmayan yasaları çıkartacak milletvekilleri, yasa dışı işler yaptıracak tek bir bakan ya da bürokrat, yalan haber yaptıracak tek bir gazeteci ya da medya patronu bulamazsa ne yapabilir?

Koca bir HİÇ!

Zincirin bütün halkaları sapasağlam olsa, o zincir kopabilir mi? Hayır,

Devletin bütün kurumları tam anlamıyla, hiç taviz vermeden işlese devletin başındaki kişi, yetkilerinin dışına çıkabilir mi? Kesinlikle hayır.

Gelgelelim ki, halkaların biri zayıf oldu mu, o zincir fazla dayanamaz ve kopar. Zincir kopunca devletin temeli gitgide sarsılır, sonunda diktatöre teslim olur.

Devlet kurumlarında, mecliste, yargıda, emniyette, medyada akçeli işlere düşkün, ahlak yoksunu, en hafif rüzgârda bile eğilip bükülen omurgasız kişiler var olunca hiçbir kurum görevini layıkıyla yapmaz, yapamaz.

Devletin işleyişindeki sağlam zincir kopunca, denetim işlevi gerektiği gibi yapılmayınca, yani, devlet yönetimini elinde bulunduran kişi meydanı boş bulunca istediği gibi at koşturur hale gelir ve zamanla her kurumu kendi kontrolü altına alır.

Ülkedeki milyonlarca vatandaş da, adeta, tek kişinin kölesi haline gelir. Böylece o ülkede ne adalet, ne eşitlik, ne özgürlük, ne saygı, ne güven, ne de huzur kalır.

İşte bu yüzden, diktatörlerden kurtulmak için önce bütün omurgasızlardan kurtulmamız gerekiyor.

Diktatörlüklerden sonsuza dek kurtulmak için de, ahlaklı, vicdanlı, sorumluluğunu bilen, rüzgârın yönüne göre eğilen değil, her türlü rüzgâra karşı dik durabilen, omurgası sağlam nesiller yetiştirmemiz gerekmektedir.

BERİL ŞEKER

24.01.2018

”Hayırsever Millet” isimli yazım için bağlantıya tıklayabilirsiniz…

Beni Benimle Anla kitabının yazarı, #ATATÜRK kızı, #Nilüfer hayranı, Yanlışı savunarak sultan olacağıma, doğruyu savunarak ölürüm daha iyi.