Ahlak ve Din

Ahlak ve Din

Ahlak ve Din

Dikkat! Bu yazı aşırı derecede önyargısız sorgulama içerir.

Ahlakı anlamak için önce insanın fıtratına bakmak lazım. Hani fıtrat derler ya.

Nedir fıtrat? Bir bakış açısına göre her varlığın nüvesi, mayası, özüdür fıtrat. Varoluşsal değerlerdir.

Yani o varlığın özünde nelerin olduğunu anlamak için özüne, varoluşsal değerlerine bakmak lazım deriz ya…

İşte insanlığın doğuştan gelen ve sonradan kazandığı bir takım tutum, davranış, iyi ve güzel niteliklerin bütünüdür.

İnsanın özünde Ahlak dışında neler vardır?

Daha insan yaratılmadan önce dinler ortada yokken, özünde nelerin olduğu belli idi.

Nelerdir bu insanın özünde olanlar? AKIL, VİCDAN, ADALET, AHLAK, SEVGİ, İRADE.

İşte bu değerler, din ve diğer kavramlar yokken insanlığın özünde vardı.

Bu değerler dinler ile ortaya çıkmış değerler DEĞİLDİR! Bu değerler DİNİ değerler değillerdir!

Varoluşsal, yaratılıştaki öz değerleridir. Bu değerler Arap ya da başka bir milliyete ait olamazlar.

Tüm insanlığa ait değerlerdir.

Dinler, insana özünde olan ve unuttuğu bu kavramları, hatırlatmak için kendisinin oluşturduğu bir düzen ve kavramdır.

Yani dinleri insanoğlu kendisi oluşturmuştur.

Toplum ve bireylerin inşası için bir referansa, dine ve elçiye ihtiyaç olmadığı gibi ille de bir kaynak ve dayanak aranıyor ise insanlığın evrensel ve ortak olan AKIL, VİCDAN, ADALET, AHLAK, SEVGİ, İRADE değerleri yeterli kaynak ve dayanaktır.

Bu özün ve değerlerin olması, bir dinin ve elçinin olması ve ya oldurulması gerektiği anlamına gelmiyor.

Bunlar sadece VAROLUŞSAL DEĞERLERDİR.

Ahlak ve Din

İlle de bir din arayışındaysanız eğer tüm insanlığın ortak değeri olan ve kabul edebilecekleri bir (AKIL, VİCDAN, ADALET, AHLAK, SEVGİ, İRADE) dini oluşturulmalıdır.

Adı da BARIŞ DİNİ, SEVGİ DİNİ, İNSANLIK DİNİ ya da EVRENSEL DİN olsun.

Bu dinin referans ve kuralları da insanın özündeki bu altı ilkeye dayanmalıdır.

Deniyor ki  ‘’İnsanoğlu yaratıldı ve başıboş mu bırakıldı?

Kendi haline bırakılan insanoğlu kendini nasıl, neye, kime göre geliştirmeyi başaracak?’’

Yaratıldı ama boş bırakılmadı.

Tüm insanlığın özüne sonsuza dek ortak değerler olan AKIL, VİCDAN, ADALET, AHLAK, SEVGİ, İRADE kaynak, dayanak ve elçi olarak verildi, bunları kullan denildi!

Yani gidip de Arap’ın ya da başka bir milletteki uyanıkların bireysel fikirlerinin peşinden git denmedi!

O yüzden Ateist de olsa, Teist de olsa her insanın özünde din ve elçi olarak AKIL, VİCDAN, ADALET, AHLAK, SEVGİ, İRADE vardır.

Diğer bir soru da kimin aklına, vicdanına, adaletine, ahlakına, sevgisine ve iradesine göre hareket edeceğiz?

Sorusudur. İnsanlığın bir kişisel Aklı, Vicdanı, Adaleti, Ahlakı, Sevgisi ve İradesi vardır.

Bir de yaşadığı toplum ve coğrafyaya uygun ortak yerel Aklı, Vicdanı, Adaleti, Ahlakı, Sevgisi ve İradesi vardır.

En önemlisi bunların da üzerinde ortak Evrensel Aklı, Evrensel Adaleti, Evrensel Ahlakı, Evrensel Vicdanı, Evrensel Sevgisi ve Evrensel İradesi vardır.

Bunlar insanlığın EVRENSEL ve ORTAK değerleridir.

Her değerin kendi çapında kuralları, hakları, düzeni, hukuku, yaptırımı vardır.

Kişisel olanlar kişisel tabanda, yerel olanlar yerel tabanda, Evrensel olanlar Evrensel tabanda yaşanır ve uygulanır.

O yüzden kargaşa oluşmaz. Bu değerler kendi çaplarında kurallarını ve hukuklarını oluştururlar.

Bireysel olanlar yerele, yerel olanlar Evrensele tabi olursa asla karışıklık oluşmaz.

Sadece insanın içinde bulunduğu şartlara, coğrafyaya, kültüre göre ahlaki değerler farklılık ve değişim gösterebilir.

Bu kimseyi ne diğerinden üstün, ne çok ahlaklı ne de çok ahlaksız yapmaz.

Ahlakın temellendirilmesi bir… izm ile değil vicdan ile olur.

Bir insanda Vicdan kaybolursa eğer adalet, ahlak ve sevgi de kaybolur.

İradesini baskı ve zulümden yana kullanmaya başlar.

O nedenle Ahlakın etkileşimi Akıl, Vicdan, Adalet, Sevgi ve irade iledir. Din bir kurum değildir.

Din sadece insana özünü hatırlatıp, inandığı yaratıcısı ile arasındaki bağı sağlam tutmak içindir. (Bir nevi kullanma kılavuzudur.)

O yüzden Aklın, Adaletin, Ahlakın, Vicdanın, Sevginin erdemleştiremediği insanı, din erdemleştiremez.

Aklınız, Vicdanınız, Adaletiniz, Ahlakınız, Sevginiz yoksa eğer Dininiz hiç bir işe yaramıyor ve ne yazık ki sizi insan yapmıyor.

Bu gün insanlık bırakın bireyseli yerel olan ortak vicdanını kaybettiği içindir ki ahlaksızlık, adaletsizlik kol geziyor.

Hırsızlıklar, yolsuzluklar, bebek tecavüzleri, kadına şiddet ve öldürmeler, hukuksuzluk ve zulümler karşısında tepkisiz kalan vicdanlar, kendi vicdanına teslim olmayan insanlık baskı ve zulüm altında adaletini arayamadığı gibi sevgisini de kaybetmiş.

Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak ahlak ve ahlaksızlık konusunda tepkisiz ve riyakar davrananlar, kendi hataları ile kendi sonlarını hazırlıyorlar.

Kurtuluş ise toplumun ortak aklında, vicdanında, adaletinde, ahlakında, iradesinde ve sevgisindedir.

İnsanın yaratılışına en uygun yaşam tarzını ise din değil, bu saydığımız ortak değerler Akıl, Vicdan, Adalet, Ahlak, Sevgi, İrade ile şartlar ve coğrafya belirler.

Sağlık ve Sevgi ile kalın.

Talha Kumcu

Talha Kumcu ”Ah Şu Diyanet” yazısı için…