10 Kasım ve Atatürk Kültür Merkezi

10 Kasım ve Atatürk Kültür Merkezi

Cumhuriyetimizin simgesi ve kültür varlıklarımızın en önemli eserlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi yine bir yıkım projesi ile gündeme geldi.

Bu kez karar Cumhurbaşkanı tarafından öfke, tehdit ve nefret içeren cümlelerle bizzat açıklandı.

Bizi yönetenlerin Taksim meydanının özgürlüğüne, Taksim anıtının varlığına, Gezi Parkı’nın direnişine olan öfkeleri bu sefer de Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkmak için ortaya çıktı.

Onlarca, yüzlerce, binlerce sorunumuz içinde, ülkenin refahı, huzuru, güvenliği, eğitimi, ekonomisi için harcanmayan enerji bir Cumhuriyet değerinin daha yok edilmesi, kendi zihniyetleri ekseninde gelişmesi için harcanmaktadır.

reklam

Atatürk Kültür Merkezi’ne sahip çıkan sanatçıları terörist diye suçlayan bir zihniyetin sanata, sanatçıya, bilime, felsefeye hangi gözle baktığını, Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkıp aynı özellikte, aynı amaca hizmet eden bir varlık ortaya koymalarını beklemek mümkün değildir.

Her fırsatta İstanbul’un betonlaşan yapısından şikâyet eden, ancak ülkeyi yönettikleri süre içinde bunu önlemek için hiç bir çaba göstermeyen düşüncenin Atatürk Kültür Merkezi’nin varlığına saygı göstermesini beklemek hayalciliktir.

TMMOB’nın; (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bu konuda yıllardır devam eden hukuk mücadelesi, ne yazık ki hukuksuzluğa uğramıştır.

10 Kasım ve Atatürk Kültür Merkezi

10 Kasım ve Atatürk Kültür Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi’nin ülkemizin öz kaynaklarından yapılan ilk ve tek anıtsal yapısıdır.

Uluslararası sözleşmelerle bu yapının güvenliği koruma altına alınmıştır.

29 Ekim 2013 yılında açılmak üzere iken toplumsal olaylara karşı polis karakoluna dönüştürülen Atatürk Kültür Merkezi sahipsiz bırakılmıştır.

TMMOB’nin Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkım kararını bozmak için başlattığı mücadele de yalnız kalmış olmasında sessizce izleyen herkes suçludur.

Atatürk Kültür Merkezi’nin onarım ve tadilat yapılması sırasında, önemli tahribatlar yapıldığı bilirkişi raporlarında ortaya konmuştur.

Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılıp yeni bir inşaat girişiminde bulunulması Beyoğlu ilçesi sınırları içinde imar iznine aykırıdır.

Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli simgelerinden biridir ve bugün algı yönetimi ile bu önemli kültür mirası yıkılıyor.

Bugün 10 Kasım;

Atatürk’ü anmak için, onun eserlerine sahip çıkmamız gerektiğini, onun ilke ve devrimleri ışığında ilerleyebileceğimizi anladığımızda görevimizi yapmış olacağız.

Ülkeyi ortaçağ kültürüne çekmek isteyen zihniyetten Atatürk Kültür Merkezi’ne sahip çıkıp korumalarını beklemiyoruz.

Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin, hem Atatürk ilke ve devrimlerinin, tarihimizin, kültürümüzün yılmaz bekçileriyiz.

10 Kasım’da Atatürk’ü sadece anmak yetmez.

Atatürk’e, ilke ve Devrimleri’ne sarılırken, Cumhuriyet mirasına da sahip çıkmak zorundayız.

Bugün, Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkmak isteyenler şunu bilsinler ki; binaları yıkabilirsiniz ama Atatürkçülüğümüzü asla !!

Ebru Oğuzhan Yeter

1967'de Ardahan Göle'de doğdu. 1985 yılında hayatımın üniversitesi dediği İş Bankası 'nda çalışmaya başladı. 2008 'de emekli oldu. O tarihten itibaren Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fethiye Yerel Tohumlar Derneği başta olmak üzere aktif olarak görev alıp çalışmaktadır.