Sayın Cumhurbaşkanı Haklı

Sayın Cumhurbaşkanı Haklı

Sayın Cumhurbaşkanı Haklı

Partili Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan:

“Elbette biz ülkemizde kendini sosyal demokrat hisseden herkese saygı duyduk, duyuyoruz.

Diyorlar ki “Ecevit’e sataşma”. Ben Ecevit’in anlayışına sataşıyorum. İfadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanı haklı.
Hatta yerden göğe kadar haklı.

Bir insanın dilinden çıkan sözleri onun iradesinin ürünüdür. İrade ise yazgımızın kalemidir.

Dil isyanını kişilere değil, anlayışa karşı kullanmalıdır.

Mesela bende;

Sütçü Beygirinin üzerinde durmayı bile beceremeyen bir adamın kendisine başkomutan yakıştırması yapmasını acziyet olarak görüyorum.

Poposunun üstüne yere düşerek çanağını inciten insana değil, onun don kişot tarzı bu anlayışına sataşıyorum.

-“Ne istediler de vermedik”
-“Valilere operasyon yapmayın emrini ben verdim” dedikten sonra;

Cemaatten ve terörden şikayet eden, genç yaşta toprağa gömdüğümüz yavruların günahından en az tetiği çekenler sorumlu olan ve bir ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olarak gördüğüm bir insana değil, onun halkını aptal yerine koyan bu anlayışına sataşıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Haklı

“Ananı da al git”
“Ben za­ten ka­dın er­kek eşit­li­ği­ne inan­mı­yo­rum.”
“Bir ta­ne kız mı­dır, ka­dın mı­dır bi­le­mem.”
“Ka­dı­na şid­det abar­tı­lı­yor.” gibi birçok vecizenin altına imza atmış birinin bir günde kadın hakları savunucusu olmasını riyakarlarlık olarak nitelendiriyorum.

Her fırsatta Arap hayranı olduğunu, Arap atasözü olan “men dakka dukka” sözünü kullanarak sahneleyen zavallı şahsiyete değil, onun acınası bu anlayışına sataşıyorum.

Çocukları kucağına alarak kameralar önünde halkına şefkatli bir baba portresi çizen ve daha sonra 13 yaşındaki bir çocuğa ağzından köpükler savurarak terörist yaftasını vuran hamasetin tanrısına değil, onun bu zalim anlayışına sataşıyorum.

Hiç hak etmediği ve hiç yakışmadığı halde işgal ettiği makamı borçlu olduğu insana ayyaş diyebilecek kadar küçülebilen insana değil, onun bu esi benzeri görülmemiş nankörlüğüne sataşıyorum.

Sonrasında ise yine en kolay olanı seçerek kendime sataşıyorum.

Bu trajediyi tiksinerek izlemek zorunda kalan ve bundan rahatsızlık duyan ruhuma değil, kayıtsız ve umarsız bir şekilde yazgısına boyun eğen, ayağa kalkmaktan aciz bir şekilde oturan bedenime sataşıyorum.

Sevgiyle kalın

Temel Sağıroğlu

Dakka Dukka Cakka Cukka isim yazım.