Tarih Algısı ve Vatandaşlık

Tarih Algısı ve Vatandaşlık

Tarih Algısı ve Vatandaşlık

Tarih, klasik tanımıyla geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını yer ve zaman göstererek ve belgelere dayandırarak inceleyen bilim dalı !

Peki belgelere dayandırılmayan bir tarih yaşananları yok saymak değil midir ?

Belge yoksa insan yok mu demektir ?

Tarih boyunca bütün toplumlar yazı kullanmamıştır. Bunu bir kenara koyuyoruz.

İnsanoğlu sayısız savaş ve yıkımın ardından yorgun bir gelecektedir.

Bu gün içinde bulunduğumuz zaman dilimi hengameli bir tarihin devamıdır.

Her medeniyet öyle ya da böyle ardında kalıntılar bırakır.

Ancak unutulmaması gereken şey bu kalıntılara ne gözle bakıldığıdır.

Medeniyetler tarih boyunca yaşadıkları bölgeleri imar etmiş ve bir çok  eser inşa etmişlerdir.

Bazı medeniyetler kalıcı eserlere imza atmış bazıları ise hunharca yok edilmiş ve tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır.

Tarih, daha doğru bir tanımla ifade edilmelidir.

Bize göre tarih ilk insandan şu anki son insana kadar yaşanmış olan her şeydir!

İnsanlık tarihi için önemli olan her şey !

Elbette bir insanın özel yaşantısı tarih değildir, ancak tarihin kapsamı içerisindedir.

Tarihi olay sayabilmemiz için ise dünyayı etkileyen milletler için önemli vakalar gerçekleşmesi gerekir.

Tarih Algısı ve Vatandaşlık

Şimdi bu noktadan hareketle tekrar soruyoruz tarih nedir ?

Bir milletin tarihçilerinin cımbızlayarak sadece önemli gördüklerini alması ve bunu inşa etmesiyle oluşturulan bir metin, hikaye, öykü müdür ? Kurgu mudur ? Yoksa çok daha fazlası mıdır ?

Tarihi tarihçi meydana getirmez.

Tarih bütün gerçekliğiyle orada öylece durmakta ve keşfedilmeyi beklemektedir.

Tarihi olay biriciktir ve tektir ancak ona bakan insanların bakış açıları yüzlerce olabilir.

Bundan hareketle tarihi metinleri tarihçi meydana getirir ve bunu inşa ederken bir çok yöntem kullanır.

Tarih, inşa sürecinin önemli bir parçasıdır.

Medeniyetlerin inşası, vatandaş tiplerinin inşası ve milli devletlerin inşası !

Eğer bir kalıp belirler ve bu kalıba uygun vatandaş yetiştirmek isterseniz bunu rahatlıkla yapabilir ve bunun için tarihi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çünkü tarih, bütün yaşanmışlığı ile bir hazinedir ve oradan ne isterseniz onu çıkartabilirsiniz.

Tarihte yoktur ki öyle bir olay ve vaka yaşanmamış, örneği olmamış olsun.

Kişi ne isterse metinde onu kullanır ve bunu öğrenciye yansıtır. Tarih nasıl baktığınızda gizlidir!

Selçuk Softa