Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal
Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk’ün şüphesiz sayısız askeri başarısı ve kahramanlıkları vardır.

Hem Devlet-i Aliyye hakimiyetinde hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda kritik müdahalelerde bulunmuş, ülkenin makus talihini değiştirme fırsatını elde etmiştir.

Mustafa Kemal in özellikle birinci dünya savaşında bir çok cephede görev  aldığı düşünüldüğünde kendisine ne kadar güvenildiği daha çok anlaşılmaktadır.

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal

Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı’nın ülkemiz açısından belki de en önemli zaferi sayılan Çanakkale cephesinde çok önemli başarılar elde etmiştir.

Bu başarılarının ardında şüphesiz onun askeri dehası ve katıldığı savaşlarda elde ettiği tecrübeler yatmaktadır.

reklam

Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Şam 5.Ordu’da yürüttüğü faaliyetler, kısa sürede kendisini sevdirip saydırmasına vesile olmuştur.

Ayrıca burada bir de ülke sorunların vakıf olma fırsatı elde etmiş ve buna mukabil “Vatan ve Hürriyet” cemiyetini kurmuştur.

Mustafa Kemal’in tecrübeleri, kendisini Çanakkale cephesinde göstermesine öncü olmuştur.

Ayrıca Balkan savaşlarında Kuvay-ı Mürettebe birliklerinin Çanakkale boğazını koruma görevinde de komutanlık yapmıştır.

Bu görevi Mustafa Kemal’e Çanakkale civarını tanıma fırsatı vermiştir.

Çanakkale orduları Genel Komutanı Alman Limon Von Sanders Mustafa Kemal’i 8 Ağustos 1915’te Anafartalar Grup komutanlığına atamış ve bu cepheyi savunmasını istemiştir.

Anafartalar cephesindeki üstün başarısından dolayı Mustafa Kemal’e “Muharebe Altın Liyakat Madalyası verilmiş” ve Anafartalar kahramanı ilan edilmiştir.

Bu hadisenin gazetelerde de yer bulmasıyla halkın sevgisini kazanmış ve kamuoyunda Mustafa Kemal ismi oldukça ünlü bir konuma ulaşmıştır.

Mustafa Kemal anılarında bu hadiseyi şöyle anlatmaktadır: “Gerçekte düşmanın bir kolordusunu zayıf bir tümenimle Kireçtepe-Azmak arasında yenmiş ve onları Tuzla Gölüne kadar takip ederek tesbit etme imkanı elde etmiştim.”

Mustafa Kemal’in Anafartalar’da kazandığı zafer parlamasına neden olsa da Conkbayırı’nda ve diğer bölgelerde de mühim başarılar elde etmiştir.

Hepimiz hayat öğrencileriyiz. Öğrendiğimiz o dersleri ihtiyacı olanlara öğretmek de hayata, ailemize, arkadaşlarımıza, ülkemize, insanlara borcumuz. Bu sebeple hepimiz aynı zamanda bir öğretmeniz. -- İnsan "DeNiZiN" olmadığı yerde... "UmuT" adına MARTI olmalı... Olmalı ki kararmasın yarınlar.