Atatürk Kronoloji

Atatürk Kronoloji
Atatürk Kronoloji

Kronoloji 1918

 • 19 Şubat 1918 Mustafa Kemal, Alman İmparatoru tarafından, birinci rütbeden Kılıçlı Cordon ve Prussu nişanı ile taltif edildi.
 • 4 Temmuz 1918 Vahdeddin Padişah oldu.
 • 7 Ağustos 1918 Mustafa Kemal, Filistin’de bulunan 7. Ordu Komutanlığı’na ikinci defa atandı.
 • 16 Ağustos 1918 Mustafa Kemal Paşa, Halep kuzeyinde bir savunma hattı kurmaya çalıştı.
 • 1 Eylül 1918 7. Ordu Komutanlığı görevine başladı.
 • 19 Eylül 1918 Filistin Cephesi’ndeki, Yıldırım Ordular Grubu, İngilizlerin taarruzunu durduramadı. İngilizler Suriye’ye doğru ilerlediler.
 • 26 Eylül 1918 7. Ordu, Şam doğrultusunda yürüyüşe geçti ve akşama doğru Der’a bölgesinde toplandı.
 • 29 Eylül 1918 7. Ordu, Şam’ın güneyine çekildi.
 • 29 Eylül 1918 Bulgaristan, Selanik Ateşkes Antlaşması ile savaştan çekildi.
 • 30 Eylül 1918 Bozguna uğrayan Yıldırım Ordular Grubu, 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın gözetiminde derlenip toparlandı.
 • 1 Ekim 1918 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, bölge valileri ile danışma toplantısı yaptı.
 • 1 Ekim 1918 Beyrut bağımsızlığını ilan etti.

 • 3 Ekim 1918 Yıldırım Ordular Grubu, Halep’e doğru çekilmeye başladı.
 • 3 Ekim 1918 Bölgedeki Arap halkı, İngilizlerin kışkırtmasıyla ayaklandı.
 • 4 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa’nın Karargahı, Halep’e getirildi.
 • 5 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu’yu yeniden düzenlemeye başladı.
 • 8 Ekim 1918 Talat Paşa kabinesi görevinden çekildi.
 • 8 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa, Arapların düşmanca hareket ve propagandalarına karşı yeni tedbirler aldı.
 • 11 Ekim 1918 Hükümeti kuramakla görevlendirilen Tevfik Paşa, görevden affını istedi.
 • 14 Ekim 1918 Hükümeti kurma görevi, Ahmet İzzet Paşa’ya verildi.
 • 14 Ekim 1918 Fransız savaş gemileri, İskenderun’u bombaladı.
 • 16 Ekim 1918 4. Ordu kaldırıldı. 7. Ordu takviye edildi.
 • 20 Ekim 1918 İngiliz, Fransız ve Amerikan Temsilcileri, Lazkiye’de geçici bir hükümet kurdu.
 • 26 Ekim 1918 Mustafa Kemal’in komuta ettiği 7. Ordu Birlikleri, İngilizlerin taarruzunu Halep’in kuzeyinde, bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurdu.
 • 28 Ekim 1918 Yeniden düzenlenen, Yıldırım Ordular Grubu, Halep’in kuzeyine çekildi.
 • 30 Ekim 1918 Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mareşal Liman Von Sanders’in,veda mektubu yayımlandı.
 • 30 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Komutanı oldu.
 • 30 Ekim 1918 1. Dünya Savaşını, Osmanlı Devleti için, sona erdiren Mondros Mütarekesi Limni adasında imzalandı.
 • 31 Ekim 1918 Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşından mağlup olarak çıktı. Mondros Mütarekesi yürürlüğe girdi.
 • 2 Kasım 1918 Enver, Talat ve Cemal Paşalar, beraberindekilerle birlikte, bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldılar.
 • 3 Kasım 1918 İskenderun’a gelen bir İngiliz ve Fransız subayı, İskenderun’a kuvvet çıkarılacağını bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bunu reddetti.
 • 3 Kasım 1918 Musul, İngilizler tarafından işgal edildi.

 • 4 Kasım 1918 Bir Fransız alayı, Uzunköprü – Sirkeci demiryolunu işgal etti.
 • 5 Kasım 1918 Kars’ta, “Kars İslam Şurası” kuruldu.
 • 5 Kasım 1918 İttihat ve Terakki Fırkası kendi kendisini kapattı.
 • 5 Kasım 1918 Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkındaki görüşlerini, bir raporla Başkomutanlığa bildirdi.
 • 7 Kasım 1918 Yıldırım Ordular Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye nezareti emrine alındı.
 • 8 Kasım 1918 Ahmed İzzet Paşa, sadrazamlıktan istifa etti.
 • 9 Kasım 1918 Çanakkale Boğazı’nın iki yakası, İngilizlerce işgal edildi. Çanakkale’ye bir İngiliz Müfrezesi çıktı. Daha sonra 20 Kasım’da, Rumeli Yakası Fransızlara devredildi.
 • 9 Kasım 1918 İngilizler, İskenderun ve Antakya’ya asker çıkardı.
 • 10 Kasım 1918 Mustafa Kemal, Adana’dan trenle İstanbul’a hareket etti.
 • 10 Kasım 1918 İstanbul’da “Garbi Trakya Cemiyeti” kuruldu.
 • 11 Kasım 1918 Ahmet İzzet Paşa’nın istifası üzerine, Tevfik Paşa yeni Osmanlı Hükümetini kurdu.
 • 13 Kasım 1918 İtilaf Devletleri donanmaları ile Yunan savaş gemileri, İstanbul önüne demirledi.
 • 13 Kasım 1918 Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırılması üzerine, İstanbul’a geldi.
 • 15 Kasım 1918 Mustafa Kemal Paşa, Vahideddin ile görüştü.
 • 21 Kasım 1918 Mustafa Kemal, Fethi Bey (Okyar) ile birlikte, Minber gazetesini çıkardı.
 • 29 Kasım 1918 Milli Kongre, İstanbul’da toplandı.
 • 30 Kasım 1918 1. Kars Milli İslam Şurası toplandı.

 • 1 Aralık 1918 Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi kuruldu.
 • 3 Aralık 1918 Urfa’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • 4 Aralık 1918 Vilâyet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti, İstanbul’da kuruldu.
 • 6 Aralık 1918 İngilizler, Kilis’i işgal etti.
 • 7 Aralık 1918 Fransızlar, Antakya’yı işgal etti.
 • 10 Aralık 1918 Trabzon’da Milli Mücadeyi destekleyen İstikbal Gazetesi yayın hayatına başladı.
 • 11 Aralık 1918 Bir Fransız – Ermeni taburu Dörtyol’u işgal etti.
 • 17 Aralık 1918 Tarsus, Ceyhan ve Adana, Fransızlar tarafından işgal edildi.
 • 19 Aralık 1918 Bahçe, Islahiye, Hassa, Mamure ve Osmaniye, Fransızlar tarafından işgal edildi.
 • 19 Aralık 1918 İşgalcilere karşı ilk direniş, Hatay Dörtyol’da başladı.
 • 21 Aralık 1918 İstanbul’da, “Kilikyalılar Cemiyeti” kuruldu.
 • 21 Aralık 1918 Meclis-i Mebusan feshedildi.
 • 24 Aralık 1918 İngilizler Batum’u işgal etti.
 • 24 Aralık 1918 İlk Yunan savaş gemisi, İzmir açıklarında görüldü.
 • 26 Aralık 1918 2. Ordu birlikleri, Pozantı’ya değin Adana’yı boşalttı.
 • 27 Aralık’ta Pozantı işgal edildi.
Hepimiz hayat öğrencileriyiz. Öğrendiğimiz o dersleri ihtiyacı olanlara öğretmek de hayata, ailemize, arkadaşlarımıza, ülkemize, insanlara borcumuz. Bu sebeple hepimiz aynı zamanda bir öğretmeniz. -- İnsan "DeNiZiN" olmadığı yerde... "UmuT" adına MARTI olmalı... Olmalı ki kararmasın yarınlar.