Atatürk Yakınları

Atatürk Yakınları
Atatürk Yakınları
Afet İnan (1908-1985)

Atatürk, 11 Ekim 1925’te İzmir’e geldiğinde, birçok kurumun yanı sıra okulları da gezerek konuşmalar yaptı.

Yine o günlerde İzmir ilkokullarından birinde bir toplantıda Afet Hanım’la karşılaştı.

Afet İnan, ilköğrenimini Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde, Ankara ve Biga’da tamamladıktan sonra, Bursa Kız Öğretmen Okulu’nu 1925 yılında bitirmiştir.

İlk görevine 17 yaşındayken, babasının görevi gereği bulundukları İzmir’de Reddi İlhak İlkokulu’nda başlamıştır.

Atatürk, Afet İnan’ın ailesinin Makedonya kolunu tanıdığından, kendisinin meslek ve durumu ile ilgilenir.

reklam

Afet İnan’ın isteği, öğrenimini sürdürmek ve yabancı dil öğrenmektir.

Bunun yerine getirilmesi için Atatürk, Afet İnan’ın babası ve annesi ile görüşerek, kendisini o yıl İsviçre’nin Lozan şehrine Fransızca öğrenmeye gönderir (1925 – 1927).

Sonra, İstanbul’da Fransız Kız Lisesi (Notre Dame de Sion)nde bu öğrenimini sürdürür (1928-1929).

Ortaöğrenim tarih öğretmenliği sınavına girerek öğretmenlik belgesini alır ve Ankara Musiki Öğretmen Okulu’na, Tarih ve Yurt Bilgisi öğretmeni olarak atanır (1929-1930).

Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş çalışmalarında yer almış ve orada uzun yıllar Asbaşkanlık yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün de müdürlüğünü yapmıştır.

Akademik çalışmalarına devam eden Afet İnan, 1938’de lisans, 1939’da doktora çalışmalarını tamamlayarak 1942’de doçent ve 1950’de de profesörlüğe yükselir.

Atatürk Yakınları

Prof. Dr. Afet İnan’ın Atatürk ve Türk tarihi ile ilgili birçok yayını bulunmaktadır.

8 Haziran 1985 tarihinde ölmüştür.

Atatürk vasiyetnamesinde Afet İnan için; “yaşadığı müddetçe şimdilik (şimdiki halde) ayda 800 lira verilecektir” diye vasiyette bulunmuştur.

Rukiye Erkin

Atatürk Rukiye’yi bir Konya gezisinde tanımıştı.
O vakitlerdeRukiye hayatının en zor yıllarını yaşıyordu.
Kimsesizdi. Atatürk, Rukiye’yi Ankara’ya getirerek bakımını ve okutulmasını sağlamış ve bir Jandarma Yüzbaşısı ile evlendirmiştir.
Nikahları Ankara Belediyesi’nde kıyılmış, zamanın İç İşleri ve Dış İşleri Bakanları da şahitlik etmişlerdir.
Düğünleri İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda yapılmış, düğünde Atatürk ilk dansı Rukiye ile yapmıştır.

Sabiha Gökçen (1913-2001)

Sabiha Hanım 1913 yılında Bursa’da doğdu.

II.Abdülhamid tarafından Bursa’ya sürgün gönderilen vilayet başkatibi Hafız Mustafa İzzet’in kızıdır.

İlkokula gittiği yıllarda babasını kaybetti ve kardeşlerinin yardımıyla öğrenimini sürdürdü.

Atatürk, 1925 yılında çıktığı Bursa gezisinde Sabiha Gökçen’le tanıştı ve içinde bulunduğu güç yaşama şartlarını öğrenince de onu evlat edindi.

Ankara Çankaya İlkokulu’nu, daha sonra da Üsküdar Kız Koleji’ni bitiren Sabiha Hanım, Türk Hava Kurumu’nun Havacılık Okulu’na girdi (1935).

Burada geçirdiği başarılı öğrenim hayatından sonra, yüksek planörcülük kurslarına katılmak üzere Sovyetler Birliği’ne gönderildi.

Dönüşte Eskişehir Hava Okulu’na girdi, aynı zamanda 1.Tayyare Alayı’nda av ve bombardıman uçakları alanında uzmanlaştı.

Sabiha Gökçen, 1937 Ege ve Trakya manevraları sırasında başarılı uçuşlar yaptı.

Aynı yıl çıkan Şeyh Rıza İsyanı sırasında yapılan kara harekatını, Dersim ve çevresini havadan bombalayarak kolaylaştıran Sabiha Gökçen 1938’de yaptığı Balkan turuyla ününü Avrupa’ya yaydı.

1938’de Türkkuşu’nda başöğretmenliğe atandı ve 1955’te uçuculuktan ayrıldı.

Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu.

 ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

ÖMER NACİ (1878-1916)1878 yılında İstanbul’da doğdu.Bursa’daki Işıklar Askeri Lisesi’nde okurken hocaları da, arkadaşlarının hemen hepsi de kendisinin geleceğin başarılı bir askeri değil de güçlü bir şair ve ateşli bir hatip olarak görüyorlardı.

Çok okuyordu, okuduklarının çoğu Namık Kemal’in, Tevfik Fikret’in şiirleri ve Jön Türklerin gizli yayınlarıydı.

Bu yüzden de sık sık başı derde giriyordu.

Bunun sonucu olarak Bursa’daki öğrenim yıllarında izin zamanlarını okulun cezaevinde geçiriyordu.

Okuldan kovulmasının düşünüldüğü bir sırada bir hocasının arka çıkmasıyla1895 yılında Manastır İdadisi’ne sürüldü.

Ne var ki Ömer Naci’nin bu yeni okulda ilk ilgilendiği kişilerden biri de o tarihlerde aynı okulda okuyan Mustafa Kemal oldu.

Ömür boyu sürecek bir dostluk hemen o günlerde başladı.

Ömer Naci güzel konuşmasıyla Mustafa Kemal‘i etkiledi.

Ömer Naci Subay çıktıktan sonra İttihat ve Terakki Fırkasına girdi; burada yönetim kurulu üyeliğine kadar yükseldi; İttihat ve Terakkicilerin hükümeti ele geçirmelerini sağlayan.

Babıali Baskınını düzenleyenlerin başında o vardı.

Subay olarak Kafkas Cephesinde, İran’da bulundu. Buralarda Teşkilatı Mahsusa görevlisi olarak baskınlar düzenledi, çete savaşları vardı. 1916 yılında Kerkük’te bulunduğu bir sırada Tifüse yenildi ve öldü.

Selçuk Softa

Hepimiz hayat öğrencileriyiz. Öğrendiğimiz o dersleri ihtiyacı olanlara öğretmek de hayata, ailemize, arkadaşlarımıza, ülkemize, insanlara borcumuz. Bu sebeple hepimiz aynı zamanda bir öğretmeniz. -- İnsan "DeNiZiN" olmadığı yerde... "UmuT" adına MARTI olmalı... Olmalı ki kararmasın yarınlar.