Kişisel Gelişimde Öfke Kontrolü

Kişisel Gelişimde Öfke Kontrolü

Kişisel Gelişimde Öfke Kontrolü

Öfke kontrolü bireyin yaşadığı öfke duygusunu kontrollü bir biçimde ifade edebilmesidir. Zira öfkesini kontrol edemeyen bir insanın hayatta başarı göstermesi mümkün değildir. Hiç şüphesiz bunun nedeni insanın öfke anında yapıcı değil yıkıcı ve hata yapmaya daha eğilimli olmasıdır.

Kişisel Gelişimde Öfke Kontrolü

Öfke Duygusunu Anlamak

Aslında öfke insanın doğasında var olan son derece tabii ve sağlıklı bir duygudur. Asıl olan öfkenin tamamen ortadan kaldırılması ya da bastırılması değil, doğru bir şekilde ifade edilmesidir.

Kişisel gelişim öfkesine yenilmiş bir insan için nasıl söz konusu olmaz ve güçlü yönlerini keşfedemez ve aynı şekilde öfkesini bastırmış bir kişide kendini tanıyıp güçlü yönlerini geliştiremez.

Öfke duygusu doğru ifade edildiğinde bireyin gelişimine katkı sağlayacak bir motivasyonu da beraberinde getirecektir.

Öfke kontrol edildiğinde bizi başarıya doğru götüren olumlu bir duyguya dönüşecektir.

Öfkemiz Bizim İçin Bir Enerji Kaynağı Olabilir mi?

Öfke kontrolünü suyun gücüne benzetebiliriz. Şiddetli yağmurlarla sel suyu önüne gelen her şeyi yıkıp geçer.

Ancak, öncesinde su kanalları, barajlar inşa edilirse suyun gücü kontrol edilerek bu güç başta sulama ve elektrik üretimi gibi olumlu alanlarda kullanılabilir.

Aynı şekilde de öfke duygusunun yıkıcı gücü doğru ifade edilemezse bireyi başta kendisiyle olmak üzere çevresiyle iletişime kapatarak toplum içinde bir rolü olan saygın bir birey olmaktan uzaklaştırır.

Eğer öncesinde öfkenin enerjisini birey kişisel gelişimi için doğru bir şekilde eğitip kullanabilirse bu yıkıcı etki tersine dönerek onun insanlık ailesindeki biricik rolünü bulmasına yardımcı olur.

Unutulmamalıdır ki insanın kişisel gelişimi olmadan toplumların ve dolayısıyla da medeniyetlerin gelişimi mümkün olamazdı.

Bütün gelişmelerin başlangıç noktasındaki temel duygu öfkedir, çünkü insan bir problem karşısında öfkelenmezse bir çözüm arayışı içinde olmaz ve o problemin çözümü için bir gelişim göstermez.

İnsana bir problem karşısında harekete geçiren duygu öfkedir. Ancak öfke duygusu eğitilmelidir.

Aksi takdirde öfke duygusunun kendisi çözümün değil sorunun bir parçası haline gelerek kişisel gelişimin önünde bir engel halini alır.

Zira, öfkemizi kontrol edebiliyorsak bu durum rasyonel kararlar alabildiğimiz, adımlarımızı mantık çerçevesinde atarak bir hedef doğrultusunda bilinçli davranışlar sergilediğimiz anlamına gelecektir.

Selçuk Softa